OFERTA PRZYŁĄCZENIA DO CIEPŁA SYSTEMOWEGO SKIEROWANA JEST ZARÓWNO DO KLIENTÓW BUDUJĄCYCH, CZY MODERNIZUJĄCYCH SWOJE NIERUCHOMOŚCI, JAK RÓWNIEŻ DO TYCH, KTÓRZY CHCĄ ZMIENIĆ OBECNE ŹRÓDŁO CIEPŁA.

Codziennie ponad 15 mln Polaków korzysta z Ciepła Systemowego.

W Ciechanowie PEC zaspokaja 48 % zapotrzebowania na ciepło.

Przyłącz się do tych, którzy postawili na komfort i bezpieczeństwo!

Ciepło Systemowe to ekologiczny i bezpieczny sposób ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Proponowane rozwiązanie zapewnia użytkownikom ciepła komfort i wygodę. Ciepło Systemowe, to produkt konkurencyjny cenowo, nie wymagający praktycznie żadnego zaangażowania ze strony mieszkańców. To ciepło dostępne przez cały rok.

Aby dołączyć do użytkowników Ciepła Systemowego, decydując się tym samym na efektywny sposób ogrzewania, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta PEC, gdzie udzielane są informację dotyczące warunków przyłączenia i można podpisać stosowną umowę.

  

 

 

 

 

 

 

Ciepło systemowe

Ciepło Systemowe to nowa marka dla istniejącego od wielu lat produktu w postaci usługi dostawy ciepła oraz ciepłej wody. Powstała, jako odpowiedź na oczekiwania klientów i jest efektem procesu urynkowienia branży ciepłowniczej, która podlega restrukturyzacji, unowocześnia infrastrukturę, wdraża nowe technologie oraz nową jakość obsługi klienta. Zmiany te, o zdecydowanie pozytywnym charakterze sprawiły, że z inicjatywy największych polskich przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie stworzony został Program Promocji Ciepła Systemowego. Program promocji marki ma na celu konsolidować rozproszonych terytorialnie producentów jednorodnego produktu – Ciepła Systemowego (CS). Ideą ProgramuCS jest skonsolidowanie branży ciepłowniczej wokół wspólnych działań zewnętrznych i wewnątrz branżowych oraz jednorodne promowanie ciepła, jako produktu w skali ogólnopolskiej i na rynkach lokalnych. W dniu 1 czerwca 2009r. usługa dostawy Ciepła Systemowego do celów ogrzewczych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej została wyróżniona Godłem „Teraz Polska” i wszystkie firmy uczestniczące w Programie CS mogą używać tego znanego symbolu.

Szczegółowe informacje na temat przyłączenia się do sieci Ciepła systemowego znajdziesz w zakładce Przyłącz się.

Badanie jakości węgla

          Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje, że oprócz podstawowej działalności wynikającej z posiadanych koncesji, świadczy również usługi w zakresie badań jakości węgla.Usługa realizowana jest przez nieakredytowane laboratorium Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. w oparciu o polskie normy oraz instrukcje i procedury zawarte w Zintegrowanym Systemie Zarządzania zgodnym z normami PN-EN ISO 9001:2008 – systemy zarządzania jakością i PN-EN ISO 14001:2009 – systemy zarządzania środowiskowego.

Badanie jakości węgla uwzględnia:
 • Wilgoć analityczną                     (%)
 • Wilgoć całkowitą                         (%)
 • Zawartość popiołu                     (%)
 • Zawartość siarki całkowitej     (%)
 • Zawartość części lotnych         (%)
 • Ciepło spalania                         (KJ/kg)
 • Wartość opałową                    (KJ/kg)

W celu nawiązania współpracy klient powinien:

 1. Przygotować we własnym zakresie próbkę węgla do analizy laboratoryjnej w ilości około 1 kg, o określonym sortymencie (max „orzech” – grubszy należy rozkruszyć) zwracając szczególną uwagę na zabezpieczenie próbki przed wpływem czynników zewnętrznych (proponujemy szczelne zamknięcie w worku foliowym);
 2. Dostarczyć do laboratorium PEC Ciechanów –siedziba spółki, budynek ciepłowni centralnej (A):

a)  Pisemne zlecenie wykonania usługi, zawierającego dane niezbędne do identyfikacji klienta, a w szczególności:

 • Nazwę (imię i nazwisko) oraz adres klienta;
 • Dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres e-mail)
 • NIP
 • REGON (jeśli posiada)

b)  Próbkę węgla oznaczoną w sposób umożliwiający identyfikację klienta

 

Termin wykonania usługi:  4 dni robocze/próbkę licząc od dnia następnego po otrzymaniu próbki. W przypadku przekazania do analizy próbek w ilości >1 czas realizacji usługi wydłuża się o 1 dzień roboczy na każdą kolejną próbkę (np.: analiza 2 próbek – 5 dni roboczych)

Osoba odpowiedzialna za realizację usługi:  Kierownik działu ochrony środowiska – Piotr Rogoziński,  23 672 32 76

 

Cena wyżej wymienionej usługi: Zapytaj o cenę

Projektowanie i budowa węzłów cieplnych

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. oferuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz kompleksowe wykonawstwo:

 • sieci i przyłączy ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych,
 • węzłów cieplnych c.o./c.w.u./c.t. w zakresie technologii, AKPiA i instalacji elektrycznej,
 • wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania.

Oferujemy również wsparcie techniczne w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w branży ciepłowniczej oraz audytów węzłów cieplnych. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat oferowanych przez nas usług, gorąco zachęcamy do skontaktowania się z nami telefonicznie, mailowo lub osobiście w siedzibie naszej firmy. Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.

Termowizja

Wykonujemy badania i analizy termowizyjne dla Klientów z sektora budowlanego, energetyki, elektrotechniki, ciepłownictwa, chłodnictwa i przemysłu. Badania kamerą termowizyjną są jedyną bezinwazyjną metodą pozwalającą określić stan docieplenia obiektów budowlanych. Dają możliwość obserwacji powierzchniowego rozkładu temperatur wszelkich przedmiotów, budynków oraz maszyn i urządzeń.

Badania termowizyjne pozwalają:

 • zweryfikować wielkość strat energii cieplnej budynków,
 • zlokalizować ubytki wody w instalacjach wewnętrznych centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wskazać miejsca uszkodzeń, wycieków z ogrzewania podłogowego,
 • określić stan rurociągów przesyłowych centralnego ogrzewania,
 • sprawdzić stan techniczny kotłów oraz identyfikację przegrzanych urządzeń, bez potrzeby ich wyłączania,,
 • określić stan nieruchomości przed zakupem lub na potrzeby audytu ubezpieczeniowego.
 • znajdują zastosowanie również w elektrotechnice: badania szaf rozdzielczych, szynoprzewodów, rurociągów, maszyn elektrycznych.

Usługa realizowana jest przez wykwalifikowanych pracowników, wykorzystujących nowoczesny sprzęt techniczny. Efektem finalnym badania jest raport przedstawiający wyniki badań. Wraz z raportem Klient otrzymuje dokumentację zdjęciową w formie elektronicznej. Jednocześnie doradzamy w jaki sposób najefektywniej wykorzystać otrzymane wyniki badań.

Cennik badań termowizyjnych

Usługa Inspekcja kamerą termowizyjną (zł) Inspekcja kamerą termowizyjną + zdjęcia w wersji elektronicznej (zł) Inspekcja z pełnym raportem na płycie CD (zł)
Budownictwo      
Termowizja lokalu mieszkalnego 250 300 350
Termowizja domu jednorodzinnego do 200 m2 350 400 500
Termowizja domu jednorodzinnego powyżej 200 m2 400 450 600
Termowizja budynku użytkowego do 1000 m2 700 800 1200
Termowizja budynku użytkowego powyżej 1000 m2 i mieszkalnego budynku wielorodzinnego od 800 od 900 od 1600
Termowizja chłodni przemysłowych 600 700 900
Elektrotechnika      
Termowizja szaf rozdzielczych
- za 1 m2
50 70 100
Termowizja szynoprzewodów - za 1mb 50 70 100
Termowizja rurociągów - za 100 mb 150 200 250
Termowizja maszyn elektrycznych 250 300 500
Opłaty dodatkowe      
Lokalizacja wycieku z systemu grzewczego od 600    
Wydruk - za każde rozpoczęte 10 str. 35    
Dojazd w obrębie Ciechanowa gratis, poza - za każde rozpoczęte 10km 10    

Podane ceny są orientacyjnymi cenami netto. Cena badania termowizyjnego uzależniona jest od rodzaju wykonywanego zlecenia, jego złożoności, formy raportu, terminu i miejsca realizacji. Większość cen jest ustalana indywidualnie ze zleceniodawcą po konsultacji i ustaleniu warunków.

Jeśli ...

 • obawiasz się, że Twoje rachunki za ogrzewanie są zdecydowanie za wysokie
 • planując modernizację lub remont chcesz zrobić przede wszystkim to, co obniży Twoje rachunki za energię,
 • chcesz sprawdzić, czy wykonawca dobrze wykonał zlecone mu zadania i ocieplenie Twojego domu jest bez zarzutu,
 • kupując nowy dom, chcesz mieć pewność, że deweloper oferuje Ci budynek o niskim zużyciu energii,
 • chcesz wykazać energooszczędność budynku dla zwiększenia jego atrakcyjności przy sprzedaży -

 

skorzystaj z możliwości jakie daje termowizja i zleć nam przeprowadzenie badania termowizyjnego!

Kontakt