chwilowki

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie nowej X Taryfy dla ciepła zgodnie z procedurami wynikającymi z obowiązującego prawa.

Z uwagi na przedłużający się proces weryfikacji wniosku oraz mając świadomość, że termin obecnie obowiązującej IX Taryfy dla ciepła upływa z dniem 30.06.2015 r., informujemy, że do czasu wejścia w życie nowej taryfy obowiązują dotychczasowe ceny i stawki opłat.

Informujemy, że w związku z kontynuacją przebudowy sieci ciepłowniczej kanałowej przy ul. Mleczarskiej, w dniu: 5 maja od godz. 800 do godz. 2000 wystąpi przerwa w dostawie ciepła do celów c.o. i ciepłej wody użytkowej w budynkach Osiedla „Przemysłowe”

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane.

W dniu 14 kwietnia 2015 r. powołana w tym celu komisja dokonała odbioru końcowego kotła wodnego WR 25 i instalacji odpylania spalin. Modernizację wykonano w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Redukcja emisji poprzez przebudowę instalacji spalania paliw i odpylania spalin w PEC Ciechanów Etap I”. Komisja dokonując odbioru końcowego potwierdziła w stosownym protokole wykonanie modernizacji kotła WR 25 i instalacji odpylającej w sposób zgodny z zakresem rzeczowym ustalonym w umowie z dnia 30 stycznia 2014r. Rezultaty modernizacji zostały potwierdzone w sprawozdaniu z energetycznych pomiarów gwarancyjnych oraz w sprawozdaniu z pomiarów emitowanych gazów i pyłu do atmosfery.

Kocioł wodny WR25M wraz z instalacją odpylającą przekazano do eksploatacji.

Modernizację wykonano w okresie od 24 marca 2014r. do 7 kwietnia 2015 r.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi netto 5 795 000,00 zł.

norwaygrants 300x165Na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie spółka z o.o. otrzymało dotację z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w kwocie 1 963 950,00 zł, co stanowi 29,98 % dopuszczalnej intensywności w ramach pomocy publicznej.

 

Informujemy że adres e-mail „Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.” został wygaszony. Aktualne adres to „Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.” oraz „Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na finiszu jest realizacja projektu pn. „Redukcja emisji poprzez przebudowę instalacji spalania paliw i odpylania spalin w PEC Ciechanów – Etap I – Modernizacja kotła wodnego WR-25 Nr 1 wraz z instalacją odpylania spalin”. Wykonawca– firma Modern&Kotły z Wodzisławia zgłosiła zakończenie kolejnego etapu robót w zakresie pozwalającym na wykonanie prób i badań kotła po modernizacji oraz systemu jego zabezpieczeń,a Urząd Dozoru Technicznego w Płocku oraz Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego w Poznaniu potwierdziły pozytywny ich wynik.

Informujemy, że wczoraj w godzinach wieczornych wznowiono dostawę ciepła dla Odbiorców, których objęła przerwa w dostawie ciepła spowodowana awarią sieci ciepłowniczej w ul. Armii Krajowej.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane.

         Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, że trwają prace przy usuwaniu skutków awarii. Przewiduje się wznowienie dostawy ciepła około godz. 24:00.

Jerzy Wyrzykowski

Prezes Zarządu

PEC Ciechanów Sp. z o.o.