Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Aktualna Taryfa

 

 

     1.  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.8.6.2020.247.XIV.ARy z dnia 22 czerwca 2020 r. zatwierdził XIV Taryfę dla ciepła dla PEC Ciechanów Sp. z o.o.

         „Taryfa dla ciepła” obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020 r.

         Pełny tekst taryfy dla ciepła jest opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki

    2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.23.8.2020.247.XIV.ARy
        z dnia 25 listopada 2020 r. ustalił współczynniki korekcyjne, które będą stosowane w XIV Taryfie dla ciepła dla PEC Ciechanów Sp. z o.o.

        Zawiadamiamy, że nowe ceny i stawki opłat obowiązywać będą od dnia 1 stycznia 2021 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

        Pełny tekst Decyzji jest opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 listopada 2020 r. Nr 331 na stronie URE

        W załączeniu zestawienie zmienionych cen i stawek opłat

   3. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.5.5.2021.247.XIVzm2.ARy z dnia 15 kwietnia 2021 r. zatwierdził akt zmiany taryfy dla ciepła dla PEC

      Ciechanów Sp. z o.o. zatwierdzonej decyzją Prezesa URE Nr DRE.WRC.4210.8.6.2020.247.XIV.ARy z dnia 22 czerwca 2020 r. a następnie zmienionej decyzją DRE.WRC.4210.23.8.2020.247.XIV.ARy z dnia 25 listopada 2020 r.

       Zawiadamiamy, że nowe ceny i stawki opłat obowiązywać będą od dnia 1 maja 2021 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

       Pełny tekst Decyzji jest opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło z dnia 15 kwietnia 2021 r. Nr 103

 

Poniżej zamieszczamy wykresy przedstawiające czynniki, które mają wpływ na zmianę Taryfy

 Notowania PSCMI 2T Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego 2 w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych.pngCeny uprawień do emisji CO2 v1

Ustalenie ilości i należności za dostarczone ciepło

Ilość dostarczanego ciepła do obiektu odbiorcy ustalana jest na podstawie wyników wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych (ciepłomierzy).

Należność za dostarczone ciepło wyrażona jest iloczynem ilości zużytego ciepła oraz cen i stawek opłat określonych w „Taryfie dla ciepła”. Do cen i stawek opłat doliczany jest podatek VAT.

 

Grupy taryfowe

Taryfa dla ciepła wyróżnia pięć grup taryfowych, do których kwalifikowane są obiekty odbiorców ciepła.

grupy 900