Misją Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie  jest nie tylko dostarczanie ciepła, ale również działania edukacyjne i dbanie o świadomość najmłodszych mieszkańców Ciechanowa w kwestii ekologii.

W trakcie lekcji ciepła pracownicy PEC Ciechanów opowiadają jak powstaje ciepło, czym jest smog i dlaczego jest dla nas niebezpieczny - a to tylko niektóre zagadnienia, które pojawiły się w trakcie tegorocznych „Lekcji ciepła”.   W projekcie udział wzięły wszystkie szkoły podstawowe na terenie miasta. W sumie, blisko 600 uczniów. Cykl lekcji ciepła kończy konkurs plastyczny.

„Lekcje ciepła” na stałe zagościły w kalendarzu zajęć miejskich szkół. Tegoroczna edycja była już szóstą z kolei. Pracownicy PEC Ciechanów w ciekawy i przystępny  sposób wyjaśnili dzieciom co to jest plan niskiej emisji, czym jest ciepło, i  jak efektywnie z niego korzystać. Zajęcia rozszerzono także o pojęcie smogu i jego negatywnych skutków dla zdrowia. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały książeczki „Czerwony Kapturek Misja Czarny Smog”. Obejrzały też prezentację multimedialną i uczestniczyły w dyskusji.

Edukacja ekologiczna jest ważnym celem Spółki. Projekt „Lekcje ciepła” jest wyjątkowy, bo skierowany do najmłodszych odbiorców w wieku 6 - 7 lat.

Uczymy najmłodszych troski o  środowisko ponieważ  kształtowanie świadomości  ekologicznej i wpajanie zasad racjonalnego korzystania z energii jest to inwestycja na przyszłość, w zdrowie całego społeczeństwa i lepszą jakość życia w naszym mieście.

Podsumowaniem lekcji ciepła i sprawdzianem na ile efektywne było przekazanie wiedzy jest konkurs plastyczny o tematyce ciepło-energia-ekologia. Uczestnicy mają za zadanie przedstawić dowolną techniką plastyczną swoje skojarzenia do słowa „ciepło systemowe” lub „niska emisja”. Autorzy prac wybranych przez jury konkursowe zostaną zaproszeni do siedziby Spółki i nagrodzeni.  Wyróżnione i nagrodzone prace zostaną opublikowane w kalendarzu ściennym na rok 2020. Zwycięzcy zwiedzą także miejską ciepłownię i zobaczą jak w praktyce wygląda proces wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Projekt jest częścią działań podejmowanych przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Tradycyjnie akcję objął swoim honorowym patronatem prezydent Ciechanowa, Krzysztof Kosiński.

 

Zdjęcia wykonał: Kazimierz Kosmala