chwilowki

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje, że posiada możliwości wynajmowania bocznicy kolejowej w celu wykonywania załadunku i wyładunku wagonów po wcześniejszym uzgodnieniu.

Posiadamy własną bocznicę kolejową w Ciechanowie przy ul. Tysiąclecia 18 – front wyładunkowy długości 270 m na placu składowym o betonowej nawierzchni.

Telefon kontaktowy: 23 – 673 74 10, 23 – 673 57 98.