Aktualna Taryfa

 

  1. Od 1 października 2017 r. obowiązuje XII Taryfa dla ciepła.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.1.5.2018.247.XIIZM.ARY z dnia 13 lutego 2018 zatwierdził zmianę XII Taryfy dla ciepła na okres do 31 marca 2019 r..

Zmieniona „Taryfa dla ciepła” obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2018 r.

  1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.26.7.2018.247.XIIZM2.ARY z dnia 22 października 2018 r. zatwierdził drugą zmianę XII Taryfy dla ciepła na okres do 31  marca 2019 r.

Zmieniona taryfa wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r. Do tego terminu obowiązywać będzie dotychczasowa.

     3.  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.1.11.2019.247.XIII.ARY z dnia 27 maja 2019 r. zatwierdził XIII Taryfę dla ciepła dla PEC Ciechanów Sp. z o.o. na okres 1 roku od dnia jej wprowadzenia do   stosowania.

         Nowa „Taryfa dla ciepła” obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2019 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

         Pełny tekst taryfy dla ciepła jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 6798

 

Poniżej zamieszczamy wykresy przedstawiające czynniki, które mają wpływ na zmianę Taryfy

 Notowania PSCMI 2T Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego 2 w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych.pngCeny uprawień do emisji CO2 v1

Ustalenie ilości i należności za dostarczone ciepło

Ilość dostarczanego ciepła do obiektu odbiorcy ustalana jest na podstawie wyników wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych (ciepłomierzy).

Należność za dostarczone ciepło wyrażona jest iloczynem ilości zużytego ciepła oraz cen i stawek opłat określonych w „Taryfie dla ciepła”. Do cen i stawek opłat doliczany jest podatek VAT.

 

Grupy taryfowe

Taryfa dla ciepła wyróżnia pięć grup taryfowych, do których kwalifikowane są obiekty odbiorców ciepła.

grupy 900