Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Podsumowanie zadań inwestycyjnych  wykonanych przez PEC w 2020 r.

Pomimo trudnych  uwarunkowań związanych z ograniczeniami wprowadzonymi przez pandemię PEC zrealizował terminowo wszystkie planowane na 2020r zadania inwestycyjne.

  1. Inwestycja w źródło ciepła

W 2020 r zrealizowano zadanie inwestycyjne pt  „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 nr 2.” Jest to kolejny krok do przejścia Centralnej Ciepłowni do średnich źródeł spalania MCP i dostosowania instalacji oczyszczania spalin kotła WR-25/M  nr 2 do standardów emisyjnych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 1 marca 2018r dla źródeł MCP. Instalacji odpylania spalin dla kotła  WR-25M nr 2 została wykonana w technologii filtrów workowych  w celu obniżenia emisji pyłu do poziomu ≤ 30 mg/m3u na wylocie filtra. W wyniku modernizacji instalacji odpylania nastąpiła redukcja zanieczyszczeń pyłowych  o 10,33Mg/rok to jest ograniczenie emisji o 68,75% w stosunku do stanu bazowego. Sprawność odpylania po modernizacji wynosi 98%.  Koszt wykonania tej instalacji wyniósł Netto     1 470000,00 zł.

  1. Inwestycje w sieć dystrybucyjną i nowe przyłączenia

W roku 2020 zostało przyłączonych 13 nowych obiektów do sieci ciepłowniczej o sumarycznej mocy zamówionej 1,82 MW i długości przyłączy 667,5 mb. wg. poniższego zestawienia.

2.jpg