Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

W dniu 15.09.2023r Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie gościło około 30-osobowa grupę członków Mazowieckiej Okręgowej Izba Inżynierów Budownictwa. Spotkanie było podzielone na dwie części, w pierwszej pracownicy PEC Ciechanów omówili funkcjonowanie systemu ciepłowniczego w zakresie produkcji energii cieplnej i elektrycznej na przykładzie silników gazowych w układzie rozproszonym oraz klasycznej turbiny parowej zasilanej kotłem z paliwem OZE (zrębka drzewna). Poruszona została również kwestia współpracy nowych źródeł ciepła z siecią ciepłowniczą w oparciu o telemetryczny system nadzoru i monitorowania węzłów cieplnych. W drugiej części inżynierowie mieli okazję zwiedzić zainstalowane w Elektrociepłowni najnowocześniejsze źródła ciepła. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu i zapraszamy do kontaktu. Poniżej krótka fotorelacja z wizyty naszych gości.

 

Poniżej publikujemy pełną galerię zdjęć z obchodów jubileuszu PEC, zarówno Dnia Otwartego jak i części oficjalnej, autorstwa Pana Kazimierza Kosmali.

 

 Dzień Otwarty

 

 Część Oficjalna

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z .o. 8 września świętowała Jubileusz 30-lecia powstania a jednocześnie zakończenia I etapu jej radykalnej transformacji energetycznej z ciepłowni na elektrociepłownię.

Wielowymiarowa transformacja technologiczna rozpoczęła się w 2014 modernizacją kotłów węglowych na technologię ścian szczelnych. Następnie do 2022 wyposażono wszystkie jednostki w instalację odpylania, dostosowano do najnowszych standardów efektywności i ochrony środowiska.

 W roku 2017 zatwierdzona została strategia transformacji energetycznej spółki zakładająca sukcesywne ograniczenie mocy w węglu do 2030 i zastąpienie węgla paliwami alternatywnymi-  gazem i biomasą w technologii kogeneracji. Pierwsza kogeneracja gazowa powstała już w 2018 i służyła zaspokojeniu potrzeb własnych Spółki na energię elektryczną.

W tym okresie  Spółka realizowała również pierwszy etap modernizacji i digitalizacji sieci ciepłowniczej.

Następnie zgodnie z przyjętą w 2017 Strategią rozwoju w latach 2020 – 2023 w latach 2020-2023 Spółka zrealizowała projekt modernizacji systemu ciepłowniczego największy od czasu jej powstania, czuli od 30 lat. Projekt w zakresie modernizacji źródła obejmował budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji opartej o OZE – biomasę o mocy cieplnej 13 MW  i elektrycznej 1,1 MW  i dwóch kogeneracji gazowych o mocy elektrycznej niemal 3 MW i analogicznej mocy cieplnej  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko perspektywa 2014 – 2020, Działanie 1.6 Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Generalnymi wykonawcami inwestycji były firmy Energika oraz Eneria ( Bergerat Monnoyeur). Nowe źródła energii będą produkować łącznie ponad 14,6 MWt mocy cieplnej znamionowej i moc elektryczną na poziomie 4,1 MWe.

 Równolegle w tym samym okresie realizowany był duży projekt modernizacji systemu ciepłowniczego. w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła również w ramach POIŚ w tej samej perspektywie, jako działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, na który składały się 4 duże zadania, w tym zmodernizowano główną miejską magistralę (ul. Sikorskiego/Robotnicza/Mleczarska), kanałową zewnętrzną instalację odbiorczą (ul. 17 Stycznia, Narutowicza, Okrzei) oraz grupowe węzły cieplne (ul. Armii Krajowej/Batalionów Chłopskich). Wymieniono też izolację termiczną na kanałowej sieci ciepłowniczej  (ul. Mazowiecka) i wybudowano nowe odcinki sieci (ul. Mazowiecka, Tysiąclecia, Sikorskiego, Robotnicza, Mleczarska). Wykonawców inwestycji sieciowych było kilki, a wśród nich firma Foxan oraz Elektrotermex.

 Sumaryczny koszt projektów w trzy kogeneracje i modernizację sieci to ponad 77,3 mln zł brutto.  Projekty były współfinansowane z środków dysponowanych przez instytucję wdrażającą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarówno w formie dotacji z środków unijnych w kwocie ponad 28,5 mln zł, co stanowi 45 % wartości obu projektów inwestycyjnych, jak w formie pożyczki z środków krajowych, udzielonej przez NFOŚiGW, oraz kredytu w wysokości 9,1 mln zł  z banku Pekao SA.

Każdy proces inwestycyjny to wyzwanie, ale inwestycje realizowane w Ciechanowie były wyzwaniem dużo większym ponieważ realizowane były dodatkowo w ekstremalnie trudnym okresie kryzysu pandemii oraz kryzysu wywołanego wojny z Ukrainą.

Dziś dzięki skokowi technologicznemu, którego dokonała Spółka nie tylko spełniamy standardy ochrony środowiska, w tym obowiązki udziału OZE, ograniczyliśmy ekspozycję na wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2, jesteśmy samowystarczalni energetycznie i spełniamy definicję efektywnej sieci ciepłowniczej oraz, co istotne w tych czasach, alternatywę paliwową oraz technologiczną dającą bezpieczeństwo. Dzięki statusowi efektywnej sieci ciepłowniczej z OZE mamy możliwość dalszego rozwoju.

 W Ciechanowie we współpracy z miastem 100 % właścicielem Spółki idziemy w kierunku samowystarczalności energetycznej miasta. Energia elektryczna z naszych źródeł już teraz zasila oświetlenie uliczne, a w przyszłości planujemy alby  budynki samorządowe, w tym m.in. szkoły, przedszkola czy obiekty sportowe były zasilane ze źródeł lokalnych. Spółka wytwarza energię elektryczną, dostarcza ciepło wykorzystując OZE oraz ciepło odpadowe z przemysłu, wg mojej wiedzy  jest jedną z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych w transformacji, ma możliwość zdalnego sterowania całym systemem. Zmieniamy też naszą nazwę po 30 – latach na:  Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o.

Serdecznie dziękujemy za przybycie i uświetnienie naszego Jubileuszu wszystkim zaproszonym gościom i mediom.

 

Zdjęcia: redakcja Magazynu Opinii Ziemi Ciechanowskiej PULS

Dzień Otwarty w PEC 
 
Wydarzenie rozpoczęliśmy od wręczenia nagród w konkursie plastycznym "Ciepło systemowe kontra niska emisja".
Przypomnijmy, Jury przyznało 3 nagrody główne oraz 10 wyróżnień. Ponadto pozostałe dzieci, które dostarczyły do nas prace otrzymały nagrody specjalne, w sumie w tym roku otrzymaliśmy aż 63 prace. Wielkie brawa dla naszych małych artystów!
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji wydarzenia, a szczególnie kierujemy swoje podziękowania do:
- uczniów klasy 2c ze Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie wraz z Panią Agnieszką Kraśniewską, którzy przygotowali część artystyczną 
- Pani Marty z Parku Naurki Torus w Ciechanowie, która zaprezentowała ciekawy pokaz doświadczeń związanych z ciepłem,
- pracowników PEC oraz wszystkich, których mieliśmy zaszczyt gościć w PEC tego dnia.
 
Poniżej prezentujemy krótką relację zdjęciową.
 
 

PEC Ciechanów oferuje sprzedaż wody demineralizowanej o bardzo szerokim zastosowaniu. Pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń woda destylowana z PEC-u doskonale sprawdzi się do uzupełnienia obiegów ciepłowniczych przed sezonem grzewczym, instalacji chłodniczych, jak również żelazka parowego czy nawilżacza powietrza. Dzięki produkcji wody z wykorzystywaniem zaawansowanych procesów technologicznych elektrodejonizacji gwarantujemy produkt o najwyższej jakości.

Więcej szczegółów pod numerem telefonu 23 672 33 58 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zapraszamy.

 

Demi1.jpg

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie informuje, że istnieje możliwość wykonania w sezonie grzewczym dezynfekcji termicznej wewnętrznej instalacji c.w.u w obiektach podłączonych do sieci ciepłowniczej w ramach zapobiegania rozwojowi bakterii z gatunku Legionella.

Dezynfekcja termiczna z uwagi na parametry sieciowe jest możliwa do wykonania w okresie od 01 października do 30 kwietnia przy spełnieniu warunków temperaturowych wody sieciowej zgodnie z tabela regulacyjną.

Koszt wykonania dezynfekcji termicznej określany indywidualnie dla poszczególnych obiektów podłączonych do sieci ciepłowniczej.

Dezynfekcja termiczna wody polega na podgrzaniu jej do temperatury ponad 70oC. Ważne jest, aby w miejscach poboru nie była ona niższa. Każdy budynek powinien być odpowiednio przystosowany do przeprowadzenia takiego działania. Dokładnie reguluje to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków termicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2022, poz. 1225). Jak czytamy w ww. rozporządzeniu: Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70°C i nie wyższej niż 80°C. Metoda termiczna zwalczania Legionelli jest również wskazywana przez Państwowy Zakład Higieny jako jedna z podstawowych metod

Z okazji dzisiejszego Dnia Energetyka życzymy wszystkim pracownikom sektora energetycznego i naszym kontrahentom samych sukcesów,  jak największej satysfakcji z pracy , osiągnięcia wszystkich ambitnych celów i aby energia elektryczna oraz ciepło była u nas produkowana i kupowana od nas w coraz większej ilości, bez nieprzewidzianych przerw!

 

Dzień Energetyka v2.jpg

O G Ł O S ZE N I E

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
w CIECHANOWIE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

06-400 Ciechanów, ul. Tysiąclecia 18

informuje, że

sprzeda, wynajmię Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Witosa 3
składającej się z:
- działki nr 375/26 o pow. 0,0159 ha
- działki nr 994/1 o pow. 0,0185 ha
- działki 994/2 o pow. 0,0273 ha
-powierzchnia użytkowa ok. 560 m

Szczegółowych informacji udzieli -  Starszy Mistrz ds. Materiałowej i Administracji +48 601-518-663

Oględziny Nieruchomości możliwe od pn. do pt. w godz. 8 –13 po uzgodnieniu telefonicznym

Oferty  zakupu bądz najmu nieruchomości przesłać w formie elektronicznej do dnia 04.08.2023 r.


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 18, 06 – 400 Ciechanów,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

W związku z nowelizacją przepisów ustawowych Ciechanów rozpoczyna nabór wniosków na sprzedaż końcową węgla – orzech i kostka w cenie 1551 zł/tonę. Wnioski można składać do 30 czerwca. Nie obowiązują limity ilościowe. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby posiadające piec na paliwo stałe, uprawnione do otrzymania dodatku węglowego, mogą składać wnioski o zakup bez limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe, niezależnie czy dokonano już zakupu w maksymalnej ilości przewidzianej ustawą.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów (pok. 26) w terminie do 30 czerwca 2023 r. Odbiór będzie możliwy do wyczerpania zapasów, nie później niż 31 lipca 2023 r.

Właściciele gospodarstw domowych będą następnie zobowiązani do wniesienia opłaty za węgiel (kartą lub gotówką) w kasie Urzędu Miasta lub dokonania przelewu elektronicznie. Następnie należy skontaktować się z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Ciechanowie w celu uzgodnienia terminu odbioru węgla:

Dział Logistyki, tel. +48 661 434 377; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przy odbiorze należy posiadać potwierdzenie zapłaty za opał (otrzymane w ratuszu po dokonaniu wpłaty lub wydrukowane potwierdzenie przelewu).

Zgodnie z przepisami, sprzedaż preferencyjna nie obejmuje kosztów transportu opału z punktu jego odbioru do gospodarstwa domowego kupującego oraz nie obejmuje pakowania węgla. Osoby zainteresowane takimi usługami będą mogły skorzystać z oferty PEC sp. z o.o. zgodnie z obowiązującym cennikiem.

7-sprzedaz-koncowa-wegla.jpg