Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

W Dzienniku Ustaw ukazała się nowela rozporządzenia w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez wrażliwych odbiorców ciepła (na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r), którzy mają obowiązek złożyć sprzedawcy ciepła do dnia 31 stycznia 2024r., jeśli chcą skorzystać z preferencyjnych stawek.

Nowy wzór oświadczenia składają m.in. przez szkoły, przedszkola, jednostki pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia, ośrodki kultury, ochotnicze straże pożarne oraz podmioty realizujące na rzecz jednostki samorządu terytorialnego zadania i usługi z zakresu kultury fizycznej.

Wzór oświadczenia do pobrania poniżej.

Aktualna Taryfa

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.38.2023.247.XVII.ARy dnia 15 grudnia 2023r. zatwierdził zmianę taryfę dla ciepła dla Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o

Taryfa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

                Taryfy dla ciepła

Taryfa wprowadza obniżkę jednostkowej cen ciepła w systemie ciepłowniczym średnio o 10 %.

Jednostkowa cena ciepła z uwzględnieniem przesyłu i dystrybucji dla systemu ciepłowniczego uległa obniżeniu średnio o ok. 8 %. Efekt taryfy dla odbiorcy pokazuje poniższa tabela.

 

Pełny tekst Decyzji jest opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki

Informacja o rekompensacie i efekcie wprowadzenia ceny maksymalnej

Informacja na podstawie art.14 ust. 1 Ustawy z dnia 8 lutego 2023r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. (Dz.U.2023, poz. 295).