Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Ogłoszenie o zamówieniu- OZE Biomasa

SIWZ - OZE - Biomasa

Jednolity europejski dokument zamówienia(ESPD)

Załączniki- OZE Biomasa

W SIWZ z dnia 15.12.2020r. „Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE” (Biomasa).

Zamawiający zamieścił nieistotną omyłkę pisarską która nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia.

Zamiast: Nr sprawy (nr TED): 2020/S 242-595637

Powinno być: Nr sprawy (nr TED): 2020/S 242-595431

Identyfikator postępowania to (nr TED): 2020/S 242-595431

Sprostowanie ogłoszenia-zmiana terminu składania ofert

Sprostowanie ogłoszenia Nr 2- zmiana terminu składania ofert w związku z wprowadzeniem zmian SIWZ (Załącznik Nr 2 PFU)

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia: 44 615 584,59  zł brutto

Informacja z sesji otwarcia ofert Budowa elektrociepłowni BIOMASA

Ogłoszenie o zamówieniu OZE Biomasa

SIWZ - OZE - Biomasa

Załączniki OZE Biomasa PEC Ciechanów

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Informacja z sesji otwarcia ofert - Biomasa

W formularzach do komunikacji z Zamawiającym w miejscu Numer ogłoszenia TED (Tenders Electronic Daily) należy wpisać cały nr postępowania. Instrukcja poniżej:

Identyfikator postępowania.png