Wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej

Podstawowym źródłem wytwarzania ciepła jest ciepłownia centralna (instalacja do energetycznego spalania paliwa konwencjonalnego), eksploatowana od roku 1987, która wyposażona jest w stacjonarne kotły przemysłowe.

Począwszy od 2018r produkujemy również  energię elektryczną za pomocą agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej  opartego o silnik gazowy o parametrach  wytwórczych moc elektryczna nominalna 530kWe i  mocy cieplnej 648kWt . Energia elektryczna produkowana jest na potrzeby własne lub oddawana do sieci elektroenergetycznej operatora Energa Operator natomiast  energia cieplna oddawana jest do sieci.

Charakterystyka i parametry zainstalowanych urządzeń wytwórczych.

 

Nazwa urządzenia

Kocioł wodny

Kocioł wodny

Kocioł wodny

Kocioł parowy

Kocioł parowy

Kocioł parowy

Kogeneracja gazowa

Typ

WR-25-M

WR-25-M

WR-12-M

OR-10

OR-10

OR-10

HE-EC-530/648-MG530-GZ

Charakterystyka i parametry zainstalowanych urządzeń

Oznaczenie urządzenia

KW1

KW2

KW3

KP1

KP2

KP3

KG

Rodzaj otrzymywanego czynnika

Gorąca woda

Para technologiczna

Gorąca woda, energia elektryczna

Nominalna moc cieplna (MW)

29

29

13,9

6,50

6,50

6,50

1,341

Łącznie instalacja: 92,741 MW

Nominalna wydajność cieplna (MW)

23

23

12

5,27

5,27

5,27

0,648

Łącznie instalacja: 74,458 MW

 

 

Przesył i dystrybucja

Inteligentny system nadzoru nad siecią ciepłowniczą „smart metering”.

 

schemat systemu OCSpop

 

 

 

 


 

  Wytworzone ciepło przesyłane jest siecią ciepłowniczą o długości 56,503 km, w tym wg rodzaju i struktury na dzień 31 grudnia 2017 r.:

 

1)  Sieć parowa[2]  

                     2,023 km

             3,58 %

2)  Sieć wodna

                    54,480 km

           96,42 %

z tego przypada na:

   

a) sieć ciepłowniczą wysokoparametrową

                    40,887 km

           75,05 %

w tym:

   

-nadziemna

                      3,258 km

             7,97 %

-kanałowa

                     11,903 km

           29,11 %

-preizolowana

                    25,726 km

           62,92 %

b) sieć ciepłowniczą niskoparametrową

                    13,593 km

           24,95 %

w tym:

   

-kanałowa

                      6,170 km

           45,40 %

-preizolowana

                      7,423 km

           54,60 %

    

Układ sieci ciepłowniczej jest promieniowy - schemat.[2]  Sieć parowa na odcinku o długości 1 333 m wykorzystywana jest zastępczo, jako sieć wodna wysokoparametrowa. Odbiorca pary jest właścicielem przyłącza od węzła cieplnego do ciepłowni centralnej.