Informujemy, że z powodu uszkodzenia sieci ciepłowniczej przez zewnętrzną firmę prowadzącą roboty ziemne w pobliżu ul. Hallera konieczne jest awaryjne wstrzymanie dostaw ciepła do budynków MOSiR oraz właścicieli prywatnych posesji przy  ul. Kicińskiego.

Postaramy się o przywracanie dostaw ciepła w jak najkrótszym czasie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie informuje, że w dniu 11 lipca 2017 r. w godz. 8oo – 22oo wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców z Dzielnicy Przemysłowej i Osiedla Płocka.

Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych na magistralnej sieci ciepłowniczej.

Wykaz nieruchomości, w których wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody, został przesłany zarządcom odrębną korespondencją.

Jednocześnie informujemy, że w celu wykonania ww prac konieczne jest awaryjne opróżnienie do kanalizacji deszczowej odcinka sieci ciepłowniczej z wody sieciowej zabarwionej fluoresceiną na zielono.

Przepraszamy za utrudnienia związane z przerwą w dostawie ciepłej wody.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 r. w godz. 8oo – 24oo wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców z dzielnicy  Śródmieście – począwszy od budynków zasilanych z węzła cieplnego przy ul. Witosa 3, oraz prawobrzeżnej części miasta.

Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych na magistralnej sieci ciepłowniczej.

Wykaz nieruchomości, w których wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody, został przesłany zarządcom odrębną korespondencją.

Przepraszamy za utrudnienia związane z przerwą w dostawie ciepłej wody.

W dniach 8-9 czerwca w Ciechanowie odbyła się pierwsza edycja Konferencji Naukowo-Technicznej Zarządzanie Systemami Ciepłowniczymi pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ciechanowa i Urzędu Regulacji Energetyki. Organizatorem ogólnopolskiej konferencji było wydawnictwo BMP , a honorowym gospodarzem PEC Ciechanów. W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm energetycznych z całej Polski jak również przedstawiciele odbiorców ciepła oraz regulatora rynku. Odbiorcom ciepła został poświęcony osobny panel dyskusyjny. W czasie tego panelu podkreślano ,że dostarczanie ciepła nie jest tylko zwykłym biznesem, jest to przede wszystkim misja zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu dla odbiorców .

Przez dwa dni obrad trwała dyskusja o nowoczesnych technologiach, modernizacjach, remontach i profesjonalnym zaprojektowaniu i wykonaniu sieci i systemów ciepłowniczych. Uczestnicy dyskusji podkreślali ,że takie podejście jest gwarancją bezpieczeństwa dostaw ciepła, a ich systematyczne modernizacje przy użyciu nowoczesnych technologii pozwalają na utrzymywaniu dobrego stanu technicznego systemów ciepłowniczych i podwyższają jakość usług.

Dyskusja w panelu wprowadzającym do konferencji dotyczyła roli dostawcy ciepła i oczekiwań odbiorców, władz miasta oraz kontrahentów. W dyskusji wzięli udział:

Krzysztof Kosiński, Prezydent Miasta Ciechanów, Zdzisław Dąbrowski, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej MAZOWSZE, Łukasz Lewandowski, Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Adam Dobrowolski, Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła URE, Tomasz Huzarewicz, Dyrektor Biura ds. Rynku Komunalno-Bytowego PGG. Moderatorem panelu dyskusyjnego pt. „Po pierwsze... porozmawiajmy o odbiorcy”. była Pani Prezes Małgorzata Niestępska.

W konferencji PEC Ciechanów bardzo aktywnie wzięli udział przedstawiciele PEC Ciechanów:

Łukasz Kiełkiewicz - administrator systemu poprowadził panel IV pt. „Sieć pod kontrolą” i wygłosił referat pt. „Nowe systemy sterowania siecią ciepłowniczą w PEC Ciechanów” przygotowany wspólnie z kierownikiem działu automatyki i informatyki Wiesławem Dubielem.

Mariusz Wilkowski kierownik działu inwestycji poprowadził panel III pt. „ Modernizacje i Remonty”.

Konferencja Zarządzanie Systemami Ciepłowniczymi zgromadziła ponad stu uczestników, cztery panele tematyczne, debata i dwie wycieczki techniczne są dobra prognozą tego aby ta tak udana konferencja zapisała się na trwale w kalendarzu wydarzeń branży ciepłowniczej.

.

Ciepło systemowe kontra niska emisja

Pod takim hasłem dzieci z klas „0” i „I” szkół podstawowych wykonały prace w ogłoszonym przez PEC Ciechanów Sp. z o.o. konkursie plastycznym.

Dzieci biorące udział w konkursie poradziły sobie doskonale z tematem. Wiedzę o cieple systemowym oraz niskiej emisji zdobywały na przeprowadzonej przez pracowników PEC Ciechanów Sp. z o.o. „Lekcji ciepła”.

W konkursie wzięło udział 5 szkół podstawowych z miasta Ciechanów zgłaszając łącznie 21 prac, które oceniała powołana przez organizatora komisja w składzie:

Przewodnicząca: Marta Piecychna – Urząd Miasta Ciechanów

Członkowie:

Adam Krzemiński – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

Małgorzata Niestępska – Prezes Zarządu PEC Ciechanów Sp. z o.o.

Krzysztof Łyziński – Zastępca Prezesa Zarządu PEC Ciechanów Sp. z o.o.

Irena Turowska – Nauczyciel plastyki – Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie

Iwona Domańska – Specjalista ds. organizacyjnych PEC Ciechanów Sp. z o.o.

Komisja wyłoniła laureatów przyznając nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:

W kategorii klas „0”:

I nagroda – Nikola Gorczyca – Szkoła Podstawowa Nr 4

II nagroda – Gabriel Woźniak Bąk – Szkoła Podstawowa Nr 3

III nagroda – Mariusz Karłowicz – Szkoła Podstawowa Nr 4

W kategorii klas „I”:

I nagroda – Matylda Bartczak – Szkoła Podstawowa Nr 7

II nagroda – Mateusz Ceranowski – Szkołą Podstawowa TWP

III nagroda – Nikola Gadomska – Szkoła Podstawowa Nr 4

Ponadto przyznano 7 wyróżnień dla:

W kategorii klas „0”

 1. Alicja M. – Szkoła Podstawowa Nr 4
 2. Eryk B. – Szkoła Podstawowa Nr 3
 3. Zuzanna C. – Szkoła Podstawowa Nr 7

    W kategorii klas „I”

 1. Małgorzata R. – Szkoła Podstawowa Nr 5
 2. Mateusz W.– Szkoła Podstawowa Nr 4
 3. Zofia Ś. – Szkoła Podstawowa TWP
 4. Oliwia W. – Szkoła Podstawowa Nr 5

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbyło się w dniu 24 maja br. w siedzibie Spółki. Dodatkowo dzieci otrzymały gry planszowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Ciechanów. Dzieci miały również okazję poznania procesu wytwarzania ciepła podczas wizyty w centralnej ciepłowni.

Dziękujemy dzieciom za udział w naszych lekcjach, jak również za zaangażowanie w wykonaniu prac konkursowych. Nagrodzone i wyróżnione prace posłużą nam do opracowania kalendarza firmowego na rok 2018.

                                                                     

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. w marcu br. przeprowadził akcję edukacyjną "Lekcja ciepła", skierowaną do dzieci ze szkół podstawowych w naszym mieście.

Projekt ten miał na celu propagowanie i utrwalanie właściwych zachowań w zakresie użytkowania energii cieplnej i dbania o środowisko naturalne wśród najmłodszych mieszkańców Ciechanowa.

Podczas spotkań z naszymi specjalistami dzieci dowiedziały się, gdzie i w jaki sposób produkowane jest ekologiczne ciepło systemowe, w jaki sposób dostarczane jest do mieszkań oraz jak należy właściwie z niego korzystać.

Sposób prezentacji ważnych informacji został dopasowany do dziecięcych możliwości percepcji.

Dzieci o najważniejszych kwestiach związanych z ciepłem systemowym dowiedziały się z przeczytanej przez Ewę Sadkowską książeczki pt. „Czerwony Kapturek w mieście”. Bohaterowie książeczki odkrywają przed dziećmi tajemnice dostawy ciepła systemowego oraz zasady mądrego korzystania z niego. Książeczka, wzbogacona pięknymi ilustracjami, ułatwiła przyswojenie ważnych informacji w lekkiej i przyjemnej formie.

Następnie Piotr Rogoziński wyświetlił dzieciom na slajdach system ciepłowniczy w naszym mieście: centralną ciepłownię i jej wyposażenie, sposób rozładunku węgla i jego transport do kotłów, proces spalania w kotłach, odpylania spalin a następnie proces przesyłania ciepła siecią ciepłowniczą do węzłów cieplnych i dalej do mieszkań.

Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowieści i prelekcji oraz aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Po zakończeniu lekcji dzieci otrzymały książeczkę oraz kolorowankę na pamiątkę.

W „Lekcji ciepła” uczestniczyło około 500 dzieci z następujących placówek: Społecznej Szkoły Podstawowej STO, Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej TWP, Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 6.

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o., z dniem 24.04.2017 r. uzyskało pozwolenie na budowę w ramach inwestycji pod nazwą „Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 KWe”.                                                                                                                                                                                                                                                                                        W chwili obecnej trwa uzgadnianie projektu wykonawczego, a prace budowlane, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zostaną rozpoczęte w dniu 15.05.2017 r.

W trosce o komfort życia mieszkańców naszego miasta PEC Ciechanów oferuje/proponuje wymianę indywidualnych podgrzewaczy wody na ciepło systemowe.

Ciepła woda z PEC to rozwiązanie komfortowe i przede wszystkim bezpieczne ponieważ źródło ciepła znajduje się poza Twoim mieszkaniem. 

Dzięki temu wyeliminujesz zagrożenia związane z zatruciem tlenkiem węgla, które spowodowane są najczęściej niedrożnymi przewodami wentylacyjnymi, spalinowymi lub niesprawnym piecykiem.

System podgrzewania wody ciepłem z miejskiej sieci to ciepła woda o stałej temperaturze dostarczana użytkownikowi poprzez instalację wewnętrzną - bezpośrednio do łazienki lub kuchni. Z ciepłą wodą podgrzewaną przez PEC nie potrzebujesz corocznych przeglądów piecyków i kanałów spalinowych .

Zyskujesz więcej miejsca w kuchni, czy łazience, którą można dowolnie zagospodarować.

 

pec_1000x300.jpg

Z powodu usuwania awarii na sieci ciepłowniczej w dniu 5 kwietnia w godz. 800 - 1800 nastąpi przerwa w dostawie ciepła do budynków:

 • Okrzei 14A
 • Okrzei 14B
 • Okrzei 16A
 • Okrzei 18A
 • Okrzei 20A
 • 17 Stycznia 37
 • 17 Stycznia 39
 • Okrzei 16
 • Okrzei 18
 • Okrzei 20
 • Okrzei 22
 • Świętochowskiego 8

 

Ponadto informujemy, że z powodu prowadzonych robót ziemnych wystąpią utrudnienia komunikacyjne w obrębie budynku Okrzei 16A i budynku Okrzei 14B w dniach 5-6 kwietnia 2017r.

 

Za utrudnienia przepraszamy.