Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje że w dniu 20.09.2022r weszła w życie Ustawa  z dnia 15 września 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacja na rynku paliw. Odbiorcy ciepła kwalifikujący się do stosowania wobec nich rozliczenia za ciepło w średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą zobligowani są do złożenia sprzedawcy ciepła stosownego oświadczenia. Oświadczenie należy złożyć w terminie 21 dni od dnia  wejścia w życie ww. Ustawy.

Link do Ustawy i wzorów oświadczeń

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta PEC Ciechanów pod numerem telefonu: 23 672 44 00 w godz. 7-15 (pn-pt).

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Ciechanowie wszczyna Wstępne Konsultacje Rynkowe.

Przedmiotem konsultacji jest :

„Budowa farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy nominalnej do 1 MW oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.”

 

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych

Zgłoszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.

Projekt budowlany z opisem technicznym.

Regulamin wstępnych konsultacji rynkowych.

 

Zgłoszenia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego  pn. „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sikorskiego wraz z przyłączami” w ramach projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp.  z o.o. w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła  w ramach działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki” , informujemy naszych Odbiorców ciepła o planowanej przerwie w dostawie ciepłej wody użytkowej.

Zatrzymanie sieci konieczne jest ze względu na wykonanie przepięć sieci na odcinkach kolizyjnych realizowanej inwestycji.  

Przerwa w dostawie ciepłej wody nastąpi w dniach :

od 9.08.2022 godz. 8.00 do 11.08.2022 r godz. 23.00

Osiedla objęte wyłączeniem sieci:

- część Osiedla nr 3 Aleksandrówka

- Osiedla nr 4 Śródmieście

- Osiedla nr 9 Bloki

- Osiedle nr 10 Kargoszyn

Obszar wyłączenia przedstawiamy w załączniku graficznym.

Za utrudnienia przepraszamy i zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań aby przerwa w dostawie była możliwie jak najkrótsza.

Informujemy, że dostawa ciepła została wznowiona
Przepraszamy za utrudnienia.

wyłączenie sieci1.png

W dniu 12.07.2022 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC  w Ciechanowie Sp. z o.o. polegająca na budowie kotłowni bazującej na produkcji energii ze spalania biomasy”  w ramach programu „Ciepłownictwo Powiatowe” nr programu 5.9 II nabór.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostawę i montaż kotła biomasowego (moc cieplna nominalna ok.9,3MW, moc znamionowa ok.8,0MW), wraz z instalacją oczyszczania i odprowadzania spalin (komin) oraz odzysku ciepła ze spalin. Na potrzeby inwestycji dostosowane zostaną wewnętrzne i zewnętrzne instalacji technologiczne, sanitarne, elektryczne oraz zagospodarowanie terenu kotłowni. Inwestycja poprzedzona zostanie demontażem istniejącego węglowego kotła parowego OR-10 (numer stacyjny KP-3) wraz z dotychczasową instalacją odpylania i odżużlania, przebudową istniejącego budynku, oraz budową przykotłowego magazynu biomasy wraz z ruchomą podłogą. Efektem inwestycji będzie ograniczenie zużycia paliwa węglowego. Instalacja realizowana będzie na działce istniejącej ciepłowni władanej przez PEC. Po realizacji przedsięwzięcia w PEC w Ciechanowie wzrośnie udział energii z produkcji mieszanej (OZE + gaz ziemny) z 56,6% (planowane osiągniecie statutu efektywnego systemu ciepłowniczego w 2023r) do 76,86% (planowany stan na 2025r).

W wyniku realizacji inwestycji Spółka osiągnie wymierny efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o 104 371 GJ/rok oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 12 899 MgCO2/rok oraz zmniejszenie emisji pyłów o 4,72Mg/rok.

Kwalifikowany koszt inwestycji to 26 800 000,00 zł, w tym dotacja 11 348 000,00 zł  pożyczka 15 452 000,00 zł . Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.06.2024 r.

Zakończono montaż mechaniczny kotła odzysknicowego Elektrociepłowni biomasowej budowanej w ramach działania 1.6 NFOŚiGW - promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. W dniu 20.07.2022 r. nastąpiło, długo wyczekiwane posadowienie największych gabarytów Elektrociepłowni tj: kotła odzysknicowego o masie około 70 ton oraz ekonomizera o masie około 40ton   na wcześniej przygotowanej płycie fundamentowej i konstrukcji wsporczej. Dodatkowo zainstalowano , zbiornik wody zasilającej , zbiornik kondensatu oraz zainstalowano izolację elektrofiltru.

 

Na końcowym etapie jest również  budowa kogeneracji gazowych. W dniach   od 6.06.2022 r - 10.06.2022 r przeprowadzany był ruch wstępny urządzeń technologicznych i AKPiA  dokonano korekt ustawień silnika oraz parametryzowano układy regulacji i pomiary w kogeneracji 0,999KW przy ul. Kraszewskiego. Natomiast na kogeneracji Tysiąclecia zakończono etap  prac ogólno-budowlanych zewnętrznych oraz technologicznych. Trwają prace związane z instalacją elektryczną i AKPiA wewnątrz kontenera i stacji transformatorowej.

 

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego  pn. „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sikorskiego wraz z przyłączami” w ramach projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp.  z o.o. w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła  w ramach działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki” , informujemy naszych Odbiorców ciepła o planowanej przerwie w dostawie ciepłej wody użytkowej.

Zatrzymanie sieci konieczne jest ze względu na wykonanie przepięć sieci na odcinkach kolizyjnych realizowanej inwestycji.  

Przerwa w dostawie ciepłej wody nastąpi w dniach :

od 19.07.2022 godz. 8.00 do 21.07.2022 r godz. 23.00

Osiedla objęte wyłączeniem sieci:

- część Osiedla nr 3 Aleksandrówka

- Osiedla nr 4 Śródmieście

- Osiedla nr 9 Bloki

- Osiedle nr 10 Kargoszyn

Obszar wyłączenia przedstawiamy w załączniku graficznym.

Za utrudnienia przepraszamy i zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań aby przerwa w dostawie była możliwie jak najkrótsza.

 

wyłączenie sieciv2.png

W piątek,  10 czerwca, w PEC Ciechanów odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym. Po krótkiej części oficjalnej uczniowie wraz z rodzicami zwiedzili ciepłownię.

Raz jeszcze gratulujemy!

Szczególne podziękowania kierujemy do firm, które sponsorowały razem z PEC Ciechanów nagrody dla zwycięzców:

Sigma Max

Urząd Miasta Ciechanów

Hopa Park

Intur

Centrum Handlowe Mrówka

Mrowka poziomo.jpgintur_poziome_kolor.jpgsigma.jpg  um2.jpghopa logo-1.jpgum.jpg

 

 

 

W środę, 15 czerwca, delegacja z PEC Ciechanów przekaże pozostałym uczestnikom konkursu nagrody specjalne.

Kontynuujemy realizację projektu „Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła w ramach działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki” .

Obecnie równolegle realizowane są prace na 3 zadaniach tj:

 • Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sikorskiego wraz z przyłączami 

(Etap I +EtapII)

W ramach inwestycji wyłączona z użytkowania zostanie wysłużona już sieć kanałowa a na jej miejsce uruchomiony zostanie odcinek sieci ciepłowniczej wykonany w technologii preizolowanej średnicy DN350. Zmiana technologii ma celu ograniczenie strat ciepła na przesyle jak również poprawę bezpieczeństwa dostaw ciepła do mieszkańców poprzez maksymalne ograniczenie możliwości awarii sieci. Ponadto w ramach zadania wybudowana zostanie nowoczesna komora ciepłownicza wyposażona w nową armaturę odcinającą z systemem sterowania. Łącznie wzdłuż ul. Sikorskiego wybudujemy 670,5 nowej sieci ciepłowniczej.

 

20220613_131710.jpg20220608_092909.jpg

20220608_092909.jpg

20220524_104448.jpg

 • Dezagregacja grupowego węzła cieplnego w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12

Zadanie ma na celu likwidację węzła grupowego w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 12. Do budynków podłączonych dotychczas do węzła grupowego (Powstańców Wielkopolskich 4,6,8,10,12,14) wykonywane są nowe przyłącza ciepłownicze w technologii rur preizolowanych. Każdy z budynków objętych rozgrupowaniem wyposażony zostanie w kompaktowy węzeł ciepłowniczy. Węzły zostały zaprojektowane indywidualnie dla każdego budynku zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców na ciepło. Każdy węzeł wyposażony jest w układ automatyki, sterowania i regulacji pogodowej.

Łącznie wykonanych zostanie ok. 200 metrów sieci i przyłączy ciepłowniczych oraz zainstalowanych zostanie 6 węzłów cieplnych.

 • Przebudowa zewnętrznych instalacji odbiorczych za węzłem grupowym: 17 Stycznia 23a, Narutowicza 4a, Okrzei 18a, 11 Pułku Ułanów Legionowych 20 w Ciechanowie, Armii Krajowej 2

Zadanie polega na przebudowie zewnętrznych instalacji odbiorczych wykonanych w technologii kanałowej na instalacje odbiorcze wybudowane w technologii preizolowanej. Zmiana podyktowana jest ograniczeniem strat ciepła na przesyle oraz poprawienie bezpieczeństwa dostaw ciepła do Odbiorców. Łącznie wybudowane zostanie ok. 1 km nowych odcinków instalacji odbiorczych.20220525_115552.jpg

20220525_115509.jpgPrzypominamy, iż Spółka realizuje zadania z Programu 1.5 dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Ponadto została zawarta z NFOŚIGW umowa na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w formie pożyczki w wysokości 1 501 812,00zł netto.

Na bieżąco będziemy informować o postępach naszych prac oraz o możliwych utrudnieniach.

We wtorek, 7 czerwca, PEC Ciechanów rozstrzygnął konkurs plastyczny pod hasłem: Ciepło systemowe kontra niska emisja”. Wpłynęło w sumie 57 prac.

Prace konkursowe oceniało JURY w składzie:

1)           Marek Zalewski, artysta, plastyk- Przewodniczący Komisji

2)           Małgorzata Niestępska- Prezes Zarządu PEC Ciechanów- Członek Komisji

3)           Łukasz Wawrzonkowski- Radio Rekord Mazowsze- Członek Komisji

4)           Ewa Jasińska, Radio Rekord Mazowsze- Członek Komisji

5)           Paulina Rybczyńska, Urząd Miasta Ciechanów- Członek Komisji

6)           Kaja Kamińska- PEC Ciechanów- Członek Komisji

Oto lista zwycięzców:

I miejsce- Aleksander Sekuła, SP nr 6.

II miejsce- Szymon Bochnia, SP TWP.

III miejsce- Adam Aptowicz, SP TWP.

Wyróżnienia przyznano:

 • Julia Ankiewicz SP 5,
 • Maja Batogowska SP 1,
 • Natan Piątkowski SP 1,
 • Alicja Nowacka SP 3,
 • Marysia Zagórska SP 1,
 • Julia Miłoszewska SP 3,
 • Maja Bulejak SP 1,
 • Hanna Kopka SP 7,
 • Filip Wójcicki SP 6,
 • Karolina Orysiak SP 3,
 • Lena Robak SP 6.

Wręczenie nagród odbędzie się w najbliższy piątek, 10 czerwca, o godz. 11:00 w siedzibie PEC przy ulicy Tysiąclecia 18.

Informujemy, że Jury w tym roku postanowiło nagrodzić wszystkich uczestników konkursu, doceniając ich chęci, zaangażowanie oraz kreatywność. Niestety, ze względów technicznych nie jesteśmy w stanie zaprosić wszystkich na uroczyste wręczenie nagród do naszej siedziby, stąd też decyzją komisji upominki dla dzieci zostaną przekazane bezpośrednio do szkół, przez delegację z PEC. Odnośnie ustalenia konkretnego terminu będziemy kontaktować się ze szkołami.

Nagrody specjalne Jury otrzymali:

 • Aleksander Wójcik SP TWP,
 • Lena Chrobocińska SP 7,
 • Jan Zieliński SP 6,
 • Weronika Dębska SP 5,
 • Emilia Wardziak, SP 7,
 • Agata Sakowska, SP 7,
 • Maja Sasin,
 • Mateusz Brodowski, SP 3,
 • Natalia Górska, SP 3,
 • Szymon Sieniawski SP 5,
 • Amelia Nawrocka SP 3,
 • Aleksandra Długoszewska SP 7,
 • Aniela Wiktorowicz MP3,
 • Lena Pawelska SP 7,
 • Antonina Matuszewska SP 7,
 • Zuzanna Jadusińska SP 7,
 • Lena Kowalska SP TWP,
 • Grzegorz Maliszewski, SP 7,
 • Jakub Kopczyński SP 7,
 • Hanna Rzeczkowska SP 1,
 • Zofia Korzybska SP TWP,
 • Jan Gross SP 7,
 • Lilianna Witkowska SP 1,
 • Alan Wojewódzki SP 6,
 • Filip Paszkowski SP 1,
 • Anastazja Wyrzykowska SP 1,
 • Grzegorz Ślesicki SP TWP,
 • Piotr Ptasiewicz SP TWP<
 • Natalia Kowalska SP 3,
 • Bartosz Różycki SP 5,
 • Antonina Wiśniewska SP 5,
 • Lena Jadczak SP 6,
 • Ksawery Pijanowski SP 3,
 • Nikodem Jarzembowski SP 1,
 • Oskar Chłopek SP 7,
 • Oliwier Kalinowski SP 7,
 • Bola Bashej SP TWP,
 • Nikola Korycińska SP 3,
 • Jagoda Kowalska SP 7,
 • Amelia Milewska SP 7,
 • Maja Wolińska SP 7,
 • Jagoda Suchoparska SP 7,
 • Amelia Pawelska SP 7.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:

Kaja Kamińska, tel.: 572 338 064.