PCertyfikat.jpgrzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ciechanowie  otrzymało ważne wyróżnienie tj. certyfikat PreQurs  zaświadczające o redukcji emisji dla całego systemu ciepłowniczego wydawany przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków (ICEB) z siedzibą w Krakowie.  Zaświadcza on, że dostarczane przez PEC Ciechanów ciepło pozwala na znaczne ograniczenie emisji szkodliwych substancji w mieście. Ogrzewanie budynków ciepłem systemowym  jest najlepszym sposobem na skuteczne zmniejszenie zjawiska smogu.

 Instytut opracował metodę pozwalającą oceniać jakość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń. Posiada on własny, wypracowany proces opiniowania oraz związane z nim certyfikaty, które w czytelny sposób wskazują na redukcję zanieczyszczeń przez poszczególne systemy w zależności od wykorzystywanej struktury paliw i sposobu wytwarzania ciepła Certyfikaty wystawione przez ICEB są dokumentami zaświadczającymi, ile razy dany system ciepłowniczy oraz przyłączone do niego budynki mają mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z referencyjnym budynkiem, wyposażonym w średnioważoną statystyczną kotłownię węglową. Takie certyfikaty przyznawane są firmom dostarczającym ciepło systemowe, jak i budynkom. I tak, w zależności od tego, ile razy zmniejszono emisję w danym obiekcie, otrzyma on tzw. klasę redukcji: od H (najniższa) do A z czterema podklasami (A, A+, A++, A+++)

.. Otrzymany przez PEC Certyfikat redukcji niskiej emisji potwierdza, że oferowane ciepło systemowe stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie do ograniczenia niskiej emisji w Ciechanowie. Certyfikat w zakresie niskiej emisji przyznaje ciepłu systemowemu NO SMOG.jpgpochodzącemu z PEC Ciechanów  klasę A z opisem „NE” (NIE EMITUJĘ lub też NO EMISSION). Podstawowym powodem przyznania tej klasy są istotne krotności obniżenia emisji pyłów zawieszonych (TSP) i benzo(a)pirenu przez ciepło systemowe.  

Budynki zasilane ciepłem systemowym dostarczanym przez PEC są neutralne w zakresie niskiej emisji, gdyż w zasadzie nie potrzebują one komina. Budynki takie można oznakować symbolem „NO SMOG”, gdyż zgodnie z systemem certyfikacji ICEB przyznaje się im klasę A z oznaczeniem „NE” (Nie Emituję lub też No Emission). Deweloperzy i inwestorzy, wybierając ogrzewanie budynku ciepłem systemowym od PEC Ciechanów, będą mogli podkreślać, że są one ekologiczne, bo ogrzewane są czystym ciepłem. Budynki przyłączone do naszej sieci maja prawo do certyfikacji i wykorzystywania certyfikatu oraz oznaczenia „no smog”. PEC Ciechanów będzie oznaczać w ten sposób wszystkie nowe budynki ogrzewane ciepłem systemowym oraz obiekty użyteczności publicznej.

Legenda do certyfikatu:

Bez tytułu.jpg

logo_nfosigw.jpgW dniu 15.10.2018r.  została podpisana umowa na dofinansowania w formie pożyczki do kwoty 3 836 766,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą  „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC Sp. zo.o w Ciechanowie polegająca  na modernizacji kotła wodnego WR-25 Nr 3 na kocioł WR12-M w technologii ścian szczelnych wraz  z instalacją odpylania.” 

Został już wyłoniony Wykonawca , trwają prace projektowe.Cały zakres przedsięwzięcia będzie zakończony do 31.12.2019r.

 

20181023_105103.jpg

PEC będzie bardziej ekologiczny 

W najbliższym czasie będą realizowane proekologiczne inwestycje na które otrzymaliśmy następujące dofinansowania :

Zadanie nr.1.logo_nfosigw.jpg

PEC w Ciechanowie uzyskał dofinansowanie w formie pożyczki z NFOŚiGW na modernizację kotła wodnego WR 25 nr.3 na WR 12-M wraz z instalacją odpylania.

W dniu 17.09.2018r.  Zarząd NFOŚiGW postanowił udzielić dofinansowania w formie pożyczki do kwoty 3 836 766,00 zł na przedsięwzięcie po nazwą  „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC Sp. zo.o w Ciechanowie polegająca  na modernizacji kotła wodnego WR-25 Nr 3 na kocioł WR12-M w technologii ścian szczelnych wraz  z instalacją odpylania.”  Następnym krokiem jest zawarcie umowy na dofinansowanie . Cały zakres przedsięwzięcia będzie zakończony do 31.12.2019r.

Zadanie nr.2.wfos.jpg

PEC w Ciechanowie uzyskał dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW na modernizację systemu ciepłowniczego miasta Ciechanowa etap III.

Zarząd WFOŚiGW postanowił udzielić dofinansowania w formie pożyczki do kwoty 374.885,80 na przedsięwzięcie po nazwą  „Modernizacja systemu ciepłowniczego  miasta Ciechanowa – etap III”  Jest to  działanie z programu z zakresu ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii. W ramach tego zadania kontynuowany  jest program dezagregacji oraz poprawa efektywności hydraulicznej i energetycznej wybranych węzłów grupowych oraz wymiana armatury odcinającej na magistrali ciepłowniczej ze zdalnym sterowaniem. Następnym krokiem jest zawarcie umowy na dofinansowanie . Cały zakres przedsięwzięcia będzie zakończony do 31.12.2018r.

Jednocześnie trwają prace przygotowawcze do budowy kotłowni gazowej awaryjno-szczytowej z lokalizacją przy ul. Witosa z terminem realizacji do końca III kwartału 2019r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie uprzejmie informuje, że  od dnia 27 sierpnia od godz. 8oo do dnia 31 sierpnia do godz. 20oo wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców począwszy od ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych w stronę rzeki i prawobrzeżnej części miasta.

Wykaz nieruchomości, w których wystąpi przerwa, został przesłany zarządcom odrębną korespondencją.

Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych na magistralnej sieci ciepłowniczej.

Podczas prac nastąpi zrzut do kanalizacji deszczowej  wody sieciowej o zabarwieniu zielonym. Woda ta może pojawić się w rzece,  w okolicach kładki. Barwnik zielony jest obojętny dla środowiska.

W miarę postępu robót postaramy się skrócić planowaną przerwę.

Przepraszamy za utrudnienia związane z brakiem ciepłej wody.

Inwestycja pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację kotła WR-25 nr 2” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 5.201.600 zł jest w fazie rozliczenia końcowego. Kocioł został przekazany do eksploatacji w dniu 30.01.2017 r. i zgodnie z umową osiągnął zakładany efekt ekologiczny. Inwestycja przyniosła  wymierne korzyści  dla naszej firmy jak również dla środowiska naturalnego, w postaci niższej emisji zanieczyszczeń. Zespół zmodernizowanych kotłów WR-25M nr 1 i WR-25M nr 2 zużył o 7,34% węgla mniej niż w zakładanym roku bazowym 2014. Mniejsza ilość spalonego węgla, to mniejsza emisja do atmosfery dwutlenku węgla, pyłów itd.

Ciepło systemowe kontra niska emisja

Pod takim hasłem  dzieci z klas „0” szkół podstawowych wykonały prace w ogłoszonym przez PEC Ciechanów Sp. z o.o. konkursie plastycznym.

Dzieci biorące udział w konkursie poradziły sobie doskonale z tematem. Wiedzę o cieple systemowym oraz niskiej emisji zdobywały na przeprowadzonej przez pracowników PEC Ciechanów Sp. z o.o. „Lekcji ciepła”.

W konkursie wzięły udział 4 szkoły podstawowe z miasta Ciechanów zgłaszając łącznie 27 prac, które oceniała powołana przez organizatora komisja w składzie:

Przewodnicząca:  Marta Piecychna – Urząd Miasta Ciechanów

Członkowie:

Adam Krzemiński – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

Małgorzata Niestępska – Prezes Zarządu PEC Ciechanów Sp. z o.o.

Krzysztof Łyziński – Zastępca Prezesa Zarządu PEC Ciechanów Sp. z o.o.

Marta Górska – Nauczyciel plastyki – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Ciechanowie

Iwona Domańska  – Specjalista ds. organizacyjnych PEC Ciechanów Sp. z o.o.

Komisja wyłoniła laureatów:

I miejsce                   -         Julia Klimkiewicz      - Szkoła Podstawowa TWP

II miejsce                  -         Kryspin Gaik             - Szkoła Podstawowa Nr 7

III miejsce                -          Wiktoria Żmijewska   - Szkoła Podstawowa Nr 4

Ponadto przyznano 10 wyróżnień dla:

  1. Marcelina Gałązka -          Szkoła Podstawowa TWP
  2. Anna Filipowicz -          Szkoła Podstawowa Nr 4
  3. Patrycja Kowalska -          Szkoła Podstawowa Nr 3
  4. Gabriel Letkiewicz -          Szkoła Podstawowa Nr 3
  5. Patrycja Miecznikowska -          Szkoła Podstawowa Nr 7
  6. Wioleta Wiśniewska -          Szkoła Podstawowa Nr 7
  7. Maja Wiśniewska -          Szkoła Podstawowa Nr 7
  8. Amelia Paprocka -          Szkoła Podstawowa Nr 7
  9. Antoni Zalisz -          Szkoła Podstawowa Nr 7
  10. Laura Welenc -          Szkoła Podstawowa Nr 7

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w dniu
19 czerwca br. w siedzibie Spółki. Dodatkowo dzieci otrzymały gry planszowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Ciechanów. Dzieci miały również okazję poznania procesu wytwarzania ciepła podczas wizyty w centralnej ciepłowni.

Dziękujemy dzieciom za udział w naszych lekcjach, jak również za zaangażowanie w wykonaniu prac konkursowych. Nagrodzone i wyróżnione prace posłużą nam do opracowania kalendarza firmowego na rok 2019.              

                                                              

W  piątek  8.06.2018 r.   świętowaliśmy jubileusz 25-lecia firmy.

Z tej okazji zorganizowano uroczyste spotkanie, podczas którego była okazja do przypomnienia i podsumowania 25 lat działalności. Na wstępie historię Spółki przedstawił Zarząd PEC -  Prezes Małgorzata Niestępskiej oraz Z-ca prezesa  Krzysztof Łyziński, a następnie wręczył kluczowym klientom oraz zaproszonym gościom okolicznościowe upominki dziękując za długoletnią współpracę. W gronie gości byli również byli Prezesi Spółki Pan Jerzy Wyrzykowski oraz Pan Jerzy Ozdarski, którzy mają znaczący wkład w budowę przedsiębiorstwa w ciągu całej jego historii.

Pamiątkowe dyplomy i okolicznościowe upominki otrzymali wszyscy pracownicy, którzy przepracowali 25 lat w Spółce.

W wydarzeniu wzięli udział między innymi: Krzysztof Kosiński - Prezydent Ciechanowa wraz z I Zastępcą - Joanną Potocką – Rak , Bogusław Regulski - Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie , przedstawiciele kluczowych klientów i odbiorców ciepła oraz spółek komunalnych .  Prezydent Krzysztof Kosiński podczas spotkania z pracownikami spółki pogratulował wszystkim pracownikom PEC tak pięknego jubileuszu i podkreślił, że zasługą całego zespołu pracowników jest fakt, że firma to jedna z najlepiej działających miejskich spółek. Jednocześnie życzył wszystkim pracownikom oraz Zarządowi Spółki sukcesów, dalszego rozwoju firmy, w tym unowocześniania produkcji ciepła i umacniania pozycji na ciechanowskim rynku ciepłowniczym.

Uroczystość była kontynuowana w formie nieoficjalnej jako plenerowe połączone z zabawą. Uczestnicy miło spędzili czas dyskutując i  bawiąc się do późnego wieczora.