chwilowki

PEC Ciechanów finalistą konkursu Lider Informatyki 2017 w kategorii użyteczność publiczna. Spółka przedstawiła do oceny kapitule swoje rozwiązanie zdalnego odczytu ciepłomierzy , sterowania węzłami cieplnymi i systemem zarządzania siecią ciepłowniczą w oparciu o system OCS.

Bez tytułu.jpg

16 firm i instytucji znalazło się w finałowej stawce konkursu Lider Informatyki 2017. To już 21. edycja konkursu organizowanego przez redakcję miesięcznika Computerworld, który promuje przedsiębiorstwa i instytucje sięgające po innowacyjne rozwiązania informatyczne dla podniesienia efektywności swoich działań. Uczestnicy konkursu rywalizują o tytuł Lidera Informatyki w sześciu kategoriach. Po sprawdzających wizytach dziennikarzy Computerworlda u nominowanych jury wskaże zwycięzców w sześciu branżowych kategoriach. Wyniki zostaną ogłoszone w trakcie wieczornej gali 21 września.

 

Zakończono właśnie zasadniczą część prac montażowych agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej. Agregat kogeneracyjny został zainstalowany na terenie Centralnej Ciepłowni przy ul. Tysiąclecia 18 i zostanie włączony w sieć ciepłowniczą oraz wewnętrzną sieć energetyczną ciepłowni. Do listopada potrwają prace instalacyjne, montażowe oraz nastąpi jego uruchomienie.

Kogeneracja gazowa będzie stanowiła nowe źródło ciepła dla mieszkańców miasta podłączonych do PEC Ciechanów i jest pierwszym krokiem na drodze dywersyfikacji paliwowej. W kolejnych 2 latach planowane jest realizacja kolejnych inwestycji w źródła ciepła wykorzystujące zarówno paliwa gazowe jak i ciekłe jako alternatywne dla węgla.  Należy przy tym podkreślić, że instalacje węglowe będą również sukcesywnie modernizowane oraz uzupełniane o instalacje oczyszczania spalin.  Poprawi to znacząco bezpieczeństwo w zakresie pewności dostaw paliwa oraz elastyczność w zakresie kosztów zakupu.

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniach od 25 lipca 2017 r. godz. 8oo do 27 lipca godz. 15oo wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców z ulic Pułtuskiej, Gwardii Ludowej, Powstańców Wielkopolskich i Opinogórskiej.

Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych na magistralnej sieci ciepłowniczej.

Wykaz nieruchomości, w których wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody, został przesłany zarządcom odrębną korespondencją.

Jednocześnie informujemy, że w celu wykonania ww prac konieczne jest awaryjne opróżnienie do kanalizacji deszczowej odcinka sieci ciepłowniczej z wody sieciowej zabarwionej fluoresceiną na zielono.

W miarę postępu robót postaramy się skrócić planowaną przerwę - przepraszamy za utrudnienia związane z brakiem ciepłej wody.

Informujemy, że z powodu uszkodzenia sieci ciepłowniczej przez zewnętrzną firmę prowadzącą roboty ziemne w pobliżu ul. Hallera konieczne jest awaryjne wstrzymanie dostaw ciepła do budynków MOSiR oraz właścicieli prywatnych posesji przy  ul. Kicińskiego.

Postaramy się o przywracanie dostaw ciepła w jak najkrótszym czasie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie informuje, że w dniu 11 lipca 2017 r. w godz. 8oo – 22oo wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców z Dzielnicy Przemysłowej i Osiedla Płocka.

Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych na magistralnej sieci ciepłowniczej.

Wykaz nieruchomości, w których wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody, został przesłany zarządcom odrębną korespondencją.

Jednocześnie informujemy, że w celu wykonania ww prac konieczne jest awaryjne opróżnienie do kanalizacji deszczowej odcinka sieci ciepłowniczej z wody sieciowej zabarwionej fluoresceiną na zielono.

Przepraszamy za utrudnienia związane z przerwą w dostawie ciepłej wody.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 r. w godz. 8oo – 24oo wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców z dzielnicy  Śródmieście – począwszy od budynków zasilanych z węzła cieplnego przy ul. Witosa 3, oraz prawobrzeżnej części miasta.

Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych na magistralnej sieci ciepłowniczej.

Wykaz nieruchomości, w których wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody, został przesłany zarządcom odrębną korespondencją.

Przepraszamy za utrudnienia związane z przerwą w dostawie ciepłej wody.

W dniach 8-9 czerwca w Ciechanowie odbyła się pierwsza edycja Konferencji Naukowo-Technicznej Zarządzanie Systemami Ciepłowniczymi pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ciechanowa i Urzędu Regulacji Energetyki. Organizatorem ogólnopolskiej konferencji było wydawnictwo BMP , a honorowym gospodarzem PEC Ciechanów. W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm energetycznych z całej Polski jak również przedstawiciele odbiorców ciepła oraz regulatora rynku. Odbiorcom ciepła został poświęcony osobny panel dyskusyjny. W czasie tego panelu podkreślano ,że dostarczanie ciepła nie jest tylko zwykłym biznesem, jest to przede wszystkim misja zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu dla odbiorców .

Przez dwa dni obrad trwała dyskusja o nowoczesnych technologiach, modernizacjach, remontach i profesjonalnym zaprojektowaniu i wykonaniu sieci i systemów ciepłowniczych. Uczestnicy dyskusji podkreślali ,że takie podejście jest gwarancją bezpieczeństwa dostaw ciepła, a ich systematyczne modernizacje przy użyciu nowoczesnych technologii pozwalają na utrzymywaniu dobrego stanu technicznego systemów ciepłowniczych i podwyższają jakość usług.

Dyskusja w panelu wprowadzającym do konferencji dotyczyła roli dostawcy ciepła i oczekiwań odbiorców, władz miasta oraz kontrahentów. W dyskusji wzięli udział:

Krzysztof Kosiński, Prezydent Miasta Ciechanów, Zdzisław Dąbrowski, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej MAZOWSZE, Łukasz Lewandowski, Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Adam Dobrowolski, Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła URE, Tomasz Huzarewicz, Dyrektor Biura ds. Rynku Komunalno-Bytowego PGG. Moderatorem panelu dyskusyjnego pt. „Po pierwsze... porozmawiajmy o odbiorcy”. była Pani Prezes Małgorzata Niestępska.

W konferencji PEC Ciechanów bardzo aktywnie wzięli udział przedstawiciele PEC Ciechanów:

Łukasz Kiełkiewicz - administrator systemu poprowadził panel IV pt. „Sieć pod kontrolą” i wygłosił referat pt. „Nowe systemy sterowania siecią ciepłowniczą w PEC Ciechanów” przygotowany wspólnie z kierownikiem działu automatyki i informatyki Wiesławem Dubielem.

Mariusz Wilkowski kierownik działu inwestycji poprowadził panel III pt. „ Modernizacje i Remonty”.

Konferencja Zarządzanie Systemami Ciepłowniczymi zgromadziła ponad stu uczestników, cztery panele tematyczne, debata i dwie wycieczki techniczne są dobra prognozą tego aby ta tak udana konferencja zapisała się na trwale w kalendarzu wydarzeń branży ciepłowniczej.

.

Ciepło systemowe kontra niska emisja

Pod takim hasłem dzieci z klas „0” i „I” szkół podstawowych wykonały prace w ogłoszonym przez PEC Ciechanów Sp. z o.o. konkursie plastycznym.

Dzieci biorące udział w konkursie poradziły sobie doskonale z tematem. Wiedzę o cieple systemowym oraz niskiej emisji zdobywały na przeprowadzonej przez pracowników PEC Ciechanów Sp. z o.o. „Lekcji ciepła”.

W konkursie wzięło udział 5 szkół podstawowych z miasta Ciechanów zgłaszając łącznie 21 prac, które oceniała powołana przez organizatora komisja w składzie:

Przewodnicząca: Marta Piecychna – Urząd Miasta Ciechanów

Członkowie:

Adam Krzemiński – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

Małgorzata Niestępska – Prezes Zarządu PEC Ciechanów Sp. z o.o.

Krzysztof Łyziński – Zastępca Prezesa Zarządu PEC Ciechanów Sp. z o.o.

Irena Turowska – Nauczyciel plastyki – Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie

Iwona Domańska – Specjalista ds. organizacyjnych PEC Ciechanów Sp. z o.o.

Komisja wyłoniła laureatów przyznając nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:

W kategorii klas „0”:

I nagroda – Nikola Gorczyca – Szkoła Podstawowa Nr 4

II nagroda – Gabriel Woźniak Bąk – Szkoła Podstawowa Nr 3

III nagroda – Mariusz Karłowicz – Szkoła Podstawowa Nr 4

W kategorii klas „I”:

I nagroda – Matylda Bartczak – Szkoła Podstawowa Nr 7

II nagroda – Mateusz Ceranowski – Szkołą Podstawowa TWP

III nagroda – Nikola Gadomska – Szkoła Podstawowa Nr 4

Ponadto przyznano 7 wyróżnień dla:

W kategorii klas „0”

  1. Alicja Michalak – Szkoła Podstawowa Nr 4
  2. Eryk Borden – Szkoła Podstawowa Nr 3
  3. Zuzanna Czarnewicz – Szkoła Podstawowa Nr 7

    W kategorii klas „I”

  1. Małgorzata Rosiak – Szkoła Podstawowa Nr 5
  2. Mateusz Wdowiński – Szkoła Podstawowa Nr 4
  3. Zofia Śmigowska – Szkoła Podstawowa TWP
  4. Oliwia Wiśniewska – Szkoła Podstawowa Nr 5

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbyło się w dniu 24 maja br. w siedzibie Spółki. Dodatkowo dzieci otrzymały gry planszowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Ciechanów. Dzieci miały również okazję poznania procesu wytwarzania ciepła podczas wizyty w centralnej ciepłowni.

Dziękujemy dzieciom za udział w naszych lekcjach, jak również za zaangażowanie w wykonaniu prac konkursowych. Nagrodzone i wyróżnione prace posłużą nam do opracowania kalendarza firmowego na rok 2018.

                                                                            

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. w marcu br. przeprowadził akcję edukacyjną "Lekcja ciepła", skierowaną do dzieci ze szkół podstawowych w naszym mieście.

Projekt ten miał na celu propagowanie i utrwalanie właściwych zachowań w zakresie użytkowania energii cieplnej i dbania o środowisko naturalne wśród najmłodszych mieszkańców Ciechanowa.

Podczas spotkań z naszymi specjalistami dzieci dowiedziały się, gdzie i w jaki sposób produkowane jest ekologiczne ciepło systemowe, w jaki sposób dostarczane jest do mieszkań oraz jak należy właściwie z niego korzystać.

Sposób prezentacji ważnych informacji został dopasowany do dziecięcych możliwości percepcji.

Dzieci o najważniejszych kwestiach związanych z ciepłem systemowym dowiedziały się z przeczytanej przez Ewę Sadkowską książeczki pt. „Czerwony Kapturek w mieście”. Bohaterowie książeczki odkrywają przed dziećmi tajemnice dostawy ciepła systemowego oraz zasady mądrego korzystania z niego. Książeczka, wzbogacona pięknymi ilustracjami, ułatwiła przyswojenie ważnych informacji w lekkiej i przyjemnej formie.

Następnie Piotr Rogoziński wyświetlił dzieciom na slajdach system ciepłowniczy w naszym mieście: centralną ciepłownię i jej wyposażenie, sposób rozładunku węgla i jego transport do kotłów, proces spalania w kotłach, odpylania spalin a następnie proces przesyłania ciepła siecią ciepłowniczą do węzłów cieplnych i dalej do mieszkań.

Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowieści i prelekcji oraz aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Po zakończeniu lekcji dzieci otrzymały książeczkę oraz kolorowankę na pamiątkę.

W „Lekcji ciepła” uczestniczyło około 500 dzieci z następujących placówek: Społecznej Szkoły Podstawowej STO, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej TWP, Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 6.