Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Dostawa materiałów preizolowanych 5 zadań w 2023r

Zapytanie Ofertowe-Dostawa materiałów preizolowanych 5 zadań w 2023r

Załączniki-Dostawa materiałów preizolowanych 5 zadań w 2023r

Aktualizacja do załącznika Nr 1 - Schematy montażowe (27.02.2023)

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy cz. I 02-2023 Wg rozdzielnika

Schematy montażowe

Zamawiający informuje, iż maty kompensacyjne zostają usuniete z zakresu dostawy dla każdego z zadań i nie podlegają wycenie

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 08.03.2023r godz. 12:00 oraz zmienia termin realizacji dostawy na 24.03.2023r.

Zestawienie ofert - Nr sprawy 02-2023

Zestawienie ofert po anulowaniu Zadania B i doszczegółowieniu- Nr sprawy 02-2023

W związku ze zmianą uwarunkowań technicznych wynikłych na etapie uzgodnień trasy przyłącza ciepłowniczego.

Zamawiający wyłącza z postępowania dostawę materiałów preizolowanych dla zadania „B”.

W załączeniu zestawienie ofert bez Zadania „B”.

Po weryfikacji trasy, otrzymaniu stosownych uzgodnień i sporządzeniu schematu montażowego ogłosimy ponownie zapytanie ofertowe dla przedmiotowego zadania.

Ogłoszenie o wynikach postępowania- Dostawa mat. preizolowanych 5 zadań w 2023r