chwilowki

O G Ł O S ZE N I E

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
w CIECHANOWIE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

06-400 Ciechanów, ul. Tysiąclecia 18

informuje, że

sprzeda używany samochód ciężarowy FORD TRANSIT,

typ FT 2.0 TD, rodzaj nadwozia Kb 4/6 van, kabina 6 – osobowa, silnik DIESEL R4 - poj. 1998 ccm –moc 63 kW, nr rej WCI V659, rok produkcji2003,

Cena wywoławcza 10.000,00 zł.

Samochód oglądać można w siedzibie przedsiębiorstwa w dniach:
09 – 10.11.2016r. w godz. 1200 -1400 – tel. /23/ 673 24 95.

Oferty na piśmie zawierające cenę brutto (z podatkiem VAT w wysokości 23%)
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na kupno samochodu” należy złożyć w sekretariacie przedsiębiorstwa do dnia 15.11.2016r. do godz. 1300.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2016r. o godz. 1315 bez udziału oferentów. Wyniki z rozpatrzenia ofert zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń przedsiębiorstwa.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanego samochodu.