chwilowki

Ciepłych,
rodzinnych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia

życzy

Zarząd i Pracownicy
PEC Ciechanów Sp. z o.o.

 

 

 

W dniu 18 listopada 2016 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z o.o. odbyło się spotkanie z Dziećmi – Laureatami konkursu pod hasłem „Ciepło systemowe kontra niska emisja”. W spotkaniu udział wzięli również zaproszeni goście: Pan Marcin Burchacki – Sekretarz Miasta, Pan Adam Krzemiński – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych oraz Przedstawiciele Dyrekcji szkół, wychowawcy i opiekunowie.

Prezes Zarządu PEC Ciechanów Sp. z o.o. – Pani Małgorzata Niestępska podziękowała za udział w akcji „Lekcja ciepła” prowadzonej przez Spółkę od 2014 roku, której podsumowaniem było ogłoszenie w roku 2015 konkursu plastycznego pod hasłem „Ciepło systemowe kontra niska emisja”. Planowana jest kontynuacja akcji edukacyjnej „Lekcja ciepła”, jak również przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci w roku 2017.

Prace dzieci zostały wykorzystane do wydanych przez Spółkę kalendarzy firmowych na rok 2017, które otrzymali uczestnicy spotkania.

Dodatkowo dzieci zostały obdarowane grami planszowymi ufundowanymi przez Prezydenta Miasta Ciechanów.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z zasadami działania kamery termowizyjnej, której działanie zaprezentował Pan Janusz Banaś. Dużą atrakcję stanowiły zrobione uczestnikom zdjęcia w podczerwieni, obrazujące niewidoczne gołym okiem ciepło emitowane przez ciało ludzkie.

Zaproszeni goście odwiedzili również ciepłownię centralną, gdzie mieli okazję obejrzeć modernizowany kocioł oraz poznać zasady działania sieci ciepłowniczej.

 

 nfosModernizacja kotła wodnego WR 25 Nr 2, jednego z dwóch zasilających miasto w ciepło w sezonie zimowym, weszła w końcową fazę budowy. Inwestycja warta 5 201 600 zł jest finansowana pożyczką udzieloną na preferencyjnych warunkach przez WFOŚiGW. Aktualnie zakończyły się prace budowlane i montażowe. Trwają uruchomienia poszczególnych elementów sterowania i kończone są instalacje elektryczne oraz AKPiA. Rozruch próbny planowany jest na początek grudnia 2016r. Modernizowany kocioł po dopuszczeniu przez UDT jeszcze w tym roku zasili miejską sieć ciepłowniczą. Zastosowana w ramach inwestycji nowe technologie poprawią sprawność wytwarzania ciepła, zwiększą bezpieczeństwo oraz pozwolą ograniczyć emisje do atmosfery.

Zmiana terminu dotyczy postępowań:

1.Opracowanie dokumentacji projektowej wielowariantowej koncepcji techniczno ekonomicznej modernizacji źródła ciepła dla miasta Ciechanowa o źródło rozproszone na sieci o mocy  całkowitej do 6 MWt w dwóch wybranych lokalizacjach

2.Opracowanie dokumentacji, wielowariantowej koncepcji techniczno-ekonomicznej modernizacji źródła ciepła dla miasta Ciechanowa, polegającej na budowie odnawialnego źródła energii, zwanego dalej OZE - ekologicznej  kotłowni opalanej biomasą o mocy  do 5 MWt.

nfos.jpgModernizacja systemu cieplnego miasta Ciechanowa, w części o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym oraz inteligentny system nadzoru i sterowania siecią ciepłowniczą w Ciechanowie – system sterowania monitoringu i zdalnej diagnostyki wybranych komór cieplnych i instalacji alarmowych sieci preizolowanych, dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 581.871,12 zł”