Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.8.6.2020.247.XIV.ARy
z dnia 22 czerwca 2020 r. zatwierdził XIV Taryfę dla ciepła dla PEC Ciechanów Sp. z o.o.

Zawiadamiamy, że nowa „Taryfa dla ciepła” obowiązywać będzie od dnia 1 sierpnia 2020 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

Pełny tekst taryfy dla ciepła jest opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 czerwca 2020 r. Nr 154 oraz na stronie www.pecciechanow.pl