chwilowki

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie spółka z o.o. informuje, że w związku z koniecznością przyłączenia zmodernizowanego kotła wodnego do instalacji technologicznej w ciepłowni centralnej może wystąpić ograniczenie lub krótkotrwała przerwa w dostawie ciepła powodująca nieznacznie niższą temperaturę ciepłej wody użytkowej, w dniach od 1 września godz. 20oo do 6 września godz. 8oo.

O przyczynie powodującej problemy z dostawą ciepłej wody zostali zawiadomieni zarządcy budynków ze stosownym wyprzedzeniem.

Za utrudnienia powstałe z tego powodu uprzejmie przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie spółka z o.o. zostało wyróżnione certyfikatem wpisu do Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.Jest to już siódme wyróżnienie za wdrożenie Czystszej Produkcji, jako Strategii Systemu Zarządzania Środowiskiem w Spółce.Wręczenia wyróżnień dokonano podczas uroczystej konferencji z okazji 25-lecia światowego i polskiego Programu Czystszej Produkcji, która odbyła się w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie 9 czerwca 2014r. Podczas konferencji wręczono również zweryfikowane Świadectwo Czystszej Produkcji. Ponadto Pani Barbara Dołowa, pełnomocnik Spółki ds. Czystszej Produkcji została wyróżniona Dyplomem ~Najlepszy w Czystszej Produkcji~ za wieloletni wkład pracy w rozwój „CP” w miejscu pracy i w działalności Stowarzyszenia „Polski Ruch CP”. PEC w Ciechanowie deklarację Czystszej Produkcji podpisał w 1995r. oraz jest sygnatariuszem Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP od 1999r. We wszystkich obszarach swojej działalności postępuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju stosując dziewięć zasad „Global Compact” ONZ z zakresu praw człowieka, standardów pracy i ochrony środowiska.

W dniach 25-27 czerwca 2014r. w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ciechanowie odbędzie się audyt recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm systemy zarządzania jakością ISO 9001:2008 i systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004. Jest to już trzeci audyt recertyfikacyjny.

Audyt przeprowadzi firma TŰV NORD Polska sp. z o.o. w Katowicach.

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie „Wytwarzania, przesyłania
i dystrybucji ciepła”
zgodny z w/w normami przedsiębiorstwo posiada od 13 września 2005r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o. zostało wyróżnione Certyfikatem wpisu do Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Wręczenia dokonano w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie podczas uroczystej Konferencji 25.Lecia Programu Czystszej Produkcji w dniu 9 czerwca 2014r. Wręczono również po raz drugi po weryfikacji Świadectwo Czystszej Produkcji.

31 maja br. grupa pracowników PEC Ciechanów Sp. z o.o. wzięła udział w rajdzie rowerowym organizowanym przez Ciechanowski Klub Sportowy JURAND. Trasa, o długości 35 km, wiodła malowniczymi drogami w pobliżu Ciechanowa: Niestum – Regimin – Pawłowo – Pawłówko – Gorysze. Impreza ta była doskonałą okazją do integracji naszej załogi.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje, że w związku z przebudową ul. Mleczarskiej i budową wiaduktu drogowego wraz z infrastrukturą zachodzi konieczność przebudowy odcinków sieci ciepłowniczej kanałowej.
W pierwszym etapie planujemy przebudowę połączeń sieciowych w komorze ciepłowniczej przy ul. Mazowieckiej i z tego powodu w dniach:

              od 28 maja godz. 1000 do 29 maja godz. 1000.

wystąpi przerwa w dostawie ciepła do celów ciepłej wody użytkowej w dzielnicy Przemysłowej i osiedle Płocka.

O kolejnych planowanych przerwach będziemy informować na bieżąco.

Za utrudnienia powstałe z w/w powodu przepraszamy

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. w lutym i marcu br. przeprowadził akcję edukacyjną „Lekcja ciepła”, skierowaną do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w naszym mieście.

Projekt ten miał na celu propagowanie i utrwalanie właściwych zachowań w zakresie użytkowania energii cieplnej i dbania o środowisko naturalne wśród najmłodszych mieszkańców Ciechanowa.

Podczas spotkań z naszymi specjalistami dzieci dowiedziały się, gdzie i w jaki sposób produkowane jest ekologiczne ciepło systemowe, w jaki sposób dostarczane jest do mieszkań oraz jak należy właściwie z niego korzystać.

Sposób prezentacji ważnych informacji został dopasowany do dziecięcych możliwości percepcji.

Dzieci o najważniejszych kwestiach związanych z ciepłem systemowym dowiedziały się z przeczytanej przez Ewę Sadkowską książeczki pt. „Czerwony Kapturek w mieście”. Lubiana przez dzieci bajka doczekała się na potrzeby akcji kontynuacji. Czerwony Kapturek i jej babcia wyprowadziły się z niebezpiecznego lasu i zamieszkały w mieście. Czerwony Kapturek odwiedza babcię mieszkającą w bloku, która stała się świadomym odbiorcą ciepła systemowego. Nowi bohaterowie książeczki odkrywają przed dziećmi tajemnice dostawy ciepła systemowego oraz zasady mądrego korzystania z niego. Książeczka, wzbogacona pięknymi ilustracjami, ułatwiła przyswojenie ważnych informacji w lekkiej i przyjemnej formie.

Następnie Piotr Rogoziński wyświetlił dzieciom na slajdach system ciepłowniczy w naszym mieście: centralną ciepłownię i jej wyposażenie, sposób rozładunku węgla i jego transport do kotłów, proces spalania w kotłach, odpylania spalin a następnie proces przesyłania ciepła siecią ciepłowniczą do węzłów cieplnych i dalej do mieszkań.

Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowieści i prelekcji oraz aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Po zakończeniu lekcji dzieci otrzymały książeczkę na pamiątkę.

W „Lekcji ciepła” uczestniczyło około 750 dzieci z następujących placówek: Społecznej Szkoły Podstawowej STO, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 3, Miejskiego Przedszkola Nr 5, Miejskiego Przedszkola Nr 10 oraz Domu Przedszkolaka „Montessori”.

Projekt „Lekcja ciepła” zyskał rekomendację Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie.

 

logocieplosystemowe