chwilowki

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WEE/16719/247/W/OŁO/2018/MGG z dnia 16 lutego 2018 r. uzyskało Koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej.
Koncesja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 r.