chwilowki

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.13.11.2017.247.XII.ARy z dnia 30 sierpnia 2017 r. zatwierdził nową – XII Taryfę dla ciepła dla PEC Ciechanów Sp. z o.o.

               Zawiadamiamy, że nowa „Taryfa dla ciepła” obowiązywać będzie od dnia 1 października 2017 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

               Nowa taryfa przewiduje podwyżkę opłat dla odbiorcy średnio o 2,81%, przy wzroście kosztów zakupu węgla o ponad 20% od stycznia 2017 r. Przypominamy, że ostatnio obowiązujące dwie kolejne taryfy skutkowały ponad 5% łączną obniżką opłat.

              Okres obowiązywania taryfy – do 31 marca 2019 r, czyli znacznie dłużej niż standardowe 12 miesięcy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu

4 września 2017r. w godz. 8oo - 18oo ,  wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do obiektów położonych przy ulicach:

17 Stycznia, Kraszewskiego, Broniewskiego, Wyspiańskiego i Kicińskiego   

Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych na magistralnej sieci ciepłowniczej.

W miarę postępu robót postaramy się skrócić planowaną przerwę - przepraszamy za utrudnienia związane z brakiem ciepłej wody.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu 17 sierpnia 2017r. w godz. 8oo - 22oo , wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do obiektów położonych przy ulicach:

17 Stycznia, Okrzei, Kraszewskiego, Broniewskiego, Wyspiańskiego, Kicińskiego i Narutowicza 4.  

Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych na magistralnej sieci ciepłowniczej.

W miarę postępu robót postaramy się skrócić planowaną przerwę - przepraszamy za utrudnienia związane z brakiem ciepłej wody.

PEC Ciechanów finalistą konkursu Lider Informatyki 2017 w kategorii użyteczność publiczna. Spółka przedstawiła do oceny kapitule swoje rozwiązanie zdalnego odczytu ciepłomierzy , sterowania węzłami cieplnymi i systemem zarządzania siecią ciepłowniczą w oparciu o system OCS.

Bez tytułu.jpg

16 firm i instytucji znalazło się w finałowej stawce konkursu Lider Informatyki 2017. To już 21. edycja konkursu organizowanego przez redakcję miesięcznika Computerworld, który promuje przedsiębiorstwa i instytucje sięgające po innowacyjne rozwiązania informatyczne dla podniesienia efektywności swoich działań. Uczestnicy konkursu rywalizują o tytuł Lidera Informatyki w sześciu kategoriach. Po sprawdzających wizytach dziennikarzy Computerworlda u nominowanych jury wskaże zwycięzców w sześciu branżowych kategoriach. Wyniki zostaną ogłoszone w trakcie wieczornej gali 21 września.

 

Zakończono właśnie zasadniczą część prac montażowych agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej. Agregat kogeneracyjny został zainstalowany na terenie Centralnej Ciepłowni przy ul. Tysiąclecia 18 i zostanie włączony w sieć ciepłowniczą oraz wewnętrzną sieć energetyczną ciepłowni. Do listopada potrwają prace instalacyjne, montażowe oraz nastąpi jego uruchomienie.

Kogeneracja gazowa będzie stanowiła nowe źródło ciepła dla mieszkańców miasta podłączonych do PEC Ciechanów i jest pierwszym krokiem na drodze dywersyfikacji paliwowej. W kolejnych 2 latach planowane jest realizacja kolejnych inwestycji w źródła ciepła wykorzystujące zarówno paliwa gazowe jak i ciekłe jako alternatywne dla węgla.  Należy przy tym podkreślić, że instalacje węglowe będą również sukcesywnie modernizowane oraz uzupełniane o instalacje oczyszczania spalin.  Poprawi to znacząco bezpieczeństwo w zakresie pewności dostaw paliwa oraz elastyczność w zakresie kosztów zakupu.

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniach od 25 lipca 2017 r. godz. 8oo do 27 lipca godz. 15oo wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców z ulic Pułtuskiej, Gwardii Ludowej, Powstańców Wielkopolskich i Opinogórskiej.

Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych na magistralnej sieci ciepłowniczej.

Wykaz nieruchomości, w których wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody, został przesłany zarządcom odrębną korespondencją.

Jednocześnie informujemy, że w celu wykonania ww prac konieczne jest awaryjne opróżnienie do kanalizacji deszczowej odcinka sieci ciepłowniczej z wody sieciowej zabarwionej fluoresceiną na zielono.

W miarę postępu robót postaramy się skrócić planowaną przerwę - przepraszamy za utrudnienia związane z brakiem ciepłej wody.

Informujemy, że z powodu uszkodzenia sieci ciepłowniczej przez zewnętrzną firmę prowadzącą roboty ziemne w pobliżu ul. Hallera konieczne jest awaryjne wstrzymanie dostaw ciepła do budynków MOSiR oraz właścicieli prywatnych posesji przy  ul. Kicińskiego.

Postaramy się o przywracanie dostaw ciepła w jak najkrótszym czasie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie informuje, że w dniu 11 lipca 2017 r. w godz. 8oo – 22oo wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców z Dzielnicy Przemysłowej i Osiedla Płocka.

Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych na magistralnej sieci ciepłowniczej.

Wykaz nieruchomości, w których wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody, został przesłany zarządcom odrębną korespondencją.

Jednocześnie informujemy, że w celu wykonania ww prac konieczne jest awaryjne opróżnienie do kanalizacji deszczowej odcinka sieci ciepłowniczej z wody sieciowej zabarwionej fluoresceiną na zielono.

Przepraszamy za utrudnienia związane z przerwą w dostawie ciepłej wody.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 r. w godz. 8oo – 24oo wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców z dzielnicy  Śródmieście – począwszy od budynków zasilanych z węzła cieplnego przy ul. Witosa 3, oraz prawobrzeżnej części miasta.

Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych na magistralnej sieci ciepłowniczej.

Wykaz nieruchomości, w których wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody, został przesłany zarządcom odrębną korespondencją.

Przepraszamy za utrudnienia związane z przerwą w dostawie ciepłej wody.

W dniach 8-9 czerwca w Ciechanowie odbyła się pierwsza edycja Konferencji Naukowo-Technicznej Zarządzanie Systemami Ciepłowniczymi pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ciechanowa i Urzędu Regulacji Energetyki. Organizatorem ogólnopolskiej konferencji było wydawnictwo BMP , a honorowym gospodarzem PEC Ciechanów. W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm energetycznych z całej Polski jak również przedstawiciele odbiorców ciepła oraz regulatora rynku. Odbiorcom ciepła został poświęcony osobny panel dyskusyjny. W czasie tego panelu podkreślano ,że dostarczanie ciepła nie jest tylko zwykłym biznesem, jest to przede wszystkim misja zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu dla odbiorców .

Przez dwa dni obrad trwała dyskusja o nowoczesnych technologiach, modernizacjach, remontach i profesjonalnym zaprojektowaniu i wykonaniu sieci i systemów ciepłowniczych. Uczestnicy dyskusji podkreślali ,że takie podejście jest gwarancją bezpieczeństwa dostaw ciepła, a ich systematyczne modernizacje przy użyciu nowoczesnych technologii pozwalają na utrzymywaniu dobrego stanu technicznego systemów ciepłowniczych i podwyższają jakość usług.

Dyskusja w panelu wprowadzającym do konferencji dotyczyła roli dostawcy ciepła i oczekiwań odbiorców, władz miasta oraz kontrahentów. W dyskusji wzięli udział:

Krzysztof Kosiński, Prezydent Miasta Ciechanów, Zdzisław Dąbrowski, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej MAZOWSZE, Łukasz Lewandowski, Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Adam Dobrowolski, Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła URE, Tomasz Huzarewicz, Dyrektor Biura ds. Rynku Komunalno-Bytowego PGG. Moderatorem panelu dyskusyjnego pt. „Po pierwsze... porozmawiajmy o odbiorcy”. była Pani Prezes Małgorzata Niestępska.

W konferencji PEC Ciechanów bardzo aktywnie wzięli udział przedstawiciele PEC Ciechanów:

Łukasz Kiełkiewicz - administrator systemu poprowadził panel IV pt. „Sieć pod kontrolą” i wygłosił referat pt. „Nowe systemy sterowania siecią ciepłowniczą w PEC Ciechanów” przygotowany wspólnie z kierownikiem działu automatyki i informatyki Wiesławem Dubielem.

Mariusz Wilkowski kierownik działu inwestycji poprowadził panel III pt. „ Modernizacje i Remonty”.

Konferencja Zarządzanie Systemami Ciepłowniczymi zgromadziła ponad stu uczestników, cztery panele tematyczne, debata i dwie wycieczki techniczne są dobra prognozą tego aby ta tak udana konferencja zapisała się na trwale w kalendarzu wydarzeń branży ciepłowniczej.

.