PEC będzie bardziej ekologiczny 

W najbliższym czasie będą realizowane proekologiczne inwestycje na które otrzymaliśmy następujące dofinansowania :

Zadanie nr.1.logo_nfosigw.jpg

PEC w Ciechanowie uzyskał dofinansowanie w formie pożyczki z NFOŚiGW na modernizację kotła wodnego WR 25 nr.3 na WR 12-M wraz z instalacją odpylania.

W dniu 17.09.2018r.  Zarząd NFOŚiGW postanowił udzielić dofinansowania w formie pożyczki do kwoty 3 836 766,00 zł na przedsięwzięcie po nazwą  „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC Sp. zo.o w Ciechanowie polegająca  na modernizacji kotła wodnego WR-25 Nr 3 na kocioł WR12-M w technologii ścian szczelnych wraz  z instalacją odpylania.”  Następnym krokiem jest zawarcie umowy na dofinansowanie . Cały zakres przedsięwzięcia będzie zakończony do 31.12.2019r.

Zadanie nr.2.wfos.jpg

PEC w Ciechanowie uzyskał dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW na modernizację systemu ciepłowniczego miasta Ciechanowa etap III.

Zarząd WFOŚiGW postanowił udzielić dofinansowania w formie pożyczki do kwoty 374.885,80 na przedsięwzięcie po nazwą  „Modernizacja systemu ciepłowniczego  miasta Ciechanowa – etap III”  Jest to  działanie z programu z zakresu ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii. W ramach tego zadania kontynuowany  jest program dezagregacji oraz poprawa efektywności hydraulicznej i energetycznej wybranych węzłów grupowych oraz wymiana armatury odcinającej na magistrali ciepłowniczej ze zdalnym sterowaniem. Następnym krokiem jest zawarcie umowy na dofinansowanie . Cały zakres przedsięwzięcia będzie zakończony do 31.12.2018r.

Jednocześnie trwają prace przygotowawcze do budowy kotłowni gazowej awaryjno-szczytowej z lokalizacją przy ul. Witosa z terminem realizacji do końca III kwartału 2019r.