W dniach 7-8 czerwca w Ciechanowie odbyła się  druga edycja  Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Budowa, Modernizacja i Zarządzanie Systemami Ciepłowniczymi „  pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ciechanowa. Organizatorem ogólnopolskiej konferencji było wydawnictwo BMP , a honorowym gospodarzem PEC Ciechanów. W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm energetycznych z całej Polski jak również przedstawiciele odbiorców ciepła oraz branżowej Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Przez dwa dni obrad trwała dyskusja o nowoczesnych technologiach, modernizacjach, remontach i profesjonalnym zaprojektowaniu i wykonaniu sieci i systemów ciepłowniczych. Uczestnicy dyskusji podkreślali ,że takie podejście jest gwarancją bezpieczeństwa dostaw ciepła, a ich systematyczne modernizacje przy użyciu nowoczesnych technologii pozwalają na utrzymywaniu dobrego stanu technicznego systemów ciepłowniczych i podwyższają jakość usług.

W słowie wstępnym do kwestii rozwoju sieci i potrzebnego tu wsparcia ze strony państwa odniósł się Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Efektywna sieć cieplna, internet rzeczy w systemach ciepłowniczych, prewencja, monitoring, zarządzanie strategiczne – to słowa-klucze, które przewijały się w tematyce imprezy.

Dyskusja uczestników w debacie pt.  "Żeby na ciepło zawsze można było liczyć" koncentrowała  się  m.in.  na konieczności zintensyfikowania komunikacji z klientami, zwłaszcza w kontekście pojawiającej się dla ciepłownictwa konkurencji ze strony np. źródeł gazowych. roli dostawcy ciepła i oczekiwań odbiorców, władz miasta oraz kontrahentów. W dyskusji wzięli udział:

-Wojciech Bujalski, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska;

-Tomasz Huzarewicz, Dyrektor Biura ds. Rynku Komunalno-Bytowego, Polska Grupa Górnicza;

-Paweł Królak, Wiceprezes Zarządu, ZEC Wołomin;

-Łukasz Lewandowski, Prezes Zarządu, Towarzystwo Budownictwa Społecznego;

-Bogusław Regulski, Wiceprezes, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie.

 Moderatorem panelu  debaty była Pani Prezes Małgorzata Niestępska.

W konferencji PEC Ciechanów bardzo aktywnie wzięli udział przedstawiciele PEC Ciechanów:

Mariusz Wilkowski kierownik działu inwestycji poprowadził panel I pt. „ROZWÓJ SIECI CIEPŁOWNICZYCH - WYKORZYSTAJMY NOWE TECHNOLOGIE” i wspólnie z Sławomirem Światłowskim wygłosili referat pt. „ Budujemy nowe – rozwój sieci ciepłowniczych”.

Wiesław Dubiel - kierownik działu automatyki i informatyki Wiesław Dubiel  poprowadził panel III  „NOWOCZESNE SYSTEMY CIEPŁOWNICZE”  i wygłosił referat pt. „Zastosowanie Internetu rzeczy IoT w systemach ciepłowniczych - studium przypadku IoT w PEC Ciechanów”.

Zakończeniem imprezy będzie wycieczka techniczna do zakładu Honorowego Gospodarza - PEC-u Ciechanów.

Konferencja Zarządzanie Systemami Ciepłowniczymi zgromadziła około stu uczestników, trzy panele tematyczne, debata i  wycieczka techniczna  są dobrą prognozą tego aby ta tak udana konferencja  stała się  cykliczną i zapisała się na trwale w kalendarzu wydarzeń branży ciepłowniczej.

 

 

Ciepłych,
rodzinnych i wesołych
Świąt Wielkiej Nocy

życzy

Zarząd i Pracownicy
PEC Ciechanów Sp. z o.o.