chwilowki

Przedłużony terminu składania ofert na postępowanie przetargowe  "

Zmiana treści SIWZ. Treść: W pkt XV SIWZ zmienia się:

1. Oferty należy złożyć do dnia 06.06.2016 r. do godz. 13:00

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2016 r. o godzinie 13:10