chwilowki

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje, że posiada możliwości wynajmowania bocznicy kolejowej w celu wykonywania załadunku i wyładunku wagonów po wcześniejszym uzgodnieniu.

Posiadamy własną bocznicę kolejową w Ciechanowie przy ul. Tysiąclecia 18 – front wyładunkowy długości 270 m na placu składowym o betonowej nawierzchni.

Telefon kontaktowy: 23 – 673 74 10, 23 – 673 57 98.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje, że w celu zlokalizowania miejsca ubytków wody sieciowej w miejskim systemie ciepłowniczym zabarwiono na kolor zielony nośnik ciepła preparatem o nazwie handlowej FLUORESCEINA RM 200% w dniu 12.11.2012r. Preparat ten przeznaczony jest do znakowania wody w zamkniętych obiegach ciepłowniczych. Karta charakterystyki preparatu. W przypadku zauważenia miejsca wycieku zabarwionej na zielono wody, prosimy o bezzwłoczne zgłoszenie do Pogotowia Ciepłowniczego, tel. całodobowy 23 672 27 32 lub 23 672 38 51.