Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej

Podstawowym źródłem wytwarzania ciepła jest ciepłownia centralna (instalacja do energetycznego spalania paliwa konwencjonalnego), eksploatowana od roku 1987, która wyposażona jest w stacjonarne kotły przemysłowe.

Począwszy od 2018r produkujemy również  energię elektryczną za pomocą agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej  opartego o silnik gazowy o parametrach  wytwórczych moc elektryczna nominalna 530kWe i  mocy cieplnej 648kWt . Energia elektryczna produkowana jest na potrzeby własne lub oddawana do sieci elektroenergetycznej operatora Energa Operator natomiast  energia cieplna oddawana jest do sieci.

Charakterystyka i parametry zainstalowanych urządzeń wytwórczych.

 

Nazwa urządzenia

Kocioł wodny

Kocioł wodny

Kocioł wodny

Kocioł parowy

Kocioł parowy

Kocioł parowy

Kogeneracja gazowa

Typ

WR-25-M

WR-25-M

WR-12-M

OR-10

OR-10

OR-10

HE-EC-530/648-MG530-GZ

Charakterystyka i parametry zainstalowanych urządzeń

Oznaczenie urządzenia

KW1

KW2

KW3

KP1

KP2

KP3

KG

Rodzaj otrzymywanego czynnika

Gorąca woda

Para technologiczna

Gorąca woda, energia elektryczna

Nominalna moc cieplna (MW)

29

29

13,9

6,50

6,50

6,50

1,341

Łącznie instalacja: 92,741 MW

Nominalna wydajność cieplna (MW)

23

23

12

5,27

5,27

5,27

0,648

Łącznie instalacja: 74,458 MW

 

W latach 2015-2020 zrealizowano modernizację instalacji odpylania we wszystkich eksploatowanych kotłach w źródle PEC Ciechanów , przy nakładach wynoszących ok. 7 mln zł. W wyniku tych działań nastąpiła redukcja zanieczyszczeń pyłowych PM 10 o 57 % w stosunku do stanu bazowego 2015 r. Sprawność odpylania po modernizacji wynosi 98%.

Jednocześnie PEC Ciechanów na potrzeby msc. kupuje ciepło odpadowe przemysłowe w udziale ok. 11 % zapotrzebowania sieciowego.

 

 

Przesył i dystrybucja

Inteligentny system nadzoru nad siecią ciepłowniczą „smart metering”.

 

schemat systemu OCSpop

 

 

 

 


 

  Wytworzone ciepło przesyłane jest siecią ciepłowniczą o długości 59,615 km, w tym wg rodzaju i struktury na dzień 31 grudnia 2020 r.:

 

1)  Sieć parowa[2]  

                     2,023km

          3,40 %

2)  Sieć wodna

                    57,592km

          96,60 %

z tego przypada na:

   

a) sieć ciepłowniczą wysokoparametrową

                    44,061km

          76,51%

w tym:

   

-nadziemna

                      3,258km

         7,39 %

-kanałowa

                    11,957km

         27,14%

-preizolowana

                    28,846km

         65,47 %

b) sieć ciepłowniczą niskoparametrową

                    13,531km

         23,49 %

w tym:

   

-kanałowa

                      6,008km

         44,40 %

-preizolowana

                      7,523km

         55,60%

    

Układ sieci ciepłowniczej jest promieniowy - schemat.

Temperatura oraz natężenie przepływu nośnika ciepła - wody gorącej - odpowiada parametrom określonym w tabeli regulacyjnej dla warunków obliczeniowych Tz/Tp - 115/60 °C[2]  Sieć parowa na odcinku o długości 1 333 m wykorzystywana jest zastępczo, jako sieć wodna wysokoparametrowa. Odbiorca pary jest właścicielem przyłącza od węzła cieplnego do ciepłowni centralnej.