chwilowki

 

Ciepłych,
rodzinnych i wesołych
Świąt Wielkiej Nocy

życzy

Zarząd i Pracownicy
PEC Ciechanów Sp. z o.o.

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WEE/16719/247/W/OŁO/2018/MGG z dnia 16 lutego 2018 r. uzyskało Koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej.
Koncesja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 r.

Ciepłych,
rodzinnych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia

życzy

Zarząd i Pracownicy
PEC Ciechanów Sp. z o.o.

 

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o., informuje że dzień 5 stycznia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 6 stycznia  2018 r. (art. 130 § 1 i 2 KP).

Dyżur w tym dniu pełni Pogotowie Ciepłownicze przy ul. Witosa 3, tel. 23 672-27-32

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o., informuje że dzień 10 listopada 2017r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 11 listopada 2017r. (art. 130 § 1 i 2 KP).

Dyżur w tym dniu pełni Pogotowie Ciepłownicze przy ul. Witosa 3, tel. 23 672-27-32

 

nfos.jpg

 Modernizacja systemu cieplnego miasta Ciechanowa etap II , w części o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym oraz inteligentny system nadzoru i sterowania siecią ciepłowniczą w Ciechanowie – system sterowania monitoringu i zdalnej diagnostyki wybranych komór cieplnych i instalacji alarmowych sieci preizolowanych, dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 501.821,54 zł