chwilowki

PEC Ciechanów został zwycięzcą konkursu lider informatyki 2017 organizowanym przez redakcję miesięcznika Computerworld pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Rozwoju.

 

                    lider2017infor.png                                                 lider 201712.jpg                                

 

Celem konkursu „Lider Informatyki” jest promowanie najlepszych i najbardziej dojrzałych projektów teleinformatycznych realizowanych przez działające w Polsce firmy i podmiot publiczne. Głównymi kryteriami oceny była biznesowa

nfos.png

wartość projektów oraz ich innowacyjność. Jury konkursu oceniała rolę IT w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, dojrzałość organizacyjną laureatów, wydajność procesów biznesowych oraz ich wsparcie ze strony IT. Nasza spółka przedstawiła do oceny wdrożone rozwiązanie zdalnego odczytu ciepłomierzy, sterowania węzłami cieplnymi i systemem zarządzania siecią ciepłowniczą w oparciu o system OCS wsparty w części sieciowej przez WFOŚiGW.

Dzięki wdrożeniu systemu sterowania węzłami cieplnymi, w połowie 2015 roku uzyskaliśmy możliwość opomiarowania liczników i ich monitorowania, a także automatyzacji procesów rozliczania. W efekcie wystarczy jedno kliknięcie, by pobrać na koniec miesiąca odczyty ze wszystkich liczników i wygenerować fakturę dla odbiorcy. Kolejną innowacją informatyczną jest sterowanie „pogodowe” pracą sieci online. Dzięki temu parametry pracy dostosowują się płynnie do odczytów parametrów w danym rejonie sieci. W efekcie można ograniczać ciśnienie dyspozycyjne, temperaturę zasilania, temperaturę powrotu, co przekłada się na oszczędności energii elektrycznej. Zastosowane przez nas zdalnie sterowane zasuwy i przepustnice, umożliwiają nam zdalne szybkie odcięcie i ponowne włączenie obszarów zagrożonych awarią. Czytelna wizualizacja danych pozyskiwanych z obiektów w sieci oraz system zdalnego zarządzania umożliwiają diagnozę przyczyn awarii i punktów krytycznych co zwiększa niezawodność systemu.