Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Zmiana ceny dla odbiorcy  uwzględniająca obniżki

VAT do 8 % w styczniu 2022 i do 5 % od lutego 2022

 

  1. Źródło wytwarzania - kotły opalane miałem węglowym

L.p.

Rodzaje cen i stawek opłat

Jednostki miary

Grupa taryfowa A

Grudzień 2021

VAT 23 %

Styczeń 2022

VAT 8%

Luty-Marzec 2022

VAT 5%

Zmiana taryfy od

od kwiecień 2022

VAT 5%

Zmiana taryfy od

od czerwca

2022

VAT 5%

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Cena za zamówioną moc cieplną za miesiąc netto

           

zł/MW

m-c

6 250,22

6 250,22

6 250,22

7 936,15

9 000,30

2.

Cena za zamówioną moc cieplną za miesiąc brutto

           

zł/MW

m-c

7 687,78

6 750,24

6 562,73

8 332,96

9 450,32

 

Zmiana do cen brutto z grudnia 2021

(faktyczny efekt zmiany taryfy PEC dla gospodarstw domowych)

zł/MW

m-c

-

 

0,88

0,85

1,08

1,23

3.

Cena ciepła netto

zł/GJ

51,41

51,41

51,41

64,92

73,45

4.

Cena ciepła brutto

zł/GJ

63,23

55,52

53,98

68,17

77,12

 

Zmiana do cen brutto z grudnia 2021

(faktyczny efekt zmiany taryfy PEC dla gospodarstw domowych)

zł/MW

m-c

-

0,88

0,85

1,08

1,22

 

 

  1. Źródło wytwarzania - jednostka kogeneracyjna, w której paliwem jest gaz ziemny

L.p.

Rodzaje cen i stawek opłat

Jednostki miary

Grupa taryfowa A

Grudzień 2021

Styczeń 2022

Luty-Marzec 2022

Zmiana taryfy

od kwiecień 2022

VAT 5 %

Zmiana taryfy

od czerwca 2022

VAT 5 %

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Cena za zamówioną moc cieplną za miesiąc netto

           

zł/MW

m-c

25 136,53

25 136,53

25 136,53

25 136,53

32 742,45

2.

Cena za zamówioną moc cieplną za miesiąc brutto

           

zł/MW

m-c

30 917,93

27 147,45

26 393,36

26 393,36

34 379,57

 

Zmiana do cen brutto z grudnia 2021

(faktyczny efekt zmiany taryfy PEC dla gospodarstw domowych)

zł/MW

m-c

-

0,88

0,85

0,85

1,11

3.

Cena ciepła netto

zł/GJ

56,23

56,23

56,23

56,23

73,25

4.

Cena ciepła brutto

zł/GJ

69,19

60,73

59,04

59,04

76,91

 

Zmiana do cen brutto z grudnia 2021

(faktyczny efekt zmiany taryfy PEC dla gospodarstw domowych)

zł/MW

m-c

-

0,88

0,85

0,85

1,11