W  piątek  8.06.2018 r.   świętowaliśmy jubileusz 25-lecia firmy.

Z tej okazji zorganizowano uroczyste spotkanie, podczas którego była okazja do przypomnienia i podsumowania 25 lat działalności. Na wstępie historię Spółki przedstawił Zarząd PEC -  Prezes Małgorzata Niestępskiej oraz Z-ca prezesa  Krzysztof Łyziński, a następnie wręczył kluczowym klientom oraz zaproszonym gościom okolicznościowe upominki dziękując za długoletnią współpracę. W gronie gości byli również byli Prezesi Spółki Pan Jerzy Wyrzykowski oraz Pan Jerzy Ozdarski, którzy mają znaczący wkład w budowę przedsiębiorstwa w ciągu całej jego historii.

Pamiątkowe dyplomy i okolicznościowe upominki otrzymali wszyscy pracownicy, którzy przepracowali 25 lat w Spółce.

W wydarzeniu wzięli udział między innymi: Krzysztof Kosiński - Prezydent Ciechanowa wraz z I Zastępcą - Joanną Potocką – Rak , Bogusław Regulski - Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie , przedstawiciele kluczowych klientów i odbiorców ciepła oraz spółek komunalnych .  Prezydent Krzysztof Kosiński podczas spotkania z pracownikami spółki pogratulował wszystkim pracownikom PEC tak pięknego jubileuszu i podkreślił, że zasługą całego zespołu pracowników jest fakt, że firma to jedna z najlepiej działających miejskich spółek. Jednocześnie życzył wszystkim pracownikom oraz Zarządowi Spółki sukcesów, dalszego rozwoju firmy, w tym unowocześniania produkcji ciepła i umacniania pozycji na ciechanowskim rynku ciepłowniczym.

Uroczystość była kontynuowana w formie nieoficjalnej jako plenerowe połączone z zabawą. Uczestnicy miło spędzili czas dyskutując i  bawiąc się do późnego wieczora.