chwilowki

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.13.11.2017.247.XII.ARy z dnia 30 sierpnia 2017 r. zatwierdził nową – XII Taryfę dla ciepła dla PEC Ciechanów Sp. z o.o.

               Zawiadamiamy, że nowa „Taryfa dla ciepła” obowiązywać będzie od dnia 1 października 2017 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

               Nowa taryfa przewiduje podwyżkę opłat dla odbiorcy średnio o 2,81%, przy wzroście kosztów zakupu węgla o ponad 20% od stycznia 2017 r. Przypominamy, że ostatnio obowiązujące dwie kolejne taryfy skutkowały ponad 5% łączną obniżką opłat.

              Okres obowiązywania taryfy – do 31 marca 2019 r, czyli znacznie dłużej niż standardowe 12 miesięcy.