chwilowki

Zakończono właśnie zasadniczą część prac montażowych agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej. Agregat kogeneracyjny został zainstalowany na terenie Centralnej Ciepłowni przy ul. Tysiąclecia 18 i zostanie włączony w sieć ciepłowniczą oraz wewnętrzną sieć energetyczną ciepłowni. Do listopada potrwają prace instalacyjne, montażowe oraz nastąpi jego uruchomienie.

Kogeneracja gazowa będzie stanowiła nowe źródło ciepła dla mieszkańców miasta podłączonych do PEC Ciechanów i jest pierwszym krokiem na drodze dywersyfikacji paliwowej. W kolejnych 2 latach planowane jest realizacja kolejnych inwestycji w źródła ciepła wykorzystujące zarówno paliwa gazowe jak i ciekłe jako alternatywne dla węgla.  Należy przy tym podkreślić, że instalacje węglowe będą również sukcesywnie modernizowane oraz uzupełniane o instalacje oczyszczania spalin.  Poprawi to znacząco bezpieczeństwo w zakresie pewności dostaw paliwa oraz elastyczność w zakresie kosztów zakupu.