Udało się zlokalizować awarię sieci ciepłowniczej. Sukcesywnie przywracamy dostawę ciepła do dzielnic Bloki, Kargoszyn i Śródmieścia za wyjątkiem Osiedle Ułanów i Hali Pułtuskiej.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie informuje, że z powodu awarii sieci ciepłowniczej w okolicach  ul. Sikorskiego wstrzymano dostawę ciepła w dzielnicach Śródmieście , Bloki, Kargoszyn.O terminie wznowienia dostaw będziemy informować na bieżąco.

Jeśli ...

 • obawiasz się, że Twoje rachunki za ogrzewanie są zdecydowanie za wysokie,
 • planując modernizację lub remont chcesz zrobić przede wszystkim to, co obniży Twoje rachunki za energię,
 • chcesz sprawdzić, czy wykonawca dobrze wykonał zlecone mu zadania i ocieplenie Twojego domu jest bez zarzutu,
 • kupując nowy dom, chcesz mieć pewność, że deweloper oferuje Ci budynek o niskim zużyciu energii,
 • chcesz wykazać energooszczędność budynku dla zwiększenia jego atrakcyjności przy sprzedaży -

skorzystaj z możliwości jakie daje termowizja i zleć nam przeprowadzenie badania termowizyjnego!

Cennik usług termowizyjnych oraz audytów energetycznych 2020

Obraz widziany kamera termowizyjną

termowizja.jpg

 termowizja2.jpg

termowizja 3.jpg

Audyt energetyczny

 

Audyt energetyczny  to analiza gdzie tracimy ciepło i co trzeba zrobić, żeby pieniążki nie uciekały nam razem z ciepłem.

Audyt ocenia również efekt termomodernizacji powykonawczo.

Do czego jest nam potrzebny?

 • Podstawa do podjęcia decyzji o zakresie prac termomodernizacji,
 • dowód dla banku kredytującego o efektywności ekonomicznej,
 • dowód celowości odliczenia od dochodu dla Urzędu Skarbowego,
 • podstawa do przyznania premii termomodernizacyjnej przez BGK,
 • podstawa uzyskania efektu ekologicznego przy pozyskiwaniu środków z funduszy ekologicznych,
 • Podstawa do zmiany taryf, mocy zamówionej.

Zawartość audytu energetycznego:

 • Karta audytu i strona tytułowa.
 • Inwentaryzacja i charakterystyka budowlana oraz energetyczna.
 • Wybór możliwych do zastosowania optymalizacji (z inwentaryzacji).
 • Ocena opłacalności i wybór wariantów (przegrody, , c.o., c.w.u.).
 • Wybór optymalnego wariantu (na podstawie obliczonych kosztów).
 • Wskazanie optymalnego wariantu.
 • Dodatkowe elementy.

Kiedy należy opracować audyt energetyczny?

 • Gdy należy rozpoznać, które budynki powinny być w pierwszej kolejności poddane modernizacji (kryteria wyboru: bezpieczeństwo użytkowania, najwyższe zużycia energii, najwyższe koszty energii).
 • Audyt energetyczny powinien być opracowany równolegle z projektami wykonawczymi (zbyt wcześnie wykonany może skutkować niespełnieniem wymagań Rozporządzenia o audytach, mogą pojawiać się nieścisłości w kosztach, zakresach usprawnień, cenach energii etc.)

Dlaczego warto opracować audyt energetyczny?

 • Audyt energetyczny określa w precyzyjny sposób zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne potencjalnej inwestycji, zawiera propozycje rozwiązań.

Badanie kamerą termowizyjną jest podstawowym elementem audytu energetycznego.

Audytor lokalizuje:

 • Mostki cieplne.
 • Przecieki wody.
 • Stan obciążenia przewodów elektrycznych.

Drogi „ucieczki” ciepła w budynku:

straty ciepła.png

 • Wentylacja: 30-40%
 • Ściany: 25-35%
 • Okna: 10-15%
 • Dach: 8-17%
 • Podłoga na gruncie oraz strop nad piwnicą: 5-10%.

Przyczyny strat ciepła:

 • Niedostateczne zabezpieczenie (izolacja) przegród zewnętrznych przed uciekaniem ciepła.
 • Zły stan techniczny okien oraz nadmierna infiltracja.
 • Niska sprawność układów grzewczych (źródło, instalacja, grzejniki, regulacja).
 • Niska sprawność układów przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).
 • Brak indywidualnego rozliczania za ciepło pomiędzy odbiorcami.

 

 

Kontakt:

Dział Dystrybucji Ciepła

661 424 387

Ciepłych,
rodzinnych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia

życzy

Zarząd i Pracownicy
PEC Ciechanów Sp. z o.o.

 

Kartka2.jpg

logo_nfosigw.jpgW dniu 10 grudnia 2019 r. powołana w tym celu komisja dokonała odbioru końcowego kotła wodnego WR 12-M i instalacji odpylania spalin. Modernizację wykonano w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC Sp. zo.o w Ciechanowie polegająca  na modernizacji kotła wodnego WR-25 Nr 3 na kocioł WR12-M w technologii ścian szczelnych wraz  z instalacją odpylania.” Komisja dokonując odbioru końcowego potwierdziła w stosownym protokole wykonanie modernizacji kotła KWnr3. Rezultaty modernizacji zostały potwierdzone w sprawozdaniu z energetycznych pomiarów gwarancyjnych oraz w sprawozdaniu z pomiarów emitowanych gazów i pyłu do atmosfery. Inwestycja została dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  w formie pożyczki w kwocie 3 764 516,00 zł.

 

Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. (rozliczenie PIT w 2020 r.) właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą odliczyć sobie nawet 53 tys. zł. w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Odliczenia dokonać można w wartości 23% wydatków na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Szczegółowe informacje na temat ulgi termomodernizacyjnej, w tym komu przysługuje, jak długo można z niej korzystać czy na co można ponosić wydatki znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.e-pity.pl/ulga-termomodernizacyjna-ocieplenie-domu/

Ulga termomodernizacyjna jest uzupełnieniem działań prowadzonych w ramach programu „Czyste powietrze” zachęcających do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.22.6.2019.247.XIIIzm.Ary z dnia 30 września 2019 r. zatwierdził XIIIzm Taryfę dla ciepła dla PEC Ciechanów Sp. z o.o. Zawiadamiamy, że zmieniona „Taryfa dla ciepła” obowiązywać będzie od dnia 1 listopada 2019 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa. Pełny tekst taryfy dla ciepła jest opublikowany w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2019 r. Nr 227

Informujemy, że od godziny 1400 wznowiliśmy dostawę ciepłej wody do osiedli “Bloki” i “Kargoszyn”

Informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2019r. od godz. 8oo do godz. 20oo planowana jest przerwa w dostawie ciepłej wody dla osiedla "Bloki" i "Kargoszyn". Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania niezbędnych robót na sieci ciepłowniczej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.

Dołożymy wszelkich starań, by czas przerwy w miarę możliwości skrócić.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na konieczność włączenia do systemu ciepłowniczego kotła WR 25/12M nr 3 po modernizacji oraz planowany remont armatury na sieci ciepłowniczej, zmuszeni jesteśmy wprowadzić przerwę w dostawie ciepłej wody w okresie od dnia 23 lipca godz. 500 do dnia 25 lipca godz. 700.

Dołożymy wszelkich starań, by czas przerwy w miarę możliwości skrócić.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.