PCertyfikat.jpgrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ciechanowie  otrzymało ważne wyróżnienie tj. certyfikat PreQurs  zaświadczające o redukcji emisji dla całego systemu ciepłowniczego wydawany przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) z siedzibą w Krakowie.  Zaświadcza on, że dostarczane przez PEC Ciechanów ciepło pozwala na znaczne ograniczenie emisji szkodliwych substancji w mieście. Ogrzewanie budynków ciepłem systemowym  jest najlepszym sposobem na skuteczne zmniejszenie zjawiska smogu.

 Instytut opracował metodę pozwalającą oceniać jakość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń. Posiada on własny, wypracowany proces opiniowania oraz związane z nim certyfikaty, które w czytelny sposób wskazują na redukcję zanieczyszczeń przez poszczególne systemy w zależności od wykorzystywanej struktury paliw i sposobu wytwarzania ciepła Certyfikaty wystawione przez ICEB są dokumentami zaświadczającymi, ile razy dany system ciepłowniczy oraz przyłączone do niego budynki mają mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z referencyjnym budynkiem, wyposażonym w średnioważoną statystyczną kotłownię węglową. Takie certyfikaty przyznawane są firmom dostarczającym ciepło systemowe, jak i budynkom. I tak, w zależności od tego, ile razy zmniejszono emisję w danym obiekcie, otrzyma on tzw. klasę redukcji: od H (najniższa) do A z czterema podklasami (A, A+, A++, A+++)

.. Otrzymany przez PEC Certyfikat redukcji niskiej emisji potwierdza, że oferowane ciepło systemowe stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie do ograniczenia niskiej emisji w Ciechanowie. Certyfikat w zakresie niskiej emisji przyznaje ciepłu systemowemu NO SMOG.jpgpochodzącemu z PEC Ciechanów  klasę A z opisem „NE” (NIE EMITUJĘ lub też NO EMISSION). Podstawowym powodem przyznania tej klasy są istotne krotności obniżenia emisji pyłów zawieszonych (TSP) i benzo(a)pirenu przez ciepło systemowe.  

Budynki zasilane ciepłem systemowym dostarczanym przez PEC są neutralne w zakresie niskiej emisji, gdyż w zasadzie nie potrzebują one komina. Budynki takie można oznakować symbolem „NO SMOG”, gdyż zgodnie z systemem certyfikacji ICEB przyznaje się im klasę A z oznaczeniem „NE” (Nie Emituję lub też No Emission). Deweloperzy i inwestorzy, wybierając ogrzewanie budynku ciepłem systemowym od PEC Ciechanów, będą mogli podkreślać, że są one ekologiczne, bo ogrzewane są czystym ciepłem. Budynki przyłączone do naszej sieci maja prawo do certyfikacji i wykorzystywania certyfikatu oraz oznaczenia „no smog”. PEC Ciechanów będzie oznaczać w ten sposób wszystkie nowe budynki ogrzewane ciepłem systemowym oraz obiekty użyteczności publicznej.

Legenda do certyfikatu:

Bez tytułu.jpg