logo_nfosigw.jpgW dniu 10 grudnia 2019 r. powołana w tym celu komisja dokonała odbioru końcowego kotła wodnego WR 12-M i instalacji odpylania spalin. Modernizację wykonano w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC Sp. zo.o w Ciechanowie polegająca  na modernizacji kotła wodnego WR-25 Nr 3 na kocioł WR12-M w technologii ścian szczelnych wraz  z instalacją odpylania.” Komisja dokonując odbioru końcowego potwierdziła w stosownym protokole wykonanie modernizacji kotła KWnr3. Rezultaty modernizacji zostały potwierdzone w sprawozdaniu z energetycznych pomiarów gwarancyjnych oraz w sprawozdaniu z pomiarów emitowanych gazów i pyłu do atmosfery. Inwestycja została dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  w formie pożyczki w kwocie 3 764 516,00 zł.