W dniu 21 Września około godziny 19 zakończono usuwanie awarii w skutek której nastąpiła przerwa w dostawie ciepła do podgrzania wody w budynkach przy ulicy Batalionów Chłopskich 9, 21, 23, 29 oraz Gwardii Ludowej 18, 20. Ciepła woda jest już dostępna we wszystkich budynkach zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje odbiorców ciepła, że w dniu 21 września od godz. 14oo wystąpiła przerwa w dostawie ciepła do podgrzania wody w budynkach przy ulicy Batalionów Chłopskich 9, 21, 23, 29 oraz Gwardii Ludowej 18, 20 spowodowana awarią na węźle grupowym.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

 

W dniu 15 września około godziny 15 zakończono prace przy przywracaniu sieci ciepłowniczej do wymaganej wydajności, ciepła woda jest już dostępna we wszyskich budynkach zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wymieniono armaturę na sieci ciepłowniczej i włączono do systemu ciepłowniczego zmodernizowany kocioł wodny WR25/M Nr2. Na prace sieciowe PEC pozyskał środki z WFOŚiGW .

 

W dniu 13 września o godz. 21 wznowiono dostawę ciepła do budynków Armii Krajowej 31, 33, 35, 37 (oś. Jeziorko).

W dniu 14 września wznowiono dostawę ciepła do węzłów przy ul. Batalionów Chłopskich oraz budynków ul. Sikorskiego 4a, Witosa 19, Armii Krajowej 16, 18, 20, 22 oraz Sikorskiego 2, 4, 6.

W dniu 15 września od godz. 9 trwa sukcesywnie uruchamianie kolejnych węzłów cieplnych.

W dniu 13 września o godz. 9 wznowiono dostawę ciepła do budynków ul. Witosa 61 i 63.
O godz. 21 wznowiono dostawę ciepła do budynków Armii Krajowej 31, 33, 35, 37 (oś. Jeziorko).

W dniu 14 września wznowiono dostawę ciepła do węzłów przy ul. Batalionów Chłopskich oraz budynków ul. Sikorskiego 4a, Witosa 19, Armii Krajowej 16, 18, 20, 22 oraz Sikorskiego 2, 4, 6.

W dniu 15 września od godz. 9 trwa sukcesywnie uruchamianie kolejnych węzłów cieplnych.

W dniu 12 września ok. godz. 14 wznowiono dostawę ciepła do podgrzania wody do  Dzielnicy Przemysłowej, Oś. Płocka, oraz Osada Fabryczna.

O godz. 20 wznowiono dostawę do Oś. 40-lecia, Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Płońskiej, budynków ul. Księcia Konrada II 12, 10, ul. Mościckiego 10, ul. Witosa 70, 72, 78, 76,  87, ul. Andersa 52,  oraz do budynków zasilanych z węzła Armii Krajowej 39a(Oś. Jeziorko)  tj. A.K. 39, 41, 43 i ul. Rzeczkowską.

W dniu 13 września ok. godz. 9 zostanie wznowiona dostawa ciepła do budynków ul. Witosa 61 i 63.

"Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. uprzejmie informuje odbiorców ciepła, że w dniach od 12 września godz. 7oo do 17 września godz. 24oo wystąpi przerwa w dostawie ciepła do podgrzania wody spowodowana koniecznością włączenia do systemu ciepłowniczego zmodernizowanego kotła wodnego i wymiany armatury na sieci ciepłowniczej.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.”

Szczegóły na stronie UM Ciechanów

Zakończono właśnie zasadniczą część prac mechanicznych w głównych obszarach modernizacji kotła WR25/M Nr 2. Kocioł będzie teraz przygotowywany do prób ciśnieniowych i włączenia do systemu ciepłowniczego. Po pozytywnych próbach ciśnieniowych dozoru UDT będą kontynuowane dalsze prace w obrębie kotła tj: budowa sklepienia , montaż urządzeń towarzyszących , ocieplenie i opancerzenie kotła oraz zabudowa urządzeń  i instalacji elektrycznych oraz AKPiA.

Autorem fotografii jest  Kazimierz Kosmala.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją DRE.WRC.4210.6.5.2016.ARY 28 lipca 2016 r. zatwierdził nową XI Taryfę dla ciepła i ustalił okres jej obowiązywania na 1 rok od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

Pełny tekst Taryfy dla ciepła jest opublikowany w elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod pozycją Poz.7104

Z a w i a d a m i a m y, że nowa Taryfa dla ciepła obowiązywać będzie od 1 września 2016 r. Do tego terminu obowiązuje dotychczasowa X Taryfa.