Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

W związku z ogłoszonym postępowaniem pn. „Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE” (Biomasa), w myśl art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający z uwagi na to że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia unieważnia w/w postępowanie przetargowe.