Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Nowa, XV taryfa ciepła zatwierdzona przez URE 25.08.2021r.  stanowi podstawę zmian ceny ciepła przez administratorów budynków, zarządców, spółdzielnie.

Nowe ceny ciepła obowiązują od 1 października 2021. 

Końcowych odbiorców ciepła  w lokalach mieszkalnych, lokatorów, z którymi PEC Ciechanów nie ma umowy prosimy o wyjaśnienia kwestii rozliczeń za ciepło z administratorami budynków, zarządców, spółdzielniami.

PEC Ciechanów nie ma wiedzy o warunkach zmian cen oraz rozliczeń za ciepło wynikających z umów pomiędzy właścicielami, lokatorami lokali mieszkalnych a administratorami, zarządcami lub spółdzielniami.

Szczegółowe informacje o sposobach rozliczania ciepła w zakładce