Ogłoszenia o zamówieniu na „Modernizacja kotła wodnego WR25 nr1 i instalacji odpylania spalin w centralnej ciepłowni”