Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 lutego od godz. 8oo  do godz. 13oo   

wystąpi przerwa w dostawie ciepła do  n/w budynków:

 • Okrzei 14a
 • Okrzei 14b
 • Okrzei 16a
 • Okrzei 18a
 • Okrzei 20a
 • Okrzei 15
 • Okrzei 13
 • Okrzei 16
 • Okrzei 18
 • Okrzei 16a
 • Okrzei 20
 • Okrzei 22
 • 17 Stycznia 82
 • 17 Stycznia 72
 • 17 Stycznia 37
 • 17 Stycznia 39
 • 17 Stycznia 43
 • 17 Stycznia 45
 • Świętochowskiego 2/6
 • Świętochowskiego 8

Przerwa spowodowana jest koniecznością przyłączenia nowego odbiorcy do sieci ciepłowniczej.

Przepraszamy za utrudnienia.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym 28.01.2020r. uległ awarii moduł ciepłej wody w węźle cieplnym w bud. Pułtuska 62a. W związku z tym zmuszeni jesteśmy wstrzymać dostawy ciepłej wody do w/w budynków. W dniu jutrzejszym 29.01.2020r.  w trakcie usuwania skutków awarii w godz. przedpołudniowych mogą nastąpić chwilowe zakłócenia w centralnym ogrzewaniu. Przybliżony termin usunięcia awarii planujemy na godz. 1500 w dniu 29.01.2020r. Za utrudnienia przepraszamy.

W dniu 23.12.2019 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji”  w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Projekt swym zakresem obejmuję realizację 3 zadań, tj.  budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE (biomasa) opartego o kocioł parowy o mocy około 12MW i turbinę parową o mocy około 0,8 MWe oraz budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji na paliwo gazowe o mocy elektrycznej 1MW i  budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji na paliwo gazowe o mocy elektrycznej 1,86 MW.

Całościowy koszt inwestycji to blisko 40 mln zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest w dwóch etapach: na koniec 2022 i 2023 roku

Realizacja powyższych zadań pozwoli na osiągnięcie efektywnego systemu ciepłowniczego, a ponadto wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska i podniesienie efektywności energetycznej.

Uprzejmie informujemy, że podczas prac przy usuwaniu awarii sieci ciepłowniczej przy bud.  Hali Pułtuskiej zostanie wstrzymana dostawa ciepła do budynków:

 • ul.Osiedle Ułanów 1
 • ul.Osiedle Ułanów 2
 • ul.Osiedle Ułanów 3
 • ul.11 Pułku Ułanów Legionowych 3
 • ul.11 Pułku Ułanów Legionowych 5
 • ul.Witosa 4
 • ul.Pułtuska 12
 • ul.11 Pułku Ułanów Legionowych 1
 • ul.Pułtuska 8/10

Przerwa nastąpi w dniu 23 stycznia w godz. od 800 do godz. 1400. Za utrudnienia powstałe w wyniku braku centralnego ogrzewania przepraszamy.

Udało się zlokalizować awarię sieci ciepłowniczej. Sukcesywnie przywracamy dostawę ciepła do dzielnic Bloki, Kargoszyn i Śródmieścia za wyjątkiem Osiedle Ułanów i Hali Pułtuskiej.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie informuje, że z powodu awarii sieci ciepłowniczej w okolicach  ul. Sikorskiego wstrzymano dostawę ciepła w dzielnicach Śródmieście , Bloki, Kargoszyn.O terminie wznowienia dostaw będziemy informować na bieżąco.

Jeśli ...

 • obawiasz się, że Twoje rachunki za ogrzewanie są zdecydowanie za wysokie,
 • planując modernizację lub remont chcesz zrobić przede wszystkim to, co obniży Twoje rachunki za energię,
 • chcesz sprawdzić, czy wykonawca dobrze wykonał zlecone mu zadania i ocieplenie Twojego domu jest bez zarzutu,
 • kupując nowy dom, chcesz mieć pewność, że deweloper oferuje Ci budynek o niskim zużyciu energii,
 • chcesz wykazać energooszczędność budynku dla zwiększenia jego atrakcyjności przy sprzedaży -

skorzystaj z możliwości jakie daje termowizja i zleć nam przeprowadzenie badania termowizyjnego!

Cennik usług termowizyjnych oraz audytów energetycznych 2020

Obraz widziany kamera termowizyjną

termowizja.jpg

 termowizja2.jpg

termowizja 3.jpg

Audyt energetyczny

 

Audyt energetyczny  to analiza gdzie tracimy ciepło i co trzeba zrobić, żeby pieniążki nie uciekały nam razem z ciepłem.

Audyt ocenia również efekt termomodernizacji powykonawczo.

Do czego jest nam potrzebny?

 • Podstawa do podjęcia decyzji o zakresie prac termomodernizacji,
 • dowód dla banku kredytującego o efektywności ekonomicznej,
 • dowód celowości odliczenia od dochodu dla Urzędu Skarbowego,
 • podstawa do przyznania premii termomodernizacyjnej przez BGK,
 • podstawa uzyskania efektu ekologicznego przy pozyskiwaniu środków z funduszy ekologicznych,
 • Podstawa do zmiany taryf, mocy zamówionej.

Zawartość audytu energetycznego:

 • Karta audytu i strona tytułowa.
 • Inwentaryzacja i charakterystyka budowlana oraz energetyczna.
 • Wybór możliwych do zastosowania optymalizacji (z inwentaryzacji).
 • Ocena opłacalności i wybór wariantów (przegrody, , c.o., c.w.u.).
 • Wybór optymalnego wariantu (na podstawie obliczonych kosztów).
 • Wskazanie optymalnego wariantu.
 • Dodatkowe elementy.

Kiedy należy opracować audyt energetyczny?

 • Gdy należy rozpoznać, które budynki powinny być w pierwszej kolejności poddane modernizacji (kryteria wyboru: bezpieczeństwo użytkowania, najwyższe zużycia energii, najwyższe koszty energii).
 • Audyt energetyczny powinien być opracowany równolegle z projektami wykonawczymi (zbyt wcześnie wykonany może skutkować niespełnieniem wymagań Rozporządzenia o audytach, mogą pojawiać się nieścisłości w kosztach, zakresach usprawnień, cenach energii etc.)

Dlaczego warto opracować audyt energetyczny?

 • Audyt energetyczny określa w precyzyjny sposób zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne potencjalnej inwestycji, zawiera propozycje rozwiązań.

Badanie kamerą termowizyjną jest podstawowym elementem audytu energetycznego.

Audytor lokalizuje:

 • Mostki cieplne.
 • Przecieki wody.
 • Stan obciążenia przewodów elektrycznych.

Drogi „ucieczki” ciepła w budynku:

straty ciepła.png

 • Wentylacja: 30-40%
 • Ściany: 25-35%
 • Okna: 10-15%
 • Dach: 8-17%
 • Podłoga na gruncie oraz strop nad piwnicą: 5-10%.

Przyczyny strat ciepła:

 • Niedostateczne zabezpieczenie (izolacja) przegród zewnętrznych przed uciekaniem ciepła.
 • Zły stan techniczny okien oraz nadmierna infiltracja.
 • Niska sprawność układów grzewczych (źródło, instalacja, grzejniki, regulacja).
 • Niska sprawność układów przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).
 • Brak indywidualnego rozliczania za ciepło pomiędzy odbiorcami.

 

 

Kontakt:

Dział Dystrybucji Ciepła

661 424 387

Ciepłych,
rodzinnych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia

życzy

Zarząd i Pracownicy
PEC Ciechanów Sp. z o.o.

 

Kartka2.jpg

logo_nfosigw.jpgW dniu 10 grudnia 2019 r. powołana w tym celu komisja dokonała odbioru końcowego kotła wodnego WR 12-M i instalacji odpylania spalin. Modernizację wykonano w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC Sp. zo.o w Ciechanowie polegająca  na modernizacji kotła wodnego WR-25 Nr 3 na kocioł WR12-M w technologii ścian szczelnych wraz  z instalacją odpylania.” Komisja dokonując odbioru końcowego potwierdziła w stosownym protokole wykonanie modernizacji kotła KWnr3. Rezultaty modernizacji zostały potwierdzone w sprawozdaniu z energetycznych pomiarów gwarancyjnych oraz w sprawozdaniu z pomiarów emitowanych gazów i pyłu do atmosfery. Inwestycja została dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  w formie pożyczki w kwocie 3 764 516,00 zł.