Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WEE/16719/247/W/OŁO/2018/MGG z dnia 16 lutego 2018 r. uzyskało Koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej.
Koncesja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 r.

Ciepłych,
rodzinnych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia

życzy

Zarząd i Pracownicy
PEC Ciechanów Sp. z o.o.

 

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o., informuje że dzień 5 stycznia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 6 stycznia  2018 r. (art. 130 § 1 i 2 KP).

Dyżur w tym dniu pełni Pogotowie Ciepłownicze przy ul. Witosa 3, tel. 23 672-27-32

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o., informuje że dzień 10 listopada 2017r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 11 listopada 2017r. (art. 130 § 1 i 2 KP).

Dyżur w tym dniu pełni Pogotowie Ciepłownicze przy ul. Witosa 3, tel. 23 672-27-32

 

nfos.jpg

 Modernizacja systemu cieplnego miasta Ciechanowa etap II , w części o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym oraz inteligentny system nadzoru i sterowania siecią ciepłowniczą w Ciechanowie – system sterowania monitoringu i zdalnej diagnostyki wybranych komór cieplnych i instalacji alarmowych sieci preizolowanych, dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 501.821,54 zł

PEC Ciechanów został zwycięzcą konkursu lider informatyki 2017 organizowanym przez redakcję miesięcznika Computerworld pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Rozwoju.

 

                    lider2017infor.png                                                 lider 201712.jpg                                

 

Celem konkursu „Lider Informatyki” jest promowanie najlepszych i najbardziej dojrzałych projektów teleinformatycznych realizowanych przez działające w Polsce firmy i podmiot publiczne. Głównymi kryteriami oceny była biznesowa

nfos.png

wartość projektów oraz ich innowacyjność. Jury konkursu oceniała rolę IT w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, dojrzałość organizacyjną laureatów, wydajność procesów biznesowych oraz ich wsparcie ze strony IT. Nasza spółka przedstawiła do oceny wdrożone rozwiązanie zdalnego odczytu ciepłomierzy, sterowania węzłami cieplnymi i systemem zarządzania siecią ciepłowniczą w oparciu o system OCS wsparty w części sieciowej przez WFOŚiGW.

Dzięki wdrożeniu systemu sterowania węzłami cieplnymi, w połowie 2015 roku uzyskaliśmy możliwość opomiarowania liczników i ich monitorowania, a także automatyzacji procesów rozliczania. W efekcie wystarczy jedno kliknięcie, by pobrać na koniec miesiąca odczyty ze wszystkich liczników i wygenerować fakturę dla odbiorcy. Kolejną innowacją informatyczną jest sterowanie „pogodowe” pracą sieci online. Dzięki temu parametry pracy dostosowują się płynnie do odczytów parametrów w danym rejonie sieci. W efekcie można ograniczać ciśnienie dyspozycyjne, temperaturę zasilania, temperaturę powrotu, co przekłada się na oszczędności energii elektrycznej. Zastosowane przez nas zdalnie sterowane zasuwy i przepustnice, umożliwiają nam zdalne szybkie odcięcie i ponowne włączenie obszarów zagrożonych awarią. Czytelna wizualizacja danych pozyskiwanych z obiektów w sieci oraz system zdalnego zarządzania umożliwiają diagnozę przyczyn awarii i punktów krytycznych co zwiększa niezawodność systemu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie informuje, że w dniu 14 września od godz. 8oo do godz. 16oo wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do budynków:

-Bojanowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

-Graniczna 25, 33, 35, 41d, 43,

-Płocka 30

spowodowana koniecznością wykonania niezbędnych prac związanych z przyłączeniem nowego odbiorcy ciepła przy ulicy Żórawskiego. W miarę postępu robót postaramy się skrócić planowaną przerwę - przepraszamy za utrudnienia związane z brakiem ciepłej wody.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.13.11.2017.247.XII.ARy z dnia 30 sierpnia 2017 r. zatwierdził nową – XII Taryfę dla ciepła dla PEC Ciechanów Sp. z o.o.

               Zawiadamiamy, że nowa „Taryfa dla ciepła” obowiązywać będzie od dnia 1 października 2017 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

               Nowa taryfa przewiduje podwyżkę opłat dla odbiorcy średnio o 2,81%, przy wzroście kosztów zakupu węgla o ponad 20% od stycznia 2017 r. Przypominamy, że ostatnio obowiązujące dwie kolejne taryfy skutkowały ponad 5% łączną obniżką opłat.

              Okres obowiązywania taryfy – do 31 marca 2019 r, czyli znacznie dłużej niż standardowe 12 miesięcy.