Inwestycja pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację kotła WR-25 nr 2” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 5.201.600 zł jest w fazie rozliczenia końcowego. Kocioł został przekazany do eksploatacji w dniu 30.01.2017 r. i zgodnie z umową osiągnął zakładany efekt ekologiczny. Inwestycja przyniosła  wymierne korzyści  dla naszej firmy jak również dla środowiska naturalnego, w postaci niższej emisji zanieczyszczeń. Zespół zmodernizowanych kotłów WR-25M nr 1 i WR-25M nr 2 zużył o 7,34% węgla mniej niż w zakładanym roku bazowym 2014. Mniejsza ilość spalonego węgla, to mniejsza emisja do atmosfery dwutlenku węgla, pyłów itd.