Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.22.6.2019.247.XIIIzm.Ary z dnia 30 września 2019 r. zatwierdził XIIIzm Taryfę dla ciepła dla PEC Ciechanów Sp. z o.o. Zawiadamiamy, że zmieniona „Taryfa dla ciepła” obowiązywać będzie od dnia 1 listopada 2019 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa. Pełny tekst taryfy dla ciepła jest opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2019 r. Nr 227