Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Aktualna Taryfa

 

 1.Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.12.2022.247.XVzm2.ARy z dnia 17 maja 2022 r.  zatwierdził nową taryfę dla ciepła dla PEC Ciechanów Sp. z o.o.

    Nowe ceny i stawki opłat obowiązywać będą od dnia 1 czerwca  2022 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

                Taryfy dla ciepła

    Pełny tekst Decyzji jest opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki

    Poniżej zamieszczamy wykresy przedstawiające czynniki, które mają wpływ na zmianę Taryfy

 

Ważne

Zmiana ceny dla odbiorcy uwzględniająca obniżki VAT

Zjawisko ubóstwa energetycznego- dodatek energetyczny

 

Co wpływa na wzrost cen ciepła

Wzrosty cen/notowań EUA  jest to główny powód wzrost cen ciepła

cena uprawnien.jpg

Wzrosty cen gazu oraz  energii elektrycznej również mają znaczny wpływ na koszty wytwarzania energii cieplnej

 

 cena wegla.jpg

Cena energii eklektrycznej.jpg

cena kontrakotwa.jpg

 

 

PEC- Ciechanów Sp. z o.o. informuje, że dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej Ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 poz. 196) wprowadzono w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. obniżoną do wysokości 5% stawkę VAT na sprzedaż energii cieplnej.

tarcza.jpg

Ustalenie ilości i należności za dostarczone ciepło

Ilość dostarczanego ciepła do obiektu odbiorcy ustalana jest na podstawie wyników wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych (ciepłomierzy).

Należność za dostarczone ciepło wyrażona jest iloczynem ilości zużytego ciepła oraz cen i stawek opłat określonych w „Taryfie dla ciepła”. Do cen i stawek opłat doliczany jest podatek VAT.

 

Grupy taryfowe

Taryfa dla ciepła wyróżnia pięć grup taryfowych, do których kwalifikowane są obiekty odbiorców ciepła.

grupy 900