PEC Ciechanów został zwycięzcą konkursu lider informatyki 2017 organizowanym przez redakcję miesięcznika Computerworld pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Rozwoju.

 

                    lider2017infor.png                                                 lider 201712.jpg                                

 

Celem konkursu „Lider Informatyki” jest promowanie najlepszych i najbardziej dojrzałych projektów teleinformatycznych realizowanych przez działające w Polsce firmy i podmiot publiczne. Głównymi kryteriami oceny była biznesowa

nfos.png

wartość projektów oraz ich innowacyjność. Jury konkursu oceniała rolę IT w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, dojrzałość organizacyjną laureatów, wydajność procesów biznesowych oraz ich wsparcie ze strony IT. Nasza spółka przedstawiła do oceny wdrożone rozwiązanie zdalnego odczytu ciepłomierzy, sterowania węzłami cieplnymi i systemem zarządzania siecią ciepłowniczą w oparciu o system OCS wsparty w części sieciowej przez WFOŚiGW.

Dzięki wdrożeniu systemu sterowania węzłami cieplnymi, w połowie 2015 roku uzyskaliśmy możliwość opomiarowania liczników i ich monitorowania, a także automatyzacji procesów rozliczania. W efekcie wystarczy jedno kliknięcie, by pobrać na koniec miesiąca odczyty ze wszystkich liczników i wygenerować fakturę dla odbiorcy. Kolejną innowacją informatyczną jest sterowanie „pogodowe” pracą sieci online. Dzięki temu parametry pracy dostosowują się płynnie do odczytów parametrów w danym rejonie sieci. W efekcie można ograniczać ciśnienie dyspozycyjne, temperaturę zasilania, temperaturę powrotu, co przekłada się na oszczędności energii elektrycznej. Zastosowane przez nas zdalnie sterowane zasuwy i przepustnice, umożliwiają nam zdalne szybkie odcięcie i ponowne włączenie obszarów zagrożonych awarią. Czytelna wizualizacja danych pozyskiwanych z obiektów w sieci oraz system zdalnego zarządzania umożliwiają diagnozę przyczyn awarii i punktów krytycznych co zwiększa niezawodność systemu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie informuje, że w dniu 14 września od godz. 8oo do godz. 16oo wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do budynków:

-Bojanowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

-Graniczna 25, 33, 35, 41d, 43,

-Płocka 30

spowodowana koniecznością wykonania niezbędnych prac związanych z przyłączeniem nowego odbiorcy ciepła przy ulicy Żórawskiego. W miarę postępu robót postaramy się skrócić planowaną przerwę - przepraszamy za utrudnienia związane z brakiem ciepłej wody.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr DRE.WRC.4210.13.11.2017.247.XII.ARy z dnia 30 sierpnia 2017 r. zatwierdził nową – XII Taryfę dla ciepła dla PEC Ciechanów Sp. z o.o.

               Zawiadamiamy, że nowa „Taryfa dla ciepła” obowiązywać będzie od dnia 1 października 2017 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa taryfa.

               Nowa taryfa przewiduje podwyżkę opłat dla odbiorcy średnio o 2,81%, przy wzroście kosztów zakupu węgla o ponad 20% od stycznia 2017 r. Przypominamy, że ostatnio obowiązujące dwie kolejne taryfy skutkowały ponad 5% łączną obniżką opłat.

              Okres obowiązywania taryfy – do 31 marca 2019 r, czyli znacznie dłużej niż standardowe 12 miesięcy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu

4 września 2017r. w godz. 8oo - 18oo ,  wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do obiektów położonych przy ulicach:

17 Stycznia, Kraszewskiego, Broniewskiego, Wyspiańskiego i Kicińskiego   

Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych na magistralnej sieci ciepłowniczej.

W miarę postępu robót postaramy się skrócić planowaną przerwę - przepraszamy za utrudnienia związane z brakiem ciepłej wody.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniu 17 sierpnia 2017r. w godz. 8oo - 22oo , wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do obiektów położonych przy ulicach:

17 Stycznia, Okrzei, Kraszewskiego, Broniewskiego, Wyspiańskiego, Kicińskiego i Narutowicza 4.  

Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych na magistralnej sieci ciepłowniczej.

W miarę postępu robót postaramy się skrócić planowaną przerwę - przepraszamy za utrudnienia związane z brakiem ciepłej wody.

PEC Ciechanów finalistą konkursu Lider Informatyki 2017 w kategorii użyteczność publiczna. Spółka przedstawiła do oceny kapitule swoje rozwiązanie zdalnego odczytu ciepłomierzy , sterowania węzłami cieplnymi i systemem zarządzania siecią ciepłowniczą w oparciu o system OCS.

Bez tytułu.jpg

16 firm i instytucji znalazło się w finałowej stawce konkursu Lider Informatyki 2017. To już 21. edycja konkursu organizowanego przez redakcję miesięcznika Computerworld, który promuje przedsiębiorstwa i instytucje sięgające po innowacyjne rozwiązania informatyczne dla podniesienia efektywności swoich działań. Uczestnicy konkursu rywalizują o tytuł Lidera Informatyki w sześciu kategoriach. Po sprawdzających wizytach dziennikarzy Computerworlda u nominowanych jury wskaże zwycięzców w sześciu branżowych kategoriach. Wyniki zostaną ogłoszone w trakcie wieczornej gali 21 września.

 

Zakończono właśnie zasadniczą część prac montażowych agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej. Agregat kogeneracyjny został zainstalowany na terenie Centralnej Ciepłowni przy ul. Tysiąclecia 18 i zostanie włączony w sieć ciepłowniczą oraz wewnętrzną sieć energetyczną ciepłowni. Do listopada potrwają prace instalacyjne, montażowe oraz nastąpi jego uruchomienie.

Kogeneracja gazowa będzie stanowiła nowe źródło ciepła dla mieszkańców miasta podłączonych do PEC Ciechanów i jest pierwszym krokiem na drodze dywersyfikacji paliwowej. W kolejnych 2 latach planowane jest realizacja kolejnych inwestycji w źródła ciepła wykorzystujące zarówno paliwa gazowe jak i ciekłe jako alternatywne dla węgla.  Należy przy tym podkreślić, że instalacje węglowe będą również sukcesywnie modernizowane oraz uzupełniane o instalacje oczyszczania spalin.  Poprawi to znacząco bezpieczeństwo w zakresie pewności dostaw paliwa oraz elastyczność w zakresie kosztów zakupu.

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie uprzejmie informuje, że w dniach od 25 lipca 2017 r. godz. 8oo do 27 lipca godz. 15oo wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców z ulic Pułtuskiej, Gwardii Ludowej, Powstańców Wielkopolskich i Opinogórskiej.

Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych na magistralnej sieci ciepłowniczej.

Wykaz nieruchomości, w których wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody, został przesłany zarządcom odrębną korespondencją.

Jednocześnie informujemy, że w celu wykonania ww prac konieczne jest awaryjne opróżnienie do kanalizacji deszczowej odcinka sieci ciepłowniczej z wody sieciowej zabarwionej fluoresceiną na zielono.

W miarę postępu robót postaramy się skrócić planowaną przerwę - przepraszamy za utrudnienia związane z brakiem ciepłej wody.

Informujemy, że z powodu uszkodzenia sieci ciepłowniczej przez zewnętrzną firmę prowadzącą roboty ziemne w pobliżu ul. Hallera konieczne jest awaryjne wstrzymanie dostaw ciepła do budynków MOSiR oraz właścicieli prywatnych posesji przy  ul. Kicińskiego.

Postaramy się o przywracanie dostaw ciepła w jak najkrótszym czasie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie informuje, że w dniu 11 lipca 2017 r. w godz. 8oo – 22oo wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców z Dzielnicy Przemysłowej i Osiedla Płocka.

Przerwa spowodowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych na magistralnej sieci ciepłowniczej.

Wykaz nieruchomości, w których wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody, został przesłany zarządcom odrębną korespondencją.

Jednocześnie informujemy, że w celu wykonania ww prac konieczne jest awaryjne opróżnienie do kanalizacji deszczowej odcinka sieci ciepłowniczej z wody sieciowej zabarwionej fluoresceiną na zielono.

Przepraszamy za utrudnienia związane z przerwą w dostawie ciepłej wody.