Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Uprzejmie informujemy, że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego za rok 2020 wynosi:

Wpc = 1,03

(Wskaźnik obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii) 

W związku z prowadzonymi inwestycjami proekologicznymi, uwzględniając okres ich zakończenia, wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej na podstawie prognoz na koleje lata,  szacowany jest na poziomie:

  • za rok 2021 Wpc≈1,02
  • za rok 2022 Wpc≈0,74