d_145267801656961b80cf20a.jpg

W dniach 26.04.- 28.04.2016 odbyło się w Zakopanym Sympozjum XXIII Wiosenne Spotkania Ciepłowników. Podczas Sympozjum w dwóch debatach oraz pięciu panelach tematycznych dot. modernizacji sieci oraz źródeł wytwarzania dyskutowano o aktualnych problemach ciepłownictwa. W Sympozjum PEC Ciechanów bardzo aktywnie uczestniczył:

Pani Prezes Małgorzata Niestępska brała udział w debacie ekspertów "Kierunek sieć – czy warto inwestować"

Pan Wiesław Dubiel poprowadził panel I Kierunek: Efektywna sieć i wygłosił referat pt „Inteligentny system nadzoru i sterowania siecią ciepłowniczą w Ciechanowie etap I programu- system zdalnego odczytu ciepłomierzy oraz monitoringu i sterowania węzłami cieplnymi” przygotowany wspólnie z Panią Małgorzatą Niestępską

Pan Kazimierz Kosmala został laureatem na Facebooku konkursu fotograficznego.

nfos.jpgWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie Uchwały Zarządu Nr 500/16 z dnia 12.04.2016 udzielił promesy dla PEC S-ka z o.o na dofinansowanie realizacji w formie pożyczki na 2016 rok przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu cieplnego miasta Ciechanowa, w części o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym oraz inteligentny system nadzoru i sterowania siecią ciepłowniczą w Ciechanowie – System sterowania monitoringu i zdalnej diagnostyki wybranych komór cieplnych i instalacji alarmowych sieci preizolowanych”.

Promesa

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnejw Ciechanowie Sp. z o.o. z dniem 4 Kwietnia 2016 r. wprowadza cennik usług dodatkowych.

Więcej informacji w zakładkach Ciepło dla domu i  Ciepło da firm

 

Wszystkim Klientom i Kontrahentom życzymy

pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku

Zarząd PEC Ciechanów Sp. z o.o.

CS kartkaSWIETA2015 A 02