W dniu 13 września o godz. 21 wznowiono dostawę ciepła do budynków Armii Krajowej 31, 33, 35, 37 (oś. Jeziorko).

W dniu 14 września wznowiono dostawę ciepła do węzłów przy ul. Batalionów Chłopskich oraz budynków ul. Sikorskiego 4a, Witosa 19, Armii Krajowej 16, 18, 20, 22 oraz Sikorskiego 2, 4, 6.

W dniu 15 września od godz. 9 trwa sukcesywnie uruchamianie kolejnych węzłów cieplnych.

W dniu 13 września o godz. 9 wznowiono dostawę ciepła do budynków ul. Witosa 61 i 63.
O godz. 21 wznowiono dostawę ciepła do budynków Armii Krajowej 31, 33, 35, 37 (oś. Jeziorko).

W dniu 14 września wznowiono dostawę ciepła do węzłów przy ul. Batalionów Chłopskich oraz budynków ul. Sikorskiego 4a, Witosa 19, Armii Krajowej 16, 18, 20, 22 oraz Sikorskiego 2, 4, 6.

W dniu 15 września od godz. 9 trwa sukcesywnie uruchamianie kolejnych węzłów cieplnych.

W dniu 12 września ok. godz. 14 wznowiono dostawę ciepła do podgrzania wody do  Dzielnicy Przemysłowej, Oś. Płocka, oraz Osada Fabryczna.

O godz. 20 wznowiono dostawę do Oś. 40-lecia, Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Płońskiej, budynków ul. Księcia Konrada II 12, 10, ul. Mościckiego 10, ul. Witosa 70, 72, 78, 76,  87, ul. Andersa 52,  oraz do budynków zasilanych z węzła Armii Krajowej 39a(Oś. Jeziorko)  tj. A.K. 39, 41, 43 i ul. Rzeczkowską.

W dniu 13 września ok. godz. 9 zostanie wznowiona dostawa ciepła do budynków ul. Witosa 61 i 63.

"Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje odbiorców ciepła, że w dniach od 12 września godz. 7oo do 17 września godz. 24oo wystąpi przerwa w dostawie ciepła do podgrzania wody spowodowana koniecznością włączenia do systemu ciepłowniczego zmodernizowanego kotła wodnego i wymiany armatury na sieci ciepłowniczej.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.”

Szczegóły na stronie UM Ciechanów

Zakończono właśnie zasadniczą część prac mechanicznych w głównych obszarach modernizacji kotła WR25/M Nr 2. Kocioł będzie teraz przygotowywany do prób ciśnieniowych i włączenia do systemu ciepłowniczego. Po pozytywnych próbach ciśnieniowych dozoru UDT będą kontynuowane dalsze prace w obrębie kotła tj: budowa sklepienia , montaż urządzeń towarzyszących , ocieplenie i opancerzenie kotła oraz zabudowa urządzeń  i instalacji elektrycznych oraz AKPiA.

Autorem fotografii jest  Kazimierz Kosmala.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DRE.WRC.4210.6.5.2016.ARY 28 lipca 2016 r. zatwierdził nową XI Taryfę dla ciepła i ustalił okres jej obowiązywania na 1 rok od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

Pełny tekst Taryfy dla ciepła jest opublikowany w elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją Poz.7104

Z a w i a d a m i a m y, że nowa Taryfa dla ciepła obowiązywać będzie od 1 września 2016 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa X Taryfa.

Trwa montaż części konstrukcyjnych i ciśnieniowych kotła WR25/M. Montaż elementów ciśnieniowych kotła to bardzo precyzyjna praca z częściami wielkogabarytowymi,  około 10ton każda (skompaktowane w tak zwane kostki) instalowanymi za pomocą specjalnego dźwigu przez dach ciepłowni. Elementy są montowane na wcześniej przygotowany fundament. Na czas instalowania urządzeń został zdjęty dach z części budynku ciepłowni. Po włożeniu do środka budynku elementów konstrukcyjnych i ciśnieniowych dach zostanie zamknięty. Następny etap budowy to prace spawalnicze łączące elementy i podzespoły kotła.

Autorem fotografii jest  Kazimierz Kosmala.

20 maja w siedzibie firmy gościliśmy 84 uczestników VIII Rajdu Rowerowego zorganizowanego przez Zarząd Ciechanowskiego Oddziału Ligi Ochrony Przyrody i Nadleśnictwo Ciechanów w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska przypadających na 5 czerwca. Uczestnikami Rajdu odbywającego się pod hasłem „Nakręcamy się na zdrową atmosferę” była młodzież z pięciu ciechanowskich Gimnazjów: Nr 1, 2, 4, STO i TWP oraz Gimnazjum w Kraszewie wraz z opiekunami.

Rajdowców po terenie przedsiębiorstwa oprowadzili Ewa Sadkowska i Kazimierz Kosmala – informując o cieple systemowym, jego zaletach i korzyściach korzystania z niego, podkreślając jego aspekt ekologiczny. Przybliżyli proces technologiczny wytwarzania ciepła, jego przesyłu i dystrybucji oraz realizowane inwestycje mające na celu poprawę sprawności wytwarzania i ograniczenie emisji pyłów do powietrza. Nawiązując do hasła Rajdu zwrócili uwagę na problem niskiej emisji w mieście, jej zagrożenia dla zdrowia i konieczność zapobiegania.

Wizytę w PEC utrwalił na zdjęciach Kazimierz Kosmala.

 

Przedłużony terminu składania ofert na postępowanie przetargowe  "

Zmiana treści SIWZ. Treść: W pkt XV SIWZ zmienia się:

1. Oferty należy złożyć do dnia 06.06.2016 r. do godz. 13:00

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2016 r. o godzinie 13:10