Trwa montaż części konstrukcyjnych i ciśnieniowych kotła WR25/M. Montaż elementów ciśnieniowych kotła to bardzo precyzyjna praca z częściami wielkogabarytowymi,  około 10ton każda (skompaktowane w tak zwane kostki) instalowanymi za pomocą specjalnego dźwigu przez dach ciepłowni. Elementy są montowane na wcześniej przygotowany fundament. Na czas instalowania urządzeń został zdjęty dach z części budynku ciepłowni. Po włożeniu do środka budynku elementów konstrukcyjnych i ciśnieniowych dach zostanie zamknięty. Następny etap budowy to prace spawalnicze łączące elementy i podzespoły kotła.

Autorem fotografii jest  Kazimierz Kosmala.

20 maja w siedzibie firmy gościliśmy 84 uczestników VIII Rajdu Rowerowego zorganizowanego przez Zarząd Ciechanowskiego Oddziału Ligi Ochrony Przyrody i Nadleśnictwo Ciechanów w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska przypadających na 5 czerwca. Uczestnikami Rajdu odbywającego się pod hasłem „Nakręcamy się na zdrową atmosferę” była młodzież z pięciu ciechanowskich Gimnazjów: Nr 1, 2, 4, STO i TWP oraz Gimnazjum w Kraszewie wraz z opiekunami.

Rajdowców po terenie przedsiębiorstwa oprowadzili Ewa Sadkowska i Kazimierz Kosmala – informując o cieple systemowym, jego zaletach i korzyściach korzystania z niego, podkreślając jego aspekt ekologiczny. Przybliżyli proces technologiczny wytwarzania ciepła, jego przesyłu i dystrybucji oraz realizowane inwestycje mające na celu poprawę sprawności wytwarzania i ograniczenie emisji pyłów do powietrza. Nawiązując do hasła Rajdu zwrócili uwagę na problem niskiej emisji w mieście, jej zagrożenia dla zdrowia i konieczność zapobiegania.

Wizytę w PEC utrwalił na zdjęciach Kazimierz Kosmala.

 

Przedłużony terminu składania ofert na postępowanie przetargowe  "

Zmiana treści SIWZ. Treść: W pkt XV SIWZ zmienia się:

1. Oferty należy złożyć do dnia 06.06.2016 r. do godz. 13:00

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2016 r. o godzinie 13:10

 

d_145267801656961b80cf20a.jpg

W dniach 26.04.- 28.04.2016 odbyło się w Zakopanym Sympozjum XXIII Wiosenne Spotkania Ciepłowników. Podczas Sympozjum w dwóch debatach oraz pięciu panelach tematycznych dot. modernizacji sieci oraz źródeł wytwarzania dyskutowano o aktualnych problemach ciepłownictwa. W Sympozjum PEC Ciechanów bardzo aktywnie uczestniczył:

Pani Prezes Małgorzata Niestępska brała udział w debacie ekspertów "Kierunek sieć – czy warto inwestować"

Pan Wiesław Dubiel poprowadził panel I Kierunek: Efektywna sieć i wygłosił referat pt „Inteligentny system nadzoru i sterowania siecią ciepłowniczą w Ciechanowie etap I programu- system zdalnego odczytu ciepłomierzy oraz monitoringu i sterowania węzłami cieplnymi” przygotowany wspólnie z Panią Małgorzatą Niestępską

Pan Kazimierz Kosmala został laureatem na Facebooku konkursu fotograficznego.

nfos.jpgWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie Uchwały Zarządu Nr 500/16 z dnia 12.04.2016 udzielił promesy dla PEC S-ka z o.o na dofinansowanie realizacji w formie pożyczki na 2016 rok przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu cieplnego miasta Ciechanowa, w części o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym oraz inteligentny system nadzoru i sterowania siecią ciepłowniczą w Ciechanowie – System sterowania monitoringu i zdalnej diagnostyki wybranych komór cieplnych i instalacji alarmowych sieci preizolowanych”.

Promesa

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnejw Ciechanowie Sp. z o.o. z dniem 4 Kwietnia 2016 r. wprowadza cennik usług dodatkowych.

Więcej informacji w zakładkach Ciepło dla domu i  Ciepło da firm