Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego  pn. „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sikorskiego wraz z przyłączami” w ramach projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp.  z o.o. w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła  w ramach działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki” , informujemy naszych Odbiorców ciepła o planowanej przerwie w dostawie ciepłej wody użytkowej.

Zatrzymanie sieci konieczne jest ze względu na wykonanie przepięć sieci na odcinkach kolizyjnych realizowanej inwestycji.  

Przerwa w dostawie ciepłej wody nastąpi w dniach :

od 17 maja godz. 7.30 do 18 maja godz. 22.00

Osiedla objęte wyłączeniem sieci:

- część Osiedla nr 3 Aleksandrówka

- Osiedla nr 4 Śródmieście

- Osiedla nr 9 Bloki

- Osiedle nr 10 Kargoszyn

Obszar wyłączenia przedstawiamy w załączniku graficznym.

Za utrudnienia przepraszamy i zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań aby przerwa w dostawie była możliwie jak najkrótsza.

wyłączenie sieci.jpg

Nowe wyzwania dla ciepłownictwa, strategia dla sektora w zmiennym otoczeniu regulacyjnym, technologie prośrodowiskowe, nowoczesne rozwiązania cyfrowe – to niektóre z zagadnień poruszanych w czasie 29. edycji Wiosennego Spotkania Ciepłowników – jednej z największych konferencji dla energetyki w Polsce.

XXIX Sympozjum Naukowo-Techniczne Wiosenne Spotkanie Ciepłowników odbyło się w dniach 26-28 kwietnia w Zakopanem. Organizatorem wydarzenia jest BMP Sp. z o.o. – wydawca magazynu Energetyka Cieplna i Zawodowa oraz portalu kierunekenergetyka.pl.

W spotkaniu wzięło udział 710 uczestników byli tam również przedstawiciele PEC w Ciechanowie biorąc aktywny udział w prelekcjach oraz tematycznych debatach, sympozjum towarzyszyła wystawa 54 stoisk firm oferujących nowoczesne rozwiązania dla sektora.

Pani Prezes Zarządu Małgorzata Niestępska PEC Ciechanów prowadziła debatę zatytułowaną : Digitalizacja ciepłownictwa. Jakie nowoczesne rozwiązania warto wdrażać?

Której uczestnikami byli:

 • Aneta Pecyna-Doktór, Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu, UNISOFT Sp. z o.o.
 • Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospod. Wod.
 • Paweł Uznański, Szef Projektu Badawczo-Rozwojowego, ConnectPoint Sp. z o.o.
 • Paweł Balas, Dyrektor Inżynierii, Veolia Energia Warszawa
 • Wojciech Bujalski, Dyrektor, Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Warszawska
 • Tomasz Szatkowski, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich
 • Tomasz Słupik, Dyrektor Techniczny, „Energopomiar” Sp. z o.o.
 • Wojciech Racięcki, dyrektor DRIM, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tematyka:

 • PEC 4.0 – jak powinien wyglądać?
 • Nowoczesne rozwiązania – na co warto postawić?
 • Cyfryzacja w ciepłownictwie – przykłady wdrożeń, korzyści i wyzwania

 

 

IMG_1112.jpg

 

W panelu Cyfrowe ciepło miał swój udział Kierownik Działu Automatyki i Informatyki w PEC w Ciechanowie Łukasz Kiełkiewicz,

prowadząc wykład zatytułowany "Cyfrowe ciepłownictwo w obliczu nowych wyzwań"

IMG_2474.JPG

Osoby, dla których rachunki za mieszkanie, w tym ciepło, gaz, energia stają się ciężarem nie do udźwignięcia, mogą skorzystać z dopłat. Wystarczy zgłosić się do MOPS:
 
1. Dodatek osłonowy:
- wniosek może złożyć każdy pełnoletni członek rodziny,
- na jego przyznanie mogą liczyć rodziny, których przeciętne miesięczne dochody na jedną osobę nie przekraczają: 2100 zł - w przypadku gospodarstw jednoosobowych i 1500 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych,
- wysokość świadczenia będzie zależała od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe i może wynieść do 1150 zł (w przypadku gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób).
 
2. Dodatek mieszkaniowy, który otrzymać można po spełnieniu następujących warunków:
- należy posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (być jego właścicielem, wynajmować go, mieć prawo własnościowe lub lokatorskie bądź oczekiwać na mieszkanie socjalne),
- należy spełniać kryterium dochodowe – (aktualne kryterium- 1 550,24 złotych dla gospodarstw wieloosobowych oraz 2 066,98 złotych dla gospodarstw jednoosobowych),
- należy zajmować lokal o maksymalnej powierzchni użytkowej:
dla 1 osoby- 35 m kw.
dla 2 osób- 40 m kw.
dla 3 osób- 45 m kw.
dla 4 osób- 55 m kw.
dla 5 osób- 65 m kw.
dla 6 osób- 70 m kw.
 
Z kolei wysokie rachunki za prąd złagodzić może dodatek energetyczny.
Poniżej kilka cennych wskazówek:
1. Z dodatku energetycznego mogą skorzystać klienci, którzy otrzymują dodatek mieszkaniowy.
2. By uzyskać dodatek energetyczny, trzeba złożyć wniosek oraz załączyć kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu) i rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną.
3. Wniosek składamy osobiście w Wydziale Mieszkaniowym Urzędu Miasta Ciechanów lub na podstawie pisemnego upoważnienia osoby działającej w naszym imieniu.
4. Złożenie wniosku jest całkowicie bezpłatne.
Wzory wniosków do pobrania znajdziecie na stronie www.umciechanow.pl oraz www.mopsciechanow.pl

PEC Ciechanów zakończył właśnie tegoroczną edycję programu Lekcje ciepła w szkołach. Podsumowaniem zajęć, jak co roku, jest konkurs plastyczny „Ciepło systemowe kontra niska emisja” który startuje 27.04.2022 r. Zadaniem uczestników jest przedstawienie wybranej przez siebie postaci z bajki „Czerwony Kapturek w mieście” za pomocą dowolnej formy plastycznej (pastele, farby plakatowe, rysunek kredkami, wyklejanka, wydzieranka itp.) na papierze typu brystol lub blok techniczny, w formacie A3.

Zachęcamy do udziału w konkursie uczniów, którzy wzięli udział w Lekcjach ciepła. Zasady rywalizacji opisane są w regulaminie.

Główną nagrodą w konkursie będzie publikacja pracy w naszym firmowym kalendarzu na rok 2023. Przewidziane są także nagrody rzeczowe oraz zwiedzanie ciepłowni.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesłanie do nas w formie mailowej formularza zgłoszeniowego i zgody rodzica

Termin składania prac- 27 maja 2022

Niebawem zamieścimy relację z tegorocznej edycji zajęć.

Życzymy zdrowych, ciepłych  i spokojnych Świąt Wielkanocnych!

 

Zarząd i Pracownicy

PEC Ciechanów Sp. z o.o.

 


 

 

Zmiana ceny dla odbiorcy  uwzględniająca obniżki

VAT do 8 % w styczniu 2022 i do 5 % od lutego 2022

 

 1. Źródło wytwarzania - kotły opalane miałem węglowym

L.p.

Rodzaje cen i stawek opłat

Jednostki miary

Grupa taryfowa A

Grudzień 2021

VAT 23 %

Styczeń 2022

VAT 8%

Luty-Marzec 2022

VAT 5%

Zmiana taryfy od

od kwiecień 2022

VAT 5%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Cena za zamówioną moc cieplną za miesiąc netto

           

zł/MW

m-c

6 250,22

6 250,22

6 250,22

7 936,15

2.

Cena za zamówioną moc cieplną za miesiąc brutto

           

zł/MW

m-c

7 687,78

6 750,24

6 562,73

8 332,96

 

Zmiana do cen brutto z grudnia 2021

(faktyczny efekt zmiany taryfy PEC dla gospodarstw domowych)

zł/MW

m-c

-

 

0,88

0,85

1,08

3.

Cena ciepła netto

zł/GJ

51,41

51,41

51,41

64,92

4.

Cena ciepła brutto

zł/GJ

63,23

55,52

53,98

68,17

 

Zmiana do cen brutto z grudnia 2021

(faktyczny efekt zmiany taryfy PEC dla gospodarstw domowych)

0,87

0,85

0,85

0,85

1,08

 

 

 

 1. Źródło wytwarzania - jednostka kogeneracyjna, w której paliwem jest gaz ziemny

L.p.

Rodzaje cen i stawek opłat

Jednostki miary

Grupa taryfowa A

Grudzień 2021

Styczeń 2022

Luty-Marzec 2022

 

Zmiana taryfy

od kwiecień 2022

VAT 5 %

1

2

3

4

5

6

7

1.

Cena za zamówioną moc cieplną za miesiąc netto

           

zł/MW

m-c

25 136,53

25 136,53

25 136,53

25 136,53

2.

Cena za zamówioną moc cieplną za miesiąc brutto

           

zł/MW

m-c

30 917,93

27 147,45

26 393,36

26 393,36

 

Zmiana do cen brutto z grudnia 2021

(faktyczny efekt zmiany taryfy PEC dla gospodarstw domowych)

zł/MW

m-c

-

0,88

0,85

0,85

3.

Cena ciepła netto

zł/GJ

56,23

56,23

56,23

56,23

4.

Cena ciepła brutto

zł/GJ

69,19

60,73

59,04

59,04

 

Zmiana do cen brutto z grudnia 2021

(faktyczny efekt zmiany taryfy PEC dla gospodarstw domowych)

zł/MW

m-c

-

0,088

0,85

0,85

 

 

PEC- Ciechanów Sp. z o.o. informuje, że dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej Ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2022 poz. 196) wprowadzono w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. obniżoną do wysokości 5% stawkę VAT na sprzedaż energii cieplnej.

tarcza.jpg

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.49.2021.247.XVzm.ARy
z dnia 17 marca 2022 r. zatwierdził nową taryfę dla ciepła dla PEC Ciechanów Sp. z o.o.

Zawiadamiamy, że nowe ceny i stawki opłat obowiązywać będą od dnia 1 kwietnia 2022 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

Pełny tekst Decyzji jest opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło z dnia 17 marca 2022 r. Nr 184 na stronie URE oraz na stronie PEC w Ciechanowie

PEC Ciechanów kontynuuje realizację inwestycje w ramach działania 1.6. NFOŚiGW.  Prace budowlane przebiegają planowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Na placu budowy Elektrociepłowni biomasowej zakończyły się prace fundamentowe a generalny wykonawca przygotowuje się do montażu elementów stanowiących konstrukcję budynku. W dniu 26.01.2022 r., na terenie budowy posadowiony został komin, czyli najwyższy element budowanej instalacji.

Trwa budowa  instalacji kogeneracji gazowych. W przypadku mniejszej z nich, o mocy 999kWe zakończyły się prace budowlane i trwa etap formalno-prawny związany z przekazaniem instalacji do eksploatacji. Druga natomiast jest na etapie przygotowania podbudowy pod urządzenia technologiczne.

Pierwszy rok realizacji projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp.  z o.o. w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła  w ramach działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki”  już za nami.

W 2021 roku w ramach działania 1.5  zrealizowaliśmy zadania związane z:

 • przebudową odcinka kanałowej sieci ciepłowniczej w ul. Robotniczej na sieć preizolowaną

Wartość  zadania  netto wyniosła:  589 000,00 zł

W ramach realizacji inwestycji przebudowana została kanałowa sieć ciepłownicza o długości 554 m wraz z przyłączami.

 • likwidacją trzech węzłów grupowych wraz z przebudową istniejących przyłączy do budynków wykonanych w technologii kanałowej na przyłącza preizolowane  
 • Dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 5
 • Dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 17
 • Dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Armii Krajowej 20

Łączna wartość zadań netto wyniosła:  2 938 700,00 zł

Wykonaliśmy  1 660,50 m  nowych odcinków sieci i przyłączy w technologii  rur preizolowanych wyposażonych w system alarmowy. Nowe przyłącze ciepłownicze wykonane zostało do każdego  budynku  wcześniej zasilanego ciepłem z węzła grupowego.

W każdym budynku objętym projektem zostały  przeprowadzone prace adaptacyjne w pomieszczeniach  rozdzielaczy przystosowując je do pełnienia nowej funkcji. Następnie zainstalowane  tam zostały  nowoczesne  kompaktowe węzły cieplne zaprojektowane indywidualnie dla potrzeb każdego z budynków.  Każdy nowy węzeł  cieplny wyposażony jest w układ automatyki i sterowania oraz regulację pogodową

Podjęte przez Spółkę działania mają na celu ograniczenie strat ciepła na przesyle jak również poprawę bezpieczeństwa dostaw ciepła do Odbiorców. W ramach prac inwestycyjnych związanych z likwidacją węzłów grupowych  odbiorcy zyskali możliwość efektywnego gospodarowania ciepłem poprzez zastosowanie  indywidualnego sterowania wg. temperatury zewnętrznej ( sterowanie pogodowe) dedykowanego dla każdego z poszczególnych budynków. Dodatkowa korzyścią dla mieszkańców ww. budynków jest zmiana taryfy rozliczeniowej z Grupy Taryfowej A1 na Grupę Taryfową A2 co w efekcie finalnym przeniesie się na obniżenie rachunków za energie cieplną.

Przypomnijmy,  iż Spółka na realizację  zadań inwestycyjnych pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Ponadto  została zawarta z NFOŚIGW umowa na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w formie pożyczki w wysokości 1 501 812,00zł netto stanowiących pozostałe 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

W 2022 roku kontynuujemy realizację Programu 1.5. Obecnie trwają postępowania przetargowe w których wyłonimy wykonawców kolejnych zadań tj. „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. Sikorskiego” oraz „Dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12 w Ciechanowie”

W trakcie przygotowania są kolejne projekty i  postępowania przetargowe min. na wykonanie przebudowy zewnętrznych instalacji odbiorczych, przebudowy odcinka sieci w ul. Mleczarskiej oraz budowy odcinka sieci pomiędzy ul. Mazowiecką i Tysiąclecia.

O szczegółach naszych działań będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

1.jpg2.jpg

3.jpg

4.jpg