Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Osoby, dla których rachunki za mieszkanie, w tym ciepło, gaz, energia stają się ciężarem nie do udźwignięcia, mogą skorzystać z dopłat. Wystarczy zgłosić się do MOPS:
 
1. Dodatek osłonowy:
- wniosek może złożyć każdy pełnoletni członek rodziny,
- na jego przyznanie mogą liczyć rodziny, których przeciętne miesięczne dochody na jedną osobę nie przekraczają: 2100 zł - w przypadku gospodarstw jednoosobowych i 1500 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych,
- wysokość świadczenia będzie zależała od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe i może wynieść do 1150 zł (w przypadku gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób).
 
2. Dodatek mieszkaniowy, który otrzymać można po spełnieniu następujących warunków:
- należy posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (być jego właścicielem, wynajmować go, mieć prawo własnościowe lub lokatorskie bądź oczekiwać na mieszkanie socjalne),
- należy spełniać kryterium dochodowe – (aktualne kryterium- 1 550,24 złotych dla gospodarstw wieloosobowych oraz 2 066,98 złotych dla gospodarstw jednoosobowych),
- należy zajmować lokal o maksymalnej powierzchni użytkowej:
dla 1 osoby- 35 m kw.
dla 2 osób- 40 m kw.
dla 3 osób- 45 m kw.
dla 4 osób- 55 m kw.
dla 5 osób- 65 m kw.
dla 6 osób- 70 m kw.
 
Z kolei wysokie rachunki za prąd złagodzić może dodatek energetyczny.
Poniżej kilka cennych wskazówek:
1. Z dodatku energetycznego mogą skorzystać klienci, którzy otrzymują dodatek mieszkaniowy.
2. By uzyskać dodatek energetyczny, trzeba złożyć wniosek oraz załączyć kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu) i rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną.
3. Wniosek składamy osobiście w Wydziale Mieszkaniowym Urzędu Miasta Ciechanów lub na podstawie pisemnego upoważnienia osoby działającej w naszym imieniu.
4. Złożenie wniosku jest całkowicie bezpłatne.
Wzory wniosków do pobrania znajdziecie na stronie www.umciechanow.pl oraz www.mopsciechanow.pl