chwilowki
Wykonywanie usługi ochrony mienia i przewozu wartości pieniężnych dla PEC Ciechanów Sp.z o.o.
Zakup samochodów dostawczych w 2016r
Zapytanie o cenę - Wykonanie dokumentacji projektowej komór S3 i K13-2
Zapytanie o cenę - roboty budowlane
Zapytanie o cenę "Kogeneracja w PEC w Ciechanowie"
Zapytanie o cenę: Dostawa, montaż i uruchumienie agregatu sprężarkowego
Zapytanie ofertowe - dostawa 4 kpl. materiałów preizolowanych
Zdalne sterowanie zasuw sekcyjnych i monitoring komór ciepłowniczych K10,K13.
Zmiana II SIWZ dotyczy "Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 kWe"
Zmiana III SIWZ dotyczy "Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 kWe"
Zmiana IV SIWZ dotyczy "Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 kWe"
Zmiana SIWZ pkt.17.3 dotyczy "Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 kWe"
Zmiana terminu składania ofert z 2.11.2016r na 10.11.2016r do godziny 15:00 na postępownia...
Zmiana terminu składania ofert z 30.10.2016r na 2.11.2016r do godziny 15:00 na postępownia...
Zmiana V SIWZ dotyczy "Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 kWe"