Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie uprzejmie informuje, że  od dnia 27 sierpnia od godz. 8oo do dnia 31 sierpnia do godz. 20oo wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców począwszy od ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych w stronę rzeki i prawobrzeżnej części miasta.

Wykaz nieruchomości, w których wystąpi przerwa, został przesłany zarządcom odrębną korespondencją.

Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych na magistralnej sieci ciepłowniczej.

Podczas prac nastąpi zrzut do kanalizacji deszczowej  wody sieciowej o zabarwieniu zielonym. Woda ta może pojawić się w rzece,  w okolicach kładki. Barwnik zielony jest obojętny dla środowiska.

W miarę postępu robót postaramy się skrócić planowaną przerwę.

Przepraszamy za utrudnienia związane z brakiem ciepłej wody.