Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.1.11.2019.247.XIII.ARY z dnia 27 maja 2019 r. zatwierdził XIII Taryfę dla ciepła dla PEC Ciechanów Sp. z o.o. na okres 1 roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

Nowa „Taryfa dla ciepła” obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2019 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

Pełny tekst taryfy dla ciepła jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 6798 oraz na stronie www.pecciechanow.pl