Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Uprzejmie informujemy wszystkich naszych Odbiorców, że  system ciepłowniczy PEC Ciechanów jest gotowy do dostarczania ciepła do budynków na potrzeby centralnego ogrzewania.

Prace inwestycyjne i remontowe w Centralnej Ciepłowni, o których Państwa informowaliśmy w zostały ukończone w dniu  31 sierpnia.

Prace prowadzone w ramach realizacji projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp.  z o.o. w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła  w ramach działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki” na zadaniach: „Dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 5 w Ciechanowie” , „Dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul.Batalionów Chłopskich 17 w Ciechanowie” oraz „Dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Armii Krajowej 20 w Ciechanowie”   postępują zgodnie z harmonogramem. Planowany termin ich zakończenia to 15 września 2021 r.

Sukcesywnie realizujemy kolejne węzły ciepłownicze.

Instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej są już podłączone do kompaktowego węzła cieplnego w budynkach:

Batalionów Chłopskich 3

Batalionów Chłopskich 5

Batalionów Chłopskich 7

Batalionów Chłopskich 9

Batalionów Chłopskich 11

Batalionów Chłopskich 13 Resized Resized 20210728 121819001

Sikorskiego 14

Sikorskiego 16

Sikorskiego 12

Batalionów Chłopskich 17b

Batalionów Chłopskich 25

Batalionów Chłopskich 21

Batalionów Chłopskich 23

Armii Krajowej 16

Armii Krajowej 18 cz. B i D

W trakcie realizacji prac pozostają obiekty:

Batalionów Chłopskich 27

Gwardii Ludowej 18

Gwardii Ludowej 20

Batalionów Chłopskich 29

Armii Krajowej 20

Sikorskiego 4

Sikorskiego 6

Dodatkowo informujemy ,że do dnia 10.09.2021 r wystąpią  przerwy w dostawie zimnej i ciepłej wody użytkowej w obrębie węzła grupowego przy ul. Batalionów Chłopskich 17.  

O dalszych postępach prac będziemy Państwa informowali na bieżąco.