Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Modernizacja sieci ul. Sikorskiego

SWZ przebudowa sieci w 2022r

Załączniki-Modernizacja sieci ul. Sikorskiego

Dokumentacja przetargowa-Modernizacja sieci ul. Sikorskiego

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10 stycznia 2022 roku do godz. 09:00

W związku z prośbą Wykonawcy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17.01.2022r do godz. 9:00, bez możliwości zadawania pytań.

Unieważnienie Postępowania przetargowego

Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - węzły cieplne 2 szt. w 2022r

Zapytanie ofertowe-Dostawa węzłów 2 szt w 2022r

Załączniki-węzły cieplne 2 szt w 2022r

W związku z pytaniami Oferenta dotyczącymi Zapytania ofertowego NZ - 242-21/2021, dotyczącego dostawy dwóch, dwufunkcyjnych węzłów cieplnych dla bud. przy ul. Harcerskiej bud. B i Opinogórskiej bud. 8 w Ciechanowie.

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie Oferenta informuje, że w ofercie należy:

  1. Czy w węźle przy ul. Opinogórskiej bud. 8 dla c.w.u. należy zastosować wymiennik płytowy lutowany miedzią czy lutowany stalą ?

Ad.1 W węźle na ul. Opinogórskiej bud.8 należy stosować wymiennik lutowany stalą.

  1. W węźle przy ul. Harcerskiej bud. B oraz Opinogórskiej bud. 8 podano moce oraz parametry instalacyjne różnią się między sobą.

W załączonych kartach doboru firmy Danfoss występują zupełnie inne moce i parametry niż w wydanych warunkach.

Bardzo proszę o informację jakie moce oraz parametry należy przyjąć do doboru zamienników ?

Ad.2 Do doboru proszę przyjąć parametry z warunków technicznych. 

Zestawienie ofert Nr sprawy 21-2021