chwilowki

Wszystkim Klientom i Kontrahentom życzymy

pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku

Zarząd PEC Ciechanów Sp. z o.o.

CS kartkaSWIETA2015 A 02

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2015r. (Wigilia Bożego Narodzenia) jest dniem wolnym od pracy w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o., w zamian za drugi dzień Bożego Narodzenia przypadającego w sobotę.

Obowiązek udzielenia dnia wolnego wynika z Kodeksu Pracy (art. 130 § 1 i 2).

Dyżur w tym dniu pełni Pogotowie Ciepłownicze, tel. 23 672-27-32

Ruszyła akcja edukacyjna pod nazwą "Lekcja ciepła" skierowana do dzieci z klas zerowych i pierwszych szkół podstawowych oraz najstarszych grup przedszkolnych. Nasi pracownicy odwiedzają dzieci w ich szkołach i przedszkolach, wykorzystując podczas zajęć książeczkę pt. „Czerwony Kapturek w mieście”. Do znanej i lubianej bajki dopisano bowiem ciąg dalszy. Czerwony Kapturek razem z babcią przeprowadziły się do miasta i tam mieszkają w bloku, który ogrzewany jest ciepłem systemowym. Ciekawe perypetie Czerwonego Kapturka, Babci i kota Kluchy w bardzo przystępny sposób pozwalają edukować dzieci w zakresie właściwego korzystania z ciepła systemowego w życiu codziennym oraz dbania o środowisko naturalne. Uczniowie dowiadują się, co to jest Ciepło Systemowe, w jaki sposób jest wytwarzane i przesyłane zanim trafi do kaloryferów w mieszkaniach. 

Po zakończeniu lekcji każde dziecko otrzymuje książeczkę na pamiątkę. 

Poniżej zdjęcia ze Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz Nr 5, które dotychczas odwiedziliśmy.

W dniu 21 września 2015 r. komisja przetargowa powołana przez Prezesa URE rozstrzygnęła trzeci przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Tabela wygranych:

http://bip.ure.gov.pl/bip/efektywnosc-energetyczn/przetargi/ogloszenia/2191,Protokol-12015-z-dnia-21-wrzesnia-2015-r-z-przebiegu-przeprowadzonego-przetargu-.html

Dnia 8 października 2015r. w gmachu Ministerstwa Gospodarki w Warszawie w Sali Pod Kopułą, odbyło się uroczyste spotkanie Laureatów Polskiego Rejestru CP i OP, podczas którego wręczono certyfikaty potwierdzające wpis do Rejestru oraz innych wyróżnień dotyczących Programu CP.

Certyfikat dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o. odbierały – Prezes Zarządu Małgorzata Niestępska i Pełnomocnik CP Barbara Dołowa

Spotkanie otworzyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki - Pani Grażyna Henclewska, będąca Gospodarzem spotkania, która przedstawiła działania Ministerstwa - spójne z działalnością Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” - dotyczące promowania zasad zrównoważonego rozwoju i zwiększania świadomości ekologicznej, również przyczyniające się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Pani Wiceminister zaznaczyła, że współpraca między Stowarzyszeniem „Polski Ruch Czystszej Produkcji” a Ministerstwem Gospodarki jest szansą na dobre rozwiązania
z zakresu ochrony środowiska.

Wystąpił Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Pan Minister Jerzy Kuliński który podziękował i pogratulował wszystkim organizacjom uczestniczącym w procesie dobrowolnej weryfikacji, i dobrowolnie poddają się weryfikacji w celu znalezienia się w zaszczytnym gronie Laureatów prestiżowego Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji - Pan Krzysztof Galeja - podziękował Gospodarzom, Gościom i Laureatom za przybycie. Wyraził duże uznanie dla organizacji, które znalazły się w gronie Laureatów Rejestru.